Upplever du att AI-kompetens är något som efterfrågas hos en jurist idag?

Man kan enkelt sammanfatta dagens offentliga samtal med att ”alla pratar AI”. Vilket är helt naturligt. Sättet man arbetar på kommer att förändras när nya verktyg finns, detta gäller såklart också jurister. Jag kan inte säga att det – än så länge – har slagit igenom i rekryteringen, det är ingenting som specifikt efterfrågas. Fortfarande är det duktiga specialister som man letar efter och mot bakgrund av alla de regelverk som Bryssel producerar är compliance-juristen hetare än någonsin. Dock kommer nog mycket att hända 2024, och det är bara en tidsfråga innan ”AI-kompetens” slår igenom tydligare i kravställningen. 

Finns det en oro att man ska halka efter i kapplöpningen mot AI?

Absolut, visst är det så. Man vill inte vara den personen / företaget / advokatbyrån som står kvar på perrongen när tåget går. Så nu satsar man. Nära nog alla advokatbyråer driver interna projekt som framför allt går ut på att utvärdera de verktyg som finns, samt internt fundera kring hur man ska hantera och implementera verktygen i det dagliga arbetet. Detta i sig kostar pengar och tar tid.

En annan fråga är hur AI kommer påverka möjligheten att ta betalt för utredningsarbete, arbete som yngre jurister ofta ägnat sig åt som en del av sin utveckling på byråerna. Här kan det komma att ställas nya krav när AI kan generera det grundläggande underlaget. 

Kommer juristen behöva förändra sitt sätt att arbeta för att fortsatt vara en eftertraktad jurist?

Absolut. Många bolag har under de senaste åren arbetat mycket med ”legal operations”, dvs genom användandet av ny teknik och standardprocesser effektivisera bolagsjuristens arbete så att juristen kan ägna sig åt mer kvalificerad rådgivning som skapar mervärde åt bolaget. Med intåget av AI tar vi dock detta till en helt ny nivå. Ingen vet ännu hur det kommer påverkas, men att det kommer få en påverkan, det är alla ense om. Självklart måste även jurister lära sig hantera AI-verktygen och ”att promta” blir en viktig kompetens.

Samtidigt måste vi komma ihåg att en duktig jurist är en jurist som inte bara kan juridiken utan också har en förmåga att genom avvägningar och riskbedömningar omsätta juridiken i praktiken.  Juridiska AI-lösningar kan på ett helt nytt sätt hantera stora volymer data, analysera komplicerade juridiska frågor och också forma juridiska argument. Men vem eller hur säkerställs att det blir ”rätt” och ”relevant” i en mer vid bemärkelse?

Vad tror du om framtiden för jurister?

Framtiden är ljus! Att jurister behövs såväl i hög- som i lågkonjunktur, det ser vi bevis på hela tiden, inte minst under pandemin. Den regulatoriska omvärlden blir också mer och mer komplex. Företagen får allt fler regelverk att förhålla sig till och implementera i verksamheten och för detta behövs jurister. Att AI skulle innebära”the death of lawyers” är det nog ingen som tror. Tvärtom. Som jurist måste man lära sig hantera verktygen. Och detta kommer i sin tur att driva på specialiseringen. Ju mer specialiserad man är, desto mer kommer man kunna använda verktygen, för att sedan förstå och analysera svaren.

Ett led i AI-utvecklingen är som sagt att efterfrågan på enklare utredningsarbete kan antas minska, dvs typiskt sett det som de juniora biträdande juristerna idag hanterar. Här kan vi förvänta oss en ökad kravställning från klienterna, man vill inte betala för något som AI kan ge svar på. Här står byråerna inför en utmaning, hur ska man säkerställa kompensutveckling när de juniora juristerna inte längre behöver lägga ner tid på att lära sig grunderna. Samtidigt vet vi, det finns ingen genväg till att bli en duktig jurist, det är ett hantverk som man bara blir bättre på ju mer man sysslar med det. Med AI får vi redskapen som gör oss ännu bättre.

Helena Woodcock,
helena.woodcock@jurek.se
+46 733 109585

Om Jurek:

Jurek grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är idag en av marknadsledarna inom rekrytering och konsultuthyrning med kontor i StockholmGöteborgMalmöUppsala och London. Jurek är specialister inom områdena juridik, ekonomiHR, Business SupportMarknad & Kommunikation och Life Science & Engineering. Jurek växer i snabb takt och har utsetts till Gasell-företag av Dagens Industri 6 år i rad. Jurek brinner för Talang på lika villkor och driver sedan 2017 den viktiga branschrapporten Jurekbarometern. www.jurekbarometern.se

Har ni ett kompetensbehov? Klicka här för att komma i kontakt med oss.