Jurek Rekrytering - Rätt specialist för er utveckling

Rätt rekryteringsstrategi

Har ni rätt rekryteringsstrategi för att säkerställa att ni attraherar de mest kvalificerade kandidaterna på marknaden? Jurek vill att ni ska växa med rätt person som ska trivas långsiktigt. Eftersom alla tävlar om att rekrytera samma duktiga specialister så gäller det att ha en väl utvecklad strategi för att locka kompetens till just er. Här kommer vi på Jurek in. Vi vet precis vad kandidater lockas av idag och vi hjälper er att sälja in tjänsten och företaget vid en rekrytering.

Specialister rekryterar specialister

Att bara fylla positionen räcker inte för oss. Vi vill rekrytera en motiverad talang som blir långsiktig och bidrar till verklig förändring. Våra rekryteringskonsulter har själva studerat eller arbetat inom området de rekryterar. Det innebär att vi både kan och förstår vårt specialistområde från insidan och vi vet vilken kompetens som behövs vid olika situationer.

Som specialister inom respektive område har vi ett genuint intresse för vilka utvecklingstrender som råder på marknaden och vi har en bredare förståelse och kan ge råd kring våra kunders kravspecifikationer vid ett rekryteringsbehov. Det gör att vi kan tänka utanför satta riktlinjer och hitta den bäst lämpade talangen för varje rekryteringsuppdrag.

Därför ska ni välja Jurek

Effektiv rekrytering

Vi vet att ett kompetensbehov ofta uppstår plötsligt och oväntat. Vårt arbete med search, annonsering, urval, tester och intervjuer syftar till att snabbt hitta den kandidat som har bäst förutsättningar att lyckas vid en rekrytering.

Jureks nätverk

Effektivitet uppnås dels genom vårt värdefulla nätverk av kandidater. Då kan vi snabbt hitta rätt kompetens och rätt kandidat genom att filtrera på erfarenhet och vad man ska kunna för varje given roll.

Garanterad kvalitet

Vi väger in kompetens, erfarenhet, värderingar, motivationsfaktorer och beteende för att säkerställa en långsiktig matchning. Vi erbjuder färdighetstester och personlighetsprofiler på kandidater och alla våra rekryteringskonsulter är certifierade i TalentQ.

Vi är specialister på rekrytera:

Executive Search och headhunting – rekrytering av chefer och ledare

Jurek Executive Search hanterar de svåraste och mest krävande rekryteringarna där vi rekryterar chefer, ledare, VD, delägare och partners med rätt uppdrag. Ledare och chefer visar vägen och agerar förebilder för sina medarbetare. En felrekrytering på ledande nivå skapar ringar på vattnet och spiller ofta över i den resterande organisationen. Därför är det viktigt att identifiera ledande nyckelspelare som kan motivera sina kollegor och lyfta företaget till nästa nivå.

Jurek Executive Search jobbar efter en systematisk process med tydliga steg, delmål och mål. Alla rekryteringar sköts av erfarna rekryteringskonsulter som har erfarenhet från just den bransch och det område som specialistrekryteringen rör. Ett grundkrav för att Executive Search ska vara effektivt är en djup förståelse för kundens affärsverksamhet, företagskultur, värderingar samt målsättning med rekryteringen. Därför åtar vi oss bara uppdrag som vi är övertygade om att vi kan lösa på ett framgångsrikt sätt. Med headhunting som metod utnyttjar vi vårt starka nätverk vid en chefsrekrytering. Vill ni veta mer? Läs mer här.

Interim lösning – en erfaren chef eller specialist i väntan på rätt rekrytering

Allt fler väljer att ta in en interim lösning i väntan på rätt rekrytering. En interim konsult är en självgående person som är van att kliva på ett uppdrag med kort varsel och som snabbt sätter sig in i ny kontext och producerar värde från dag ett. På så vis behöver man inte stressa fram ett beslut om en långsiktig rekrytering. Vill du veta mer om hur en interim lösning fungerar? Läs mer här.

Rekrytering inom offentlig sektor

Jurek Public är det specialistområde inom Jurek som jobbar dedikerat med kompetensförsörjning till den offentliga sektorn. Vi arbetar strukturerat med att identifiera och svara på de upphandlingar som kunderna gör, både ramavtals- och direktupphandlingar. Vi har även en djup förståelse för behov och kompetenser inom stat, kommun och regioner. Det gör att vi förstår våra kunders behov och utmaningar vilket ger oss förmågan att koppla ihop rätt konsult/kandidat med våra kunder.

Ett urval av roller vi ofta rekryterar

 • CFO/Ekonomichef
 • HR chef
 • Marknadschef
 • Kommunikationsansvarig
 • VD assistent/Executive Assistant
 • Bolagsjurist
 • Affärsjurist
 • Compliance Manager
 • Controller
 • Ekonomiassistent
 • Redovisningsekonom
 • Projektledare
 • HR specialist

Vill ni veta mer om Jurek Rekrytering?

Varmt välkommen att kontakta Sofia Fridell!

Sofia Fridell

Head of Sales

Ditt rekryteringsföretag i

Skicka en offertförfrågan

Talang på lika villkor och kompetensbaserad rekrytering

Jurek jobbar aktivt med att förhindra orättvisor som talar emot vårt motto Talang på lika villkor vid varje rekrytering. Det gör vi genom att sprida kunskap. Det händer att vi möter kunder som har önskemål som talar emot vår vision om en fördomsfri rekrytering. Då är det viktigt att vi vågar ifrågasätta och vägleda kunden. På samma sätt är det viktigt att vägleda kandidaten till vad som är rimligt att förvänta sig. Vi erbjuder kompetensbaserad rekrytering i de fall där man vill göra en objektiv bedömning av den bäst lämpade kandidaten. Här utmanar vi rekryteringsprocessen och säkerställer att man undviker att färgas av personliga preferenser. Fokus ligger på att identifiera de mest relevanta kompetenserna. Jurek håller flertalet event på dessa teman och är en del av mångfaldsdebatten i media. Ta del av vår spännande rapport Jurekbarometern här