Om Jurek

Jurek är specialister på att rekrytera och hyra ut konsulter på alla nivåer inom Law, Finance, HR, Marketing & Communication och Business Support.

Jureks historia

Våra värderingar

Att matcha rätt är ingen lek – men när vi lyckas är alla vinnare. Vår framgång bygger på dessa värdeord som följt oss sedan starten 2006.

Snabbhet & Tillgänglighet

Vi strävar efter att alltid leverera bäst kandidater på kortast tid. Vi är resurseffektiva genom att vi använder alla tillgängliga verktyg och nätverk för att snabbt lösa våra uppdrag. Vi är alltid tillgängliga för våra kunder, kandidater, konsulter och kollegor. Vi ger alltid snabb återkoppling, både internt och externt.

Engagemang & Långsiktighet

Vi gör alltid det lilla extra, både internt och externt. Vi bidrar med energi och glädje till kollegor, kandidater, kunder och konsulter. Vi är sportsliga vinnarskallar som vinner tillsammans. Vi strävar efter förtroendefulla och långsiktiga relationer med våra kunder, kandidater, konsulter och kollegor.

Professionalism

Vi tar bara uppdrag vi tror vi kan lösa och vi presenterar bara kandidater vi tror är rätt. Vi levererar hög kvalité genom att följa vår arbetsmetodik. Vi är en rådgivande och kvalificerad partner inom kompetensförsörjning.

Talang på lika villkor!

Jurek är stolta över att kunna bidra till den mediala debatten med hjälp av Jurekbarometern som uppmärksammar orättvisor där talang och potential begränsas.

Läs den senaste rapporten här