Jurek Bemanning – Hyr in kompetens vid ett uppdragsstyrt behov

När är bemanning en bra lösning?

Att hyra in en konsult via Jurek bemanning är det bästa sättet att snabbt få in kompetens för att lösa ett tillfälligt behov under en begränsad period. Kanske driver ni ett projekt där ni behöver specialistkompetens, kanske är det en tillfällig arbetstopp eller så finns det helt enkelt en lucka att fylla i samband med föräldravikariat eller sjukfrånvaro. Då är det en effektiv och flexibel lösning att hyra in en konsult. Det kan handla om allt ifrån några timmar per vecka till bemanning på heltid.

Hur fungerar bemanning hos Jurek?

Att hyra in någon som uppfyller kravet på pappret är inte svårt, att hyra in någon som förstår en företagskultur och är lika driven och målinriktad inför varje uppdrag är svårare. Det är vad Jurek vill uppnå med varje bemanningsuppdrag. Vi matchar alltid konsult med uppdrag lika stora delar baserat på erfarenhet som på företagskultur. Vi ställer höga krav på alla våra konsulter och de ställer höga krav på oss – en viktig balans som genererar motiverade och drivna konsulter – precis vad ni är ute efter vid en bemanning.

Varför ska ni välja bemanning via Jurek?

Effektiv bemanning

Vi vet att ett kompetensbehov ofta uppstår plötsligt och oväntat. Jureks konsultchefer har lång erfarenhet från många olika branscher och är specialister inom sina områden vilket gör att de kan agera snabbt vid ett bemanningsbehov.

Jureks nätverk

Hur vi behandlar våra konsulter är helt avgörande för det värde som i slutändan upplevs av våra kunder. Vi ser det därför som en självklarhet att värna om våra konsulter, något som visat sig värdefullt ur kundens perspektiv.

Garanterad kvalitet

Vi erbjuder färdighetstester och personlighetsprofiler på våra konsulter och vi matchar alltid konsult med uppdrag lika stora delar baserat på erfarenhet som på företagskultur.

Vi är specialister på bemanning inom

Executive Search och headhunting – Bemanning av chefer och ledare

Jurek Executive Search hanterar de svåraste och mest krävande rollerna där vi ibland får önskemål om att bemanna med chefer, ledare, VD, delägare och partners. Ledare och chefer visar vägen och agerar förebilder för sina medarbetare. Att hyra in någon som inte passar i rollen på ledande nivå skapar ringar på vattnet och spiller ofta över i den resterande organisationen. Därför är det viktigt att identifiera ledande nyckelspelare som kan motivera sina kollegor och lyfta företaget till nästa nivå, även om det är för en begränsad period. Jurek Executive Search jobbar efter en systematisk process med tydliga steg, delmål och mål. Ett grundkrav för att Executive Search ska vara effektivt är en djup förståelse för kundens affärsverksamhet, företagskultur, värderingar samt målsättning med bemanningen. Därför åtar vi oss bara uppdrag som vi är övertygade om att vi kan lösa på ett framgångsrikt sätt. Med headhunting som metod utnyttjar vi vårt starka nätverk vid en bemanning av en chef eller ledare. Vill ni veta mer? Läs mer här.

Interim lösning – en erfaren chef eller specialist i väntan på rätt rekrytering

Allt fler väljer att ta in en interim lösning i väntan på rätt rekrytering. En interim konsult är en självgående person som är van att kliva på ett uppdrag med kort varsel och som snabbt sätter sig in i ny kontext och producerar värde från dag ett. På så vis behöver man inte stressa fram ett beslut om en långsiktig rekrytering. Vill du veta mer om hur en interim lösning fungerar? Läs mer här.

Bemanning inom offentlig sektor

Jurek Public är det specialistområde inom Jurek som jobbar dedikerat med kompetensförsörjning till den offentliga sektorn. Vi arbetar strukturerat med att identifiera och svara på de upphandlingar som kunderna gör, både ramavtals- och direktupphandlingar. Vi har även en djup förståelse för behov och kompetenser inom stat, kommun och regioner. Det gör att vi förstår våra kunders behov och utmaningar vilket ger oss förmågan att koppla ihop rätt konsult/kandidat med våra kunder.

Ett urval av interima roller vi bemannat med:

CFO/Ekonomichef
HR chef
Marknadschef
Kommunikationsansvarig
VD assistent/Executive Assistant
Bolagsjurist
Affärsjurist
Compliance Manager
Controller
Ekonomiassistent
Redovisningsekonom
Projektledare
HR specialist

Vill ni veta mer om Jurek Bemanning?

Varmt välkommen att kontakta Sofia Fridell!

Sofia Fridell

Head of Sales

Ditt bemanningsföretag i

Skicka en offertförfrågan

Talang på lika villkor och kompetensbaserad bemanning

Jurek jobbar aktivt med att förhindra orättvisor som talar emot vårt motto Talang på lika villkor vid varje rekrytering. Det gör vi genom att sprida kunskap. Det händer att vi möter kunder som har önskemål som talar emot vår vision om en fördomsfri bemanning. Då är det viktigt att vi vågar ifrågasätta och vägleda kunden. På samma sätt är det viktigt att vägleda kandidaten till vad som är rimligt att förvänta sig. Vi erbjuder kompetensbaserad bemanning i de fall där man vill göra en objektiv bedömning av den bäst lämpade kandidaten. Här utmanar vi bemanningssprocessen och säkerställer att man undviker att färgas av personliga preferenser. Fokus ligger på att identifiera de mest relevanta kompetenserna. Jurek håller flertalet event på dessa teman och är en del av mångfaldsdebatten i media. Ta del av vår spännande rapport Jurekbarometern här