KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Jurekbarometern Q1 2018

TALANG PÅ LIKA VILLKOR!?
På Jurek vill vi verka för att talang alltid ska anställas på lika villkor. Därför har vi tagit reda på en rad fakta gällande lön i förhållande till ålder, ort, namn och kön. Under 2018 lanserar vi därmed Jurekbarometern, bestående av kvartalsrapporter som ger oss och marknaden värdefulla insikter om de faktorer som spelar in idag. Genom att dela kunskap om detta hoppas vi kunna bidra till en arbetsmarknad som baseras på allas lika värde!

VI VILL HA DITT CV

NYHETER

HITTA ER NYA STJÄRNA

JUREK I SIFFROR

KONSULTER

LEDIGA TJÄNSTER

ORTER

MEDARBETARE

VAD TYCKER VÅRA KUNDER?

VÄLKOMMEN