Våra policies

Här hittar ni Jureks Kvalitets- och Miljöpolicy, något vi värnar om att alltid följa och arbeta efter. Längre ner på sidan hittar du dessutom vår integritetspolicy.

Miljöpolicy
Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Jurek har som ambition att alltid utgå från en optimerad resursförbrukning och miljöanpassad verksamhet. Miljöpåverkan vägs in i alla verksamhetens delar, såväl vad gäller inköp och förbrukning som i de tjänster och produkter vi levererar.

Vår målsättning

  • Verksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart miljömässigt företagande.
  • Jurek har i ständigt fokus att utveckla sitt miljöarbete för att minimera klimatpåverkan.

Hur vi förverkligar målen

  • Effektivisera energianvändningen och när det är möjligt alltid använda förnyelsebara energikällor.
  • Verka för en bättre källsortering på arbetsplatserna.
  • Minska pappersförbrukning och undvika engångsmaterial.
  • Alltid beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet.
  • Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av förbrukad elektronik.
  • Minimera resor i arbetet samt att i största möjliga mån alltid resa kollektivt för att minimera miljöpåverkan.
  • Verka för en ökad kompetensen i miljöfrågor hos personalen.
  • Samtlig personal har ansvar för att miljöpolicyn följs.

Utsedd miljöansvarig

Johannes Schiölde
Head of Business development, IT & Bid

johannes.schiolde@jurek.se

 

Integritetspolicy kandidater

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom detta integritetsmeddelande.

Läs mer

Integritetspolicy kunder

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom detta integritetsmeddelande.

Läs mer