Hanna Broström, HR-ansvarig för Jureks konsulter

Är det vanligare att man ser konsulten som en långsiktig strategisk partner idag?

Det är fortfarande många som tänker på konsultens funktion som en utfyllnad i väntan på den långsiktiga lösningen. Men faktum är att allt fler har förstått att det faktiskt kan vara själva konsulten som är den strategiska lösningen. Ofta har de hanterat liknande utmaningar och kan snabbt göra nytta och se bortom interna hinder. Att det är själva konsulten som bidrar till tillväxt och innovation kanske inte är det första man tänker, men så ser det faktiskt allt oftare ut idag! Relationen mellan företag och konsulter blir alltmer samarbetsinriktad och långsiktig.

Är det fortsatt ökad konkurrens om de bästa konsulterna?

Så är det absolut. Företag måste erbjuda mer attraktiva villkor och kompensation för att locka till sig topptalanger, oavsett om det är en fast anställning eller en konsult. Det är fortfarande kandidatens marknad som råder och man går oftast dit där man får det bästa erbjudandet i kombination med intressanta arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Hur knyter Jurek de bästa konsulterna till sitt nätverk?

Våra duktiga konsulter är det viktigaste vi har. Därför är det otroligt viktigt att vi levererar intressanta uppdrag, håller en tät dialog och hjälper konsulten att utvecklas. Vi gör årligen undersökningar för att säkerställa att vi som arbetsgivare håller kvalitén. Detta mäter vi bland annat genom NPS (Net Promoter Score), ett mått som ger oss en indikation hur sannolikt det är att våra konsulter skulle rekommendera oss för vänner och tidigare kollegor – information som är värdefull för oss i strävandet att ständigt utveckla och förbättra oss. Vi månar verkligen om att våra konsulter är nöjda och fick på senaste undersökningen en NPS på över 40, ett resultat vi är mycket stolta över. 

Vad tror du om framtiden för konsultbranschen? 

Jag tror att framtiden ser ljus ut och kommer att växa i takt med att bolagen efterfrågar alltmer flexibla och agila lösningar som en naturlig del i personalstyrkan. Vi kommer ständigt i kontakt med kandidater som väljer att lämna sina fasta anställningar för att börja konsulta och själva vill jobba mer flexibelt och bidra med sin kompetens på olika arbetsplatser, en trend vi ser ökar och som går hand i hand med en ökad efterfrågan av specialistkompetens såväl som interimslösningar. 

Om Jurek:

Jurek grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är idag en av marknadsledarna inom rekrytering och konsultuthyrning med kontor i StockholmGöteborgMalmöUppsala och London. Jurek är specialister inom områdena juridik, ekonomiHR, Business SupportMarknad & Kommunikation och Life Science & Engineering. Jurek växer i snabb takt och har utsetts till Gasell-företag av Dagens Industri 6 år i rad. Jurek brinner för Talang på lika villkor och driver sedan 2017 den viktiga branschrapporten Jurekbarometern. www.jurekbarometern.se

Har ni ett kompetensbehov? Klicka här för att komma i kontakt med oss.