Hur ser det ut på arbetsmarknaden idag?

Matilda Bergkvist på Includer delade värdefulla insikter under samtalet. Till att börja med konstaterade hon att hela 39% av Generation Z har utländsk bakgrund. Här måste vi säkerställa att vi tar vara på den enorma talang som finns. Det är många företag som insett vilken potential det finns bland outnyttjade talanger i vårt land. Men det svåra är ofta att gå från att vara en ”eventmaskin” som i all välmening syftar till att driva arbetet i en viss riktning, till att lyckas med insatser som på riktigt integrerar hela organisationen. 

Vad är mångfald och inkludering för dig Kicki?

Som rekryteringspartner har vi ett enormt ansvar för enskilda organisationer, men även för samhället i stort. Hur säkerställer vi att vi ger ett tillräckligt brett urval vid en process? 
Jag har arbetat med förändringsarbete kopplat till HR hela min karriär. Det finns så många goda initiativ, men Hur:et blir ofta lidande. Många har en plan för vad som behöver göras, men det är inte alltid man löper linan ut och inkluderar alla i organisationen. Lyckas man tala till och enagagera hela organisationen kan man förändra beteenden över tid vilket är nyckeln till en inkluderande arbetsplats. Jag gick nyfiket in i runda bordet-samtalet.

Kicki Segert

Det var bara kvinnor där, hur kommer det sig?

Ja, det var bara kvinnor där. Inte särskilt mycket mångfald tänker ni kanske. Redan där ser vi den första utmaningen – det är främst kvinnor som jobbar med dessa frågor. Och det är ju en insikt i sig. Hur får vi detta att prioriteras och beröra samtliga i ledande position och sedan vidare ut i organisationen i stort? Det var flera som vittnade om samma problematik i sina organisationer. Har man inte ledningsgruppen med sig så arbetar man förgäves. Hur ledare agerar spiller över i den resterande organisationen, har man inte rätt intention bland chefer så kommer man inte skapa rätt förutsättningar för en inkluderande miljö. 

Vad tar du med dig från samtalet? 

Gör det lätt att göra rätt! Se till att det finns processer och en kultur som möjliggör en förflyttning i dessa frågor.

Har ni verkligen med er ledningsgruppen?

Identifiera den största utmaningen inom mångfald och inkludering och satsa helhjärtat på den.

Vi måste hitta sätt att mäta och följa upp nycklar. Det är lätt att gömma sig om det inte finns några gemensamma krav eller KPIer.

Fundera på om det går att ha ett konsekvenssystem/belöningssystem kopplat till dessa frågor

Jobbar vi med successionen för att öka mångfald?

Behöver ni uppsöka och kartlägga talanger för att uppnå mångfaldsmålet? Kanske redan bland gymnasieelever eller studenter? 

Avslutningsvis delar vi ett urval av goda initiativ från deltagarna!

Testa stanna-samtal i stället för exit-samtal. I stanna-samtal är det fokus på att lyssna in och förstå vad det är som påverkar beslutet att stanna. Betydligt mer proaktivt fokus än ett exitsamtal. 

Omvänt mentorskap – nya värdefulla perspektiv!

Relocation event – man samlas och diskuterar allt ifrån den svenska skolan till Bank ID. Man äter en gemensam middag, nätverkar och får kontakter. 

Erbjuder en kulturnavigator som man kan använda sig av för att förstå vad man kommer mötas av i olika länder.

Buddies-svenskar som hjälper till med integreringen både in i verksamheten samt socialt utanför jobbet. Detta sker på medarbetarnas nivå och skapar stor trygghet!

Långtidsarbetslösa unga som bor i våra områden ges instegsjobb. De går sen vidare till andra bolag. 

Successionsplanering: Kartlägger kvinnor och säkerställer att man erbjuder utveckling och utbildning. Se till att det är en chef som har koll på dem. 

Pröva att sätta beteendemål i vardagsbeteenden för att på så sätt förändra inkluderingsarbetet på riktigt.

Det är viktigt att de anställda känner att de jobbar med detta ”på riktigt” och att det inte bara är ord som ledningen säger. Ett bra exempel är läxhjälpen – ett sätt att låta alla vara med och vara engagerade i frågorna. Medarbetarna brinner för det och vill gärna vara involverade och då ser de att man jobbar med det. 

Om Jurek:

Jurek grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är idag en av marknadsledarna inom rekrytering och konsultuthyrning med kontor i StockholmGöteborgMalmöUppsala och London. Jurek är specialister inom områdena juridik, ekonomiHR, Business SupportMarknad & Kommunikation och Life Science & Engineering. Jurek växer i snabb takt och har utsetts till Gasell-företag av Dagens Industri 6 år i rad. Jurek brinner för Talang på lika villkor och driver sedan 2017 den viktiga branschrapporten Jurekbarometern. www.jurekbarometern.se

Har ni ett kompetensbehov? Klicka här för att komma i kontakt med oss.