Hej Erik! Berätta lite om din bakgrund.

Jag har sedan juristexamen velat vara noga med att bygga min kunskap på en solid grund, och har försökt tänka långsiktigt kring hur jag vill samla på mig erfarenhet. Jag arbetade därmed först flera år på advokatbyrå innan jag sedan gick över till att under ett flertal år arbeta som bolagsjurist inom en handfull olika branscher innan jag startade eget som konsult.

Konsult Erik B:son Blomberg

Varför tog du steget du att börja arbeta som konsult?

Runt år 2015 ställdes jag inför vägskälet att eventuellt gå vidare till en chefsjuristposition, men ville även undersöka andra alternativ. Då fick jag förslaget från en i mitt nätverk att starta eget, vilket i min värld kändes ganska nytt, då det runt den tiden fortfarande inte var helt vanligt med interima jurister. Men efter att jag undersökt det närmare blev det tydligt att det faktiskt fanns en marknad för vad jag kunde erbjuda, så när jag fick mitt första uppdrag avslutade jag min anställning och har arbetat som interimskonsult sen början av 2016.

Jag lockades av möjligheten att kunna arbeta mer flexibelt och genom det hitta mer balans i livet. Och så har det även blivit. Själva arbetet i hur man löser och arbetar med legala problem skiljer sig inte så mycket från det som vare sig advokat eller bolagsjurist. Men mentalt är det något av en frihetskänsla då jag har större möjlighet att ställa egna villkor. Dock såklart med kunden i fokus, vilket självklart är det viktigaste när du jobbar som interimskonsult.

Vad ser du är den viktigaste kompetensen du som konsult kan bidra med?

Att jag har bakgrund från såväl det mer akademiska arbetet på byrå som från bolagsjuridiken gör att jag känner att jag står på en solid grund när jag tar mig an nya uppdrag. Genom att ha erfarenhet från båda dessa arbetssätt inom juridiken, såväl som från olika branscher, har gjort att jag snabbt kan gå in och bli operativ i mina uppdrag. Jag tror att när du har den erfarenheten kommer du snabbt kunna identifiera inom vilket legal kategori en fråga tillhör, och därmed veta vad som krävs för att lösa problemet och komma till skott med arbetet.

Med åren på advokatbyrå i botten har jag dessutom förståelse för hur du som jurist arbetar med en klient och det i kombination med erfarenhet från bolagsjuridiken, där man är med från ax till limpa i projekten, gör att det går snabbt att visa på resultat, avlasta bolaget och ge stöd i uppdragen.

Sen så vill jag även slå ett slag för att det är enormt viktigt att du är social och glad som konsult. Du ska gilla att lära känna nya personer, samarbeta och såklart vara en person som andra vill göra detsamma med!

Vilka fördelar ser du med att ta in en konsult?

Många misstar att det är en direkt konkurrenssituation mellan att ta in en interim lösning jämte secondment. I min erfarenhet fyller det olika behov på marknaden, och det är inte i lika många fall som många tror där dessa två lösningar faktiskt står i konkurrens med varandra.

Det man dock generellt kan säga är att interima jurister är mer självgående och snabbt kan se bakgrunden till ett problem eller en uppgift. Detta tror jag grundar sig i en bred och lång erfarenhet som gett en trygghet i det legala arbetet.

Avslutningsvis, hur har det varit att samarbeta med Jurek Law?

Jag har alltid upplevt Jurek Law som professionella och kunniga. Konsultcheferna är engagerade och följer alltid upp hur uppdragen går och de är alltid noga med att säkerställa att allt fungerar väl. Som egenföretagare är det också skönt att känna att det finns fler personer bakom som kan erbjuda stöd och hjälp, och att känna den tillhörigheten är en stor fördel.

Tack!


Vill du läsa mer om hur vi på Jurek kan bistå med interima lösningar inom Juridik samt våra andra specialistområden? Läs vidare här!

Är du intresserad av att höra mer om vårt nätverk med konsulter inom Juridik? Välkommen att kontakta Matilda Karlsson, Consultant Manager hos Jurek Law.

Mobile: +46 736 90 50 18
E-mail: matilda.karlsson@jurek.se