Utmaning:

Jurek Marketing & Communication fick frågan om att rekrytera en Ansvarig för digitala tjänster till SBC. En helt ny roll med mycket specifik kompetens i gränslandet mellan marknadskommunikation och IT. Den nya medarbetaren skulle ansvara för innehåll och utveckling av flera webbplatser och ha erfarenhet av en liknande roll. 

Lösning:

Sense Talents som numera är en del av Jurek Marketing & Communication hittade ett antal kandidater i vårt marknadsnätverk som matchade kravprofilen väl. Efter searcharbete, urval och intervjuer presenterade vi tre starka kandidater för SBC.

Värde:

Med rätt nätverk, effektivitet och en kvalitativ searchprocess lyckades vi leverera en passande med rätt kompetens, erfarenhet och personlighet profil inom utsatt tid. 

Företag:

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är den största oberoende aktören inom förvaltning av bostadsrättsföreningar i Sverige.