Utmaning:

Vi fick frågan om att hitta en Kommunikationschef till Plan International. Den nya Kommunikationschefen skulle ha personalansvar, rätt erfarenhet och kompetens samt börja konsultuppdraget inom kort och arbeta heltid i minst nio månader.

Lösning:

Men vårt stora nätverk inom området hittade vi helt rätt profil till Plan inom två veckor. Rätt konsultprofil kunde börja uppdraget inom kort och både kund och konsult är mycket nöjda.

Värde:

Med vårt fantastiska nätverk, effektiva arbetsprocesser samt inte minst erfarenhet och hög kompetens om kommunikationsområdet, så kunde vi leverera en passande kandidat till Plan International på kort tid.

Företag:

Plan International arbetar för barns rättigheter i över 50 länder världen över och kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.