Utmaning:

Lindskog Malmström behövde hjälp att hitta en notariemeriterad biträdande jurist som skulle jobba med obeståndsrätt och allmän affärsjuridik. Utmaningen låg i att det var brådskande att få någon på plats samtidigt som det skulle vara en relevant och passande kandidat.

Lösning:

Jurek Law agerade snabbt och sökte upp relevanta kandidater. Inom två veckor hade LM Law träffat flera passande kandidater. Tack vare Jurek Laws specialisering på juridik och ett redan upparbetat nätverk effektiviserades processen.

Värde:

Jurek Law har en stor kunnighet inom juridik och ett relevant nätverk av jurister. Samtidigt visade de prov på tillgänglighet och engagemang vilket löste vårt behov snabbt och effektivt.

Företag:

Lindskog Malmström erbjuder kvalitativ och engagerad rådgivning inom bland annat affärsjuridik, fastighets- och miljörätt samt obeståndsrätt.