Utmaning:

Jurek Finance fick uppdraget att rekrytera en Business controller till Transcendent Group. Transcendent Group hade själva försökt rekrytera rollen på egen hand, men inte hittat rätt kandidat. Utmaningen låg i att rollen kunde komma att omformas under tidens gång och beroende på slutgiltigt val av kandidat. Personlighet och driv var två viktiga komponenter i processen, i kombination med erfarenhet och kunskap. En bakgrund från ”The big 4” var meriterande. 

Lösning:

Jurek Finance hade redan flera kandidater i sitt nätverk som stämde in på Transcendents önskemål. Parallellt påbörjade vi en search- och intervjuprocess för att nå nya intressanta och relevanta kandidater för rollen. Efter bara någon vecka hade vi hittat en kandidat med rätt driv, personlighet och engagemang. 

Värde:

Med en effektiv och kvalitativ process kunde Jurek Finance leverera en passande kandidat efter en dryg vecka. Det faktum att Jurek Finance hade en nära och upparbetade relation med Transcendent förenklade arbetsprocessen avsevärt. Dessutom fanns en god kännedom för Transcendet Groups kultur och värderingar vilket underlättade förståelsen för behovet.

Företag:

Transcendent Group är ett snabbväxande konsultbolag specialiserat inom Governance, Risk och Compliance.