Utmaning:

Jurek Finance fick uppdraget att rekrytera en erfaren Revisorsassistent till RSM Stockholm. Revisorsassistenten skulle vara konsultmässig med minst två års tidigare erfarenhet ifrån revisionsyrket.

Lösning:

Jurek Finance sökte i sitt upparbetade nätverk av Finance-profiler och kunde presentera kandidater med erfarenhet från The Big 4 redan dagen efter signat uppdrag. Totalt träffade RSM fyra kandidater under de följande veckorna och trots semestertider så kunde vakansen tillsättas i början av augusti.

Värde:

Genom proaktivitet, rätt nätverk och ett gediget search-arbete kunde Jurek Finance leverera flera potentiella kandidater på kort tid. Dessutom kunde vi tillsätta uppdraget flera veckor tidigare än förväntat.  

Företag:

RSM är en global revisionsbyrå med ett brett utbud av tjänster som underlättar utveckling och säkerställer att rätt ekonomiska beslut fattas för företagens verksamheter.