Utmaning:

MUM Consulting har på kort tid etablerat sig starkt på marknaden och har flera år utnämnts till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Nu var det dags för MUM Consulting att ta nästa steg i sin utveckling genom att bla växa med ett dotterbolag. MUM Consultings VD lämnade således sitt uppdrag och gick in som VD i moderbolaget MUM Group AB. Jurek Executive fick i uppdrag att matcha MUM Consulting med en ny VD. Utmaningen för oss på Jurek Executive låg som vanligt i att hitta den mest lämpade profilen och då detta är en starkt värderingsstyrd organisation, ställdes också extra höga krav på rätt personlighet.

Lösning:

Genom en genomgripande informationsinsamling hos MUM Consulting, om företagets inriktning, kultur, personligheter och vilka utmaningar de stod inför, kunde Jurek Executive sammanställa en uttömmande verksamhets- och rollbeskrivning. Med den som underlag kunde vi kartlägga marknaden och söka efter rätt kandidat.

Värde:

På Jurek Executive är vi absolut bäst på att matcha företag med kandidat baserat på helheten – alltid med ett långsiktigt tänk. Genom vårt starka nätverk och noggranna kartläggning hittade vi inte bara någon med rätt kompetens, utan även rätt personlighet som passade in i kulturen.

Företag:

MUM Consultings erbjuder tjänster inom förändringsledning, compliance och digital transformation