Marknad & kommunikation är en kvinnodominerande yrkeskategori, hur kommer det sig?

Det är definitivt så och kommunikation i ännu högre grad. Dock ser vi en viss dominans av män på de absoluta toppositionerna. Det är något som hänger ihop med tidigare iakttagelser Jurekbarometerns historia. Det finns betydligt fler män än kvinnor på högre chefsposter generellt och så även inom marknad och kommunikation. Däremot är det glädjande att se att allt fler kvinnor inom just det här benet har såväl driv som motivation att nå de högre posterna.

Varför tror du att kvinnor landar på en högre lön än män?

De är i regel både välutbildade och drivna. Jag tror också att yngre kvinnor är bättre på att löneförhandla och förstå sitt värde. Så i takt med att nya generationens kvinnor återfinns bland landets byråer och kommunikations- och marknadsavdelningar så har det även etablerats en självsäkerhet. Det finns en tydlig övertygelse om vilken lön man kan förvänta sig för olika roller. Det handlar också om att kvinnor inom marknad och kommunikation har ambitionen att nå högre poster i en helt annan utsträckning än inom vissa av Jureks övriga specialistområden. Med höga poster följer självklart även höga löner.

Märker du av tendensen att män överskattar sin förmåga i förhållande till sina kvinnliga kollegor med samma utbildningsnivå och erfarenhet?

Tyvärr är det fortfarande så. Men även här sätter jag min tilltro till yngre kvinnor. Nu dominerar kvinnor i princip på alla högre utbildningar, såväl i Sverige som internationellt. De kommer inte att nöja sig med att bli omkörda av män.

Christina Hammer
Founding Partner Hammer & Hanborg