Nu har vi släppt Jurekbarometern H1 2020 – vår viktiga rapport som baseras på över 6000 intervjuer och som har som mål att belysa orättvisor på arbetsmarknaden. Visste ni att unga akademiker är beredda att gå ner i lön för att komma in i arbetslivet, att löneklyftan mellan män och kvinnor riskerar att öka ännu mer och att allt fler män söker sig till den offentliga sektorn? Det är bara några av alla viktiga iakttagelser i vår rykande färska rapport med fokus på följderna av covid-19.

Jurekbarometern har som syfte att belysa de orättvisor som talar emot ”talang på lika villkor.” I den senaste rapporten undersöker Jurek hur pandemin påverkat förväntningarna på lön bland akademiker.

Rapportens siffror talar tydligt. Unga akademiker under 30 år är beredda att sänka sina löner för att komma in i arbetslivet sedan pandemin slog till i Q2. Samtidigt ökar gapet i löneanspråken mellan män och kvinnor ju äldre upp i åldrarna man kommer. När man når åldern 60 så är lönegapet så pass stort som 10.000 kr mellan män och kvinnor sedan pandemin slog till.

Varför är det så? I rapporten presenterar vi ett antal antaganden för vad som kan tänkas ligga till grund för dessa iakttagelser. Vi föreslår även ett antal åtgärder för att undvika ökade löneklyftor till följd av pandemin.

Varför är detta så upprörande? 

Det som oroar oss är att arbetslösa akademiker tvingas söka sig till mindre kvalificerade tjänster för att undvika att hamna i arbetslöshet. Det innebär att de tar jobb som andra mindre kvalificerade ungdomar söker vilket leder till en negativ kedjeeffekt som kommer påverka oss alla.


Vill du läsa hela rapporten?

Här kan du ladda ner och läsa rapporten [PDF]

Pressrelease

Intresserad av att ta del av vår pressrelease för lanseringen av Jurekbarometern H12020? Den hittar du här i vårt pressrum.

Jurekbarometern i Media

Redan har flera medier skrivit om fynden i denna rapport. Läs några av artiklarna här:

Tidningen Kollega – Större löneklyfta på grund av coronan

Dagens Industri – Lönegapet mellan könen växer: ”Män överskattar sin förmåga (bakom betalvägg)

Tidningen Dagens Jurdik – Kvinnor sänker lönekrav i dubbelt så hög grad som män

Tidningen Expressen – Experten: Så höjer du lönen under pandemin (bakom betalvägg)

Arbetsmarknadstidningen Du&Jobbet – Kvinnor sänker sina lönekrav mer under krisen

Tidningen Offentliga Affärer – Fler män söker sig till Offentlig Sektor

Frågor?

Har du några tankar eller funderingar efter att du läst rapporten? Prata med din kontakt hos oss eller hör av dig till info@jurek.se