Varför ser vi en kraftigt ökad efterfrågan på Life Science-kompetens?

Till skillnad från många andra branscher så såg vi ingen minskad efterfrågan inom Life Science under pandemin, snarare tvärtom. Området rymmer allt ifrån innovativ forskning till fullskalig produktion av livsviktiga komponenter. Life Science-branschen är betydande för svensk ekonomi, till exempel minskade svensk varuexport med 6% under 2020 samtidigt som svensk läkemedelsexport slog nya rekord och stod för 10% av svensk export. I spåren av all innovation och utveckling som görs inom Life Science så ökar också efterfrågan av kompetens.

Vilka av våra specialistområden märker av en ökad efterfrågan av kompetens inom Life Science?

Vi ser att våra kunder inom Life Science får ett ökat behov inom alla våra specialistområden i takt med att de växer och behöver utöka sina interna funktioner men just nu är efterfrågan inom HR extra stor. Det kan vara allt ifrån små bolag som har saknat HR som behöver den kompetensen när bolaget växer till bolag som skalar upp sin produktion och behöver addera kompetens inom kollektivavtal och arbetsmiljö.

Varför är det så bra att samarbeta med en rekryteringspartner när det kommer till så specialiserade roller? 

Precis som våra kunder är experter på sitt område så är vi experter på rekrytering och konsultlösningar. Vi kortar ledtiderna för våra kunder i rekryteringsprocessen och säkerställer matchningen mellan förtaget och kandidaten så att förväntningarna möts från båda håll. Vi på Jurek har även ett unikt nätverk av kandidater inom våra specialistområden eftersom att vi ständigt förnyar våra sätt att nå fler kandidater. 

Hur ser lönerna ut för området Life Science?

Lönerna för Life Science-kompetens ligger generellt sett högt. Läkemedelsindustrin är kapitalstark och det finns förutsättningar att erbjuda höga löner. I och med den ökade efterfrågan på den här typen av kompetens så sker det som alltid sker, dvs företag lockar duktig kompetens genom att erbjuda höga löner. Därav märker vi av en tendens till att lönerna stigit något inom det här segmentet.