Varför är det värdefullt att ta in en juristkonsult?

Ofta väljer man att ta steget att bli juristkonsult lite senare i karriären, då man hunnit skaffa sig en gedigen juridisk bakgrund och kompetens. Ofta har man erfarenhet såväl från advokatbyrå som från olika bolagsjuristroller samt perspektiv från flera olika branscher. Man är helt enkelt så pass senior att man är redo att leverera direkt vilket ger ett snabbt och effektivt resultat för kunden. Ofta har man dessutom arbetat verksamhetsnära och tar med sig även den dimensionen in i uppdraget. Vi har många jurister i vårt nätverk som kommer från tidigare roller som täckt in både personalansvar samt strategi- och styrelsearbete. Dessa juristkonsulter kan således erbjuda en bred palett.

Vi får ibland höra att en juristkonsult är dyrare i förhållande till andra tillgängliga lösningar men man måste se bortom timarvodet. En senior och erfaren juristkonsult löser vanligen ett uppdrag snabbare och således på färre timmar än andra alternativ vilket innebär att det i slutändan blir ett väldigt effektivt utfall. Vi har flera återkommande kunder som löser sina tillfälliga behov med en juristkonsult via oss och tycker att det är en mycket bra och effektiv lösning.

Vad har kunder uttryckt för positiv feedback kring konsultlösningar?

Många uppskattar möjligheten till en flexibel lösning. Som kund får man snabb och professionell hjälp och betalar endast för de timmar som behövs för det specifika uppdraget. Vi skräddarsyr upplägget efter kundens behov för att hitta den bästa lösningen för kunden ifråga. Vissa tar in tillfällig kompetens på adhoc- eller timbasis medan andra har behov av en deltids- eller heltidstjänst. Under uppdragens gång  för vi alltid en tät och löpande dialog med kunden. Behov och förutsättningar kan förändras plötsligt och då kan man enkelt addera timmar till uppdraget. Att dessutom få in en senior resurs som kan leverera direkt är såklart också mycket uppskattat.

Vilken juridisk kompetens finns tillgänglig för den här typen av lösning?

Vi har under en längre tid byggt upp ett starkt nätverk av jurister. Vi ser ett stort värde i att arrangera aktiviteter för att bredda och värna om vårt nätverk, något vi nu efter pandemin är igång med igen. I vårt nätverk finns en bredd av jurister, både generalister och specialister. Det är inte ovanligt att en kund efterfrågar en viss specialistkompetens för ett uppdrag och oavsett behov så matchas man med en juristkonsult som har bäst förutsättningar och erfarenhet för att ta sig an det unika uppdraget.

Matilda Karlsson, Konsultchef Jurek Law