Förväntar sig kandidater i era processer att kunna arbeta hemifrån till stor del av sin tid?

Majoriteten av de kandidater som vi träffar har en förväntan om flexibilitet. Många som har flexibilitet på sin arbetsplats idag har byggt upp en vardag utifrån den möjligheten och det är en viktig faktor i valet av nästa arbetsplats. 

Hur ser önskemålet ut från kundens perspektiv?

De flesta företag som vi möter har en flexibel lösning där möjligheten finns att arbeta viss del på distans. Bland företag där policyn är att vara 100% på plats på kontoret så ser vi att kandidater tenderar att tacka nej, just på grund av det. Det kan vara positioner som innebär stor utveckling och roliga utmaningar för kandidaten men där flexibiliteten ändå blir avgörande. 

Hur gör du som rekryteringsansvarig för att sätta rätt förväntningar hos både kandidat och kund?

Jag är alltid öppen i våra möten med kunder att det är en tydlig förväntan på flexibilitet på kandidatmarknaden. Det finns fortfarande många möjligheter att ha policy kring att vara på plats vissa dagar, vid möten eller speciella tillfällen och det är kandidaterna också öppna för. På samma sätt tar jag alltid dialogen med kandidater kring vilka policys som finns på företaget och varför. De allra flesta kandidater vill fortfarande ha möjligheten att åka till ett kontor och träffa kollegor, så flexibiliteten innebär inte att man inte också vill vara på plats.   

Vad är risken med att inte vara tillmötesgående för kund respektive kandidat?

Om man som företag inte kan erbjuda medarbetare flexibilitet riskerar man att missa bra kandidater som hade kunnat tillföra mycket till verksamheten. Det är bra om man som kandidat tänker igenom och kan förklara varför man behöver möjlighet till distansarbete och på vilket sätt man mår och presterar bättre med önskad flexibilitet. Det är också viktigt med en dialog mellan företag och medarbetare kring hur man jobbar på distans och vilka förväntningar som finns från båda håll. 

Hur tror du att det kommer utvecklas framöver?

Jag tror att önskemål om flexibilitet kommer att finnas kvar från kandidaternas håll och de företag som kan bibehålla det arbetssättet kommer därmed ha fler intresserade kandidater. Jag tror samtidigt att mycket handlar om att locka sina medarbetare till kontoret. Att man har visst krav på närvaro där man samtidigt erbjuder en bra och stimulerande kontorsmiljö, möjliggör för socialt umgänge och kreativa utbyten, tror jag blir ett vinnande koncept för både företag och medarbetare.