Jurek.se | Sveriges läkarförbund söker ombudsman med avtalsansvar