Jurek.se | Junior biträdande jurist med intresse för entreprenadjuridik