Utveckla Personal – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

JUREK INSTITUTE – vi utbildar din nästa kollega!

Jurek Institute utbildar ett antal utvalda talanger inom våra affärsområden. Detta för att i högre grad kunna förse marknaden med den specialistkunskap som krävs idag. För om det är något vi på Jurek lärt oss under alla våra verksamma år så är det att marknaden rör sig snabbt, och nya förutsättningar och verktyg gör att kraven på kompetens och uppdaterad kunskap förändras. Samtidigt finns det flera yrkesverksamma och erfarna personer som vill vidareutbilda och utveckla sig i sitt arbetsliv.

Det är grunden till varför vi 2019 lanserat Jurek Institute – intensiva utbildningar för särskilt utvalda kandidater, i samarbete med erkända utbildningsinstitut runt om i Sverige. Målet är att attrahera personer som vill göra ett karriärsskifte eller fortbilda sig, samtidigt som vi kan erbjuda arbetsmarknaden relevant specialistkunskap. Jurek Institute står för utbildningen och garanterar kandidaten arbete i minst 1 år med fast lön efter examen. Varje utbildning är baserad på vad vi ser är, eller kommer att bli, en bristkompetens på arbetsmarknaden.


KOMMANDE UTBILDNING

Certifierade redovisningsekonomer

Under våren 2019 kommer 15 kandidater utbildas till certifierade redovisningsekonomer över 11 veckor i samarbete med SRF Konsulterna.

  • Start i februari 2019 – välkommen att ansöka till utbildningen här!

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT HÖRA MER?
Varmt välkommen att kontakta utbildningsansvarig
Caroline Lindberg
caroline.lindberg@jurek.se
Tel. 073 745 65 30

Utveckla Personal

Vi på Jurek arbetar inte bara med att hitta och anställa The Perfect Match – vi arbetar även med att utveckla och utbilda inom organisationer och grupper så att det uppstår en Perfect Match även i produktivitet, teamwork och kommunikation. Ta reda på vad du och dina kollegor har för utmärkande egenskaper för att skapa en bättre gruppdynamik och en mer trivsam arbetsmiljö.

Vi erbjuder olika val av kurser beroende på vilken del i organisationen ni vill utveckla och förbättra, läs mer om dessa val här nedan. Vi skräddarsyr även kurser inom service, konflikthantering och självledarskap.

Intresserad? Fyll i en offertförfrågan här!

DiSC & Jag

– Grunderna i DiSC-analys

Vill ni öka medarbetarnas självinsikt? Vill ni förse dem med verktyg som förbättrar förmågan att förstå och kommunicera med sig själva och andra?

Ända sedan antiken har människor försökt kartlägga beteenden för att bättre kunna kommunicera och påverka andra. Profilanalysen som görs med DiSC är en metod eller ett verktyg som hjälper var och en att förstå sina egna och andras olika beteendemönster, drivkrafter och samverkan mellan profilerna.

Beteendeanalysen utgår från fyra grundläggande beteendestilar. Dessa är:

Dominans
Influens
Stabilitet
Kompetens

Innan detta utbildningstillfälle får var och en av deltagarna fylla i sin egen analys via en länk. Analysen tar ca 15 min att svara på. Vi börjar dagen med att gå igenom grunderna i DiSC-analysen. Därefter får var och en sin egen analys där det ges tid för eftertanke, reflektion och frågor. Vi pratar kring våra styrkor samt utvecklingsbara områden och övar på hur man som individ skall anpassa sitt eget beteende för att markant förbättra kommunikationen. Detta är en dag fylld med skratt och Aha-upplevelser och samtidigt upplever deltagarna att kommunikation dem emellan förbättrats avsevärt på bara några få timmar.

Dagen avslutas med att var och en av deltagarna tar fram en handlingsplan för sig själv baserad på sina lärdomar utifrån sitt egna beteendemönster. Här ser man tydligt vilka egenskaper man behöver jobba på och vilka som är bra att förstärka i olika sammanhang.

DiSC & Team

– Stärk gruppdynamiken

Har ni medarbetare som inte kommer överens med varandra eller har problem att samarbeta? Upplever ni kanske att vissa medarbetare stressar er? Eller tycker ni bara att grupparbeten är ineffektiva hos er? Kanske vill ni lyfta ett redan framgångsrikt team till nya höjder?

Ibland fungerar inte samarbetet och kommunikationen med andra. Efter första blocket ”DiSC & Jag” där vi lär känna oss själva bättre, kan vi fortsätta med denna kurs för att utveckla kommunikationen och stärka gruppdynamiken. Vi använder oss av olika verktyg för att öva på att bemöta olika beteendestilar för att på så vis öka samarbetet och uppnå en mer effektiv arbetsgrupp. Beroende på hur just er grupp ser ut skräddarsys utbildningen för att fokusera på era speciella utvecklingsområden. Efter avslutat kurstillfälle kommer ni nå bestående beteendeförändringar som skapar en trevligare arbetsmiljö som i sin tur leder till förbättrade resultat.

DiSC & Ledarskap

 – Bli en bättre ledare

En grundläggande förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap är att förstå och acceptera sina egna behov, önskningar, misslyckanden och vanor. Ökad självkännedom och självinsikt ger också en ökad förståelse för andra. Detta är ett måste om man ska lyckas med att leda, motivera och bemöta varje medarbetare på rätt sätt.

Efter att ha genomfört det första blocket, DiSC & Jag, har vi fått ökad insikt om oss själva och vad vi drivs av. I ”DiSC och Ledarskap” ser vi närmare på vad analysen visat om våra medarbetare. Vad drivs var och en av? Hur vill respektive medarbetare bli bemött för att må bra på jobbet? Vad är deras anpassade respektive instinktiva beteende? Genom denna kartläggning kommer vi fram till en handlingsplan hur man ska anpassa sitt ledarskap för att möta var och en av sina medarbetare på bästa sätt. Vi övar på och lär oss verktyg som stärker vårt egna ledarskap och våra medarbetare.

Vi övar också på det så kallade tydliga ledarskapet – ett verktyg för att klarlägga förväntningar, minska missförstånd och öka medarbetarnas motivation.

DiSC & Försäljning

– Förtroendeskapande försäljning

Möter ni kunder som ni har svårt att läsa av? Upplever ni att ni sällan får affären när ni träffar en viss sorts kund? Synkar ni inte riktigt med vissa av era kunder? Eller vill ni bara få en högre hit-rate i en redan framgångsrik verksamhet?

Forskning visar att vi får snabbast och högst förtroende för de människor som är mest lika oss själva. Oavsett om ni säljer via telefon, mail eller ute på fältet kan ni med hjälp av DiSC-analysen som grund öka er hit-rate och nå snabbare och mer långsiktiga affärer än tidigare. Vi pratar om tonläge, handslag, blick, gång, kroppsspråk, 8-sekundersregeln och mycket mer. Vi varvar övningar och teori för att på bästa sätt få med oss erfarenhet som inte bara ger tillfällig inspiration utan långsiktiga effekter och en mer framgångsrik försäljning.

DiSC och Individ

– Uppnå sin fulla potential

Har ni personal som inte uppnår sin fulla potential i sin yrkesroll? Finns det medarbetare som tar för stor plats i gruppen och som inte låter andra komma fram? Eller har ni kanske kollegor där personligheten inte matchar rollens krav?

Genom individuell coachning med DiSC som grund får er medarbetare bland annat ökad självkännedom, en djupare förståelse för hur omvärlden uppfattar en och en ökad insikt i vad hen drivs av.

Vi coachar medarbetaren att själv vara aktiv i att göra prioriteringar, sätta mål och bestämma aktiviteter som leder fram till dessa mål. Genom detta processinriktade arbetssätt kommer medarbetaren själv till insikt vad han eller hon skall göra vilket är grunden för att utvecklas och förbättras.

Genom coachning får medarbetarna verktyg för att skapa bestående beteendeförändringar som leder till långsiktiga resultat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN