JUREK UPDATE: LÖNESPECIAL – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

JUREK UPDATE: LÖNESPECIAL

 

Varmt välkommen till Jureks djärva, aktuella och lärorika nyhetsbrev där vi tar pulsen på marknaden, lyfter och analyserar viktiga kärnfrågor inom rekrytering och bemanning samt bjuder på handfasta tips. Det här är Jurek Update.


 

 

MARKETING INSIGHT

– Follow Trends and Talent will Follow

Jurek har ständigt örat mot marknaden och träffar hundratals kandidater varje vecka som 
hjälper oss att kartlägga de senaste trenderna och tydliga förändringar på marknaden.

 

 

 

 

– HUR SER UTVECKLINGEN UT LÖNEMÄSSIGT INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN?

Vi bad respektive affärsområdesexpert att svara på denna fråga baserat på sin upplevelse av marknaden.

 

JURIDIK:

Ser vi till affärsområdet Juridik så kan vi konstatera att det är kandidatens marknad. Det är allt svårare att rekrytera jurister på grund av kandidatbristen vilket i sin tur lett till en lönepress uppåt. Många byråer måste helt enkelt locka med högre löner för att vara med och slåss om de bästa juristerna. Stigande löner är med andra ord en tydlig trend när det kommer till affärsområdet Juridik.
– Helena Woodcock, Affärsområdesansvarig Jurek Juridik

 

EKONOMI:

Ekonomi är Jureks största affärsområde och här kan vi se en tydlig trend som pekar på att utbildning ger bättre betalt. Kandidatbristen inom området ekonomi har nämligen pressat lönerna uppåt de senaste åren. I och med detta har vi märkt att även nyexaminerade och de som är i början av sin karriär kan begära markant högre löner och även få igenom det. Kandidaterna är ofta med i flera olika processer samtidigt och kan således jämföra olika erbjudanden som ett sätt att förhandla lön.
– Malin Sjöström, Affärsområdesansvarig Jurek Ekonomi

 

PUBLIC SECTOR:

Inom affärsområdet Public Sector kan vi se en tydlig trend där lön inte längre är lika viktigt, åtminstone inte den enskilt viktigaste komponenten. Inom flera affärsområden har vi noterat att allt fler värdesätter mjuka värden när det kommer till anställning. Inslag som samhällsnytta och flexibilitet har blivit allt viktigare och det är således inte bara lön som är den största moroten. Denna trend är extra tydlig när det kommer till affärsområdet Public Sector.
– Eva Meyer, Affärsområdesansvarig Jurek Public Sector

 

HR:
HR är det område där det inte finns lika tydliga ramar om vart man bör ligga rent lönemässigt. Det skiljer sig otroligt mycket från person till person och från bransch till bransch. Något vi sett under en längre tid är att HR överlag fått en högre status och ökningen har fortsatt under 2017. Med ökad status följer även ökade löner vilket är en tydlig trend inom affärsområdet HR.
– Sara Molin, Affärsområdesansvarig HR

 

MARKNAD:
Inom många affärsområden har vi kandidatbrist, men så är inte fallet inom Marknad. Här är det desto fler som är ute efter samma jobb och därav följer inte samma uppåtgående lönetrend. Allt fler börjar sin karriär genom en oavlönad praktikplats. Det har helt enkelt blivit viktigt att samla på sig meriter för att ha en chans att synas bland de sökande. Det är något som är en tydlig trend för just affärsområdet Marknad.
– Nina Grundström, Affärsområdesansvarig Marknad


BUSINESS SUPPORT:

Inom affärsområdet Business Support ser vi att det överlag finns en ökad efterfrågan på personal. Det gäller allt ifrån mer juniora roller till assistenter på Executive-nivå. Det vi specifikt har noterat är att lönerna på kvalificerade administratörer har ökat då dessa roller har fått ett utvidgat ansvar.
– Nina Grundström, Affärsområdesansvarig Administration


 

 

EMPLOYER BRANDING by JUREK
 – Invest in Talent and Talent will invest in you

Employer Branding har blivit ett måste för att locka och behålla talanger idag. Här delar vi med oss av en analys som kan hjälpa er att utveckla och förbättra just er Employer Branding.

 

 

 

– MOTSVARAR DEN FÖRVÄNTADE LÖNEN DEN FAKTISKA LÖNEN?

Det förra nyhetsbrevet behandlade ämnet Talang där vi bland annat konstaterade att Talang innefattar alla med potential, det vill säga alla arbetsföra i vårt land. Den felaktiga attityden om att en talang måste vara en nyutexad ung arbetsvarg utan förpliktelser från familj håller sakta på att suddas ut, men än finns den fördomen kvar i vårt land.
Det här tycker vi är otroligt viktigt och intressant och har därför funderat över hur vi kan gräva djupare i ämnet. För vad är då en talang värd? Och ännu viktigare: Hur värdesätter en talang sig själv?

 

Här insåg vi att Jurek faktiskt sitter inne på en skattkista av information! Vid varje intervju ställer Jurek nämligen ett antal frågor som är genomgående för alla våra processer. Detta möjliggör att vi kan rapportera kring nuläget och även följa upp utvecklingen. Det här har resulterat i ett spännande projekt som vi valt att döpa till ”Jurekbarometern”. Det är helt enkelt en barometer som tar pulsen på hur talanger värdesätter sig själva och som bidrar med en helt ny vinkel på lön. För hur stor påverkan har egentligen våra förväntningar på slutlönen?

 

Skiljer sig detta mellan män och kvinnor, beroende på ålder eller beroende på om du arbetar i privat eller offentlig sektor?
Just lön är alltid intressant eftersom det någonstans blir beviset på vad genomfört arbete är värt. Efter att ha samlat in statistik från över 2000 olika unika fall så noterade vi något stort. Något som stack ut och som verkligen måste uppmärksammas.

 

Det har inte, något naivt kanske, slagit oss att det skulle vara någon större skillnad i vad män och kvinnor faktiskt vill ha i lön, med andra ord vad de faktiskt begär i en löneförhandling i ett utgångsläge. Så döm av vår förvåning när vi började analysera förväntad lön och kom fram till att det skilde hela 8000 kronor per månad i vad män förväntar sig jämfört med vad kvinnor förväntar sig. 8000 kronor! Det är en enorm skillnad som säkerligen ger avtryck på slutlön.

 

Något vi också noterade var att det fanns tydliga indikationer på att detta gap mellan män och kvinnor faktiskt bara ökade ju mer erfaren man blir. Detta kan självklart skilja sig mellan olika yrken, men ser man generellt till våra olika affärsområden så är detta tyvärr ett faktum.

 

Så hur kan denna analys hjälpa er att utveckla och förbättra just er Employer Branding? Jo – för att ha en genomgående god Employer Branding måste man tillfredsställa hela gruppen. Såväl män som kvinnor måste känna att deras talang – oavsett ålder – värdesätts och att deras arbete belönas på samma sätt – oavsett kön. Talang på lika villkor. Något vi har noterat i vår Jurekbarometer är att det rådande gapet på 8000 kr i snitt per månad minskar om man erbjuder de anställda regelbundna löneförhandlingar. Detta är ett sätt att justera gapet med tiden som skapar en rättvis arbetsmiljö och lojal personal vilket är grundpelare för en god Employer Branding.

Följ våra intressanta kvartalsrapporter på ämnet, håll utkik efter Jureks lönebarometer med start i Q1 2018.


 

JUREK NEWS:
– Completing companies with a Perfect Match

Här delar vi med oss om vad som har hänt det senaste kvartalet på Jurek

 

DI GASELL
Vi är inne i årets tredje kvartal och vi har välkomnat flera nya kollegor för att möta den ökade efterfrågan på marknaden. Vi kan stolt meddela att vi tilldelats priset Di Gasell för fjärde året i rad. Dagens Industris gaselltävling uppmärksammar de snabbast växande företagen i varje län med motiveringen: 
”De skapar jobb, de står för framtidstro och de inspirerar både våra läsare och alla oss på redaktionen. Det är ett privilegium att få lyfta fram och hylla dem.”

DiSC-ANALYS
Jureks senaste satsning handlar om att utveckla personal med hjälp av verktyget DiSC. Vi arbetar inte bara med att hitta och anställa The Perfect Match – vi arbetar även med att utveckla och utbilda redan anställda medarbetare så att det uppstår en Perfect Match i produktivitet, teamwork och kommunikation. Läs mer om Jureks nya erbjudande här:

BIBLIOTEKET11

På våning två i våra fanatiska lokaler på Biblioteksgatan 11 har vi äntligen öppnat vår helt nya konferensvåning Biblioteket11. Här finns mindre mötesrum och större konferenslokaler. Behöver ni en rofylld plats mitt i centrum att konferera eller hålla intervjuer på? Tveka inte att höra av er till våra duktiga kollegor på Biblioteket11. Se hemsidan och läs mer om våra olika rum här: www.biblioteket11.se 

 


KONTAKT:

Har ni några frågor eller är ni på jakt efter en kandidat inom något av Jureks affärsområden`Tveka inte att höra av er till er kontaktperson på Jurek eller så når ni oss på:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall