Ett urval av Jureks vassaste Interimskonsulter – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Ett urval av Jureks vassaste Interimskonsulter

Låt Jurek hjälpa er att hitta er perfekta INTERIMSLÖSNING

Behöver ni en tillfällig lösning på chefs- eller specialistnivå under en viss så kan vi på Jurek hjälpa er.  Oavsett om det är en lösning under pågående rekrytering eller under en förändringsprocess som kräver extra styrning och ledning.

Jurek Interim har ett etablerat nätverk av chefer och specialister med lång erfarenhet från de områden de verkar inom. Här nedan följer ett urval av Jureks tillgängliga  interimskonsulter:


 

JURIST MED FOKUS MOT ENTREPRENÖRIELLA FÖRETAG

Konsulten har lång internationell erfarenhet, är noggrann och kommunikativ med omfattande erfarenhet av entreprenörsföretag. Affärsdriven, ambitiös och prestigelös jurist som uppskattar nya utmaningar: Gillar att träffa nya människor samtidigt som att konsulten är lösningsorienterad och alltid försöker skapa värde och uppnå resultat. Har arbetat på Advokatbyrå i England och även verkat som jurist och egenföretagare i Tyskland i flertalet år.

Specialiteter: kommersiella avtal, marknadsinträde, produktutveckling, strategisk planering, immateriella rättigheter

Uppdrag: Söker nya utmaningar inom affärsjuridik och affärsutveckling, 3 månader och längre. Stockholm, Sverige och även utomlands.


 

CHEFSJURIST MED ÖVER 13 ÅRS ERFARENHET AV ATT DRIVA JURIDIKEN I ETT STÖRRE BOLAG

Konsulten har en mångårig erfarenhet som chefsjurist och har tidigare arbetat som bolagsjurist samt biträdande jurist på advokatbyrå.

Har stor erfarenhet av att arbeta med re-finansieringsprojekt, projektfinansiering, företagsförvärv, joint ventures och försäljning. Agerar ofta som ett bollplank i affärer, ger nyanser och alternativa lösningar samt rekommendationer utifrån lagkrav etc.

Van att arbeta med strategi-, chefs- och ledarskapsfrågor. Har mångårig erfarenhet av att verka i ledningsgrupp och att hantera styrelse- och aktiebolagsrättsliga frågor. Har även agerat sekreterare i koncernägares styrelse och agerat sekreterare i revisionskommitté.

Har levererat mycket bra resultat i chefsjurist rollen och där ett större förvärv och en avancerad tvist står ut bland exemplen.

Uppdrag: Söker nu nya utmaningar och vill utvecklas i nya sammanhang som ledare och jurist.


 

SENIOR JURIST MED BAKGRUND FRÅN TELEKOM/M&A

Konsulten har gedigen erfarenhet av juridisk rådgivning, riskbedömningar, förhandlingar, upprättande samt granskning av avtal, M&A och regulatoriska frågor samt domstolsprocesser.

Bakgrunden från advokatbyrå har medfört att han fått en stor vana av rådgivning, möjlighet att hantera stora projekt, kommersiella tvister, förhandlingar och upprättande och granskning av avtal m.m. Dessutom har han ansvarat för egna klienter, förberett tvistemålsprocesser och själv genomfört otaliga domstolsförhandlingar. Erfarenhet av arbetsledning av grupper upp till 12 personer.

Erfarenhet från ledande advokatbyrå, myndighet och företag inom finans och telekombranschen samt av kund- och myndighetskontakter inom en rad olika branscher och företagsformer såsom finans, läkemedel, telekom, industri, entreprenörsledda start-ups, noterade bolag samt stora världsomspännande koncerner.

Uppdrag: Söker roller som bolagsjurist, gärna i arbetsledande ställning, eller som chefsjurist. 4–6 månader, men gärna längre. Helst uppdrag i Stockholmsområdet.


 

CHEFSJURIST MED LÅNG ERFARENHET FRÅN BANK & FINANS


Konsulten har bred erfarenhet av ledande befattningar inom bank- och finans. Konsulten har bl.a. varit COO/administrativ chef med personalansvar för en större grupp medarbetare som verkat i olika operationella funktioner och nivåer. Har stor vana av att ha omfattande budgetansvar.

Konsulten har också lång erfarenhet (+ 15 år) av finansiell juridik, affärsjuridik, bolagsrätt, och att leda specialister, genom konsultens arbete som chefsjurist inom bank- och finans. Konsulten har erfarenhet av att administrera och organisera styrelsens och dess utskotts arbete i rollen som styrelsens sekreterare.

Konsulten har över 15 års erfarenhet av ledarskap, företagsledningsarbete, förändringsledning och bolagsstyrning i finansbranschen – i statliga, noterade och privatägda bolag.

Konsulten är en lösningsorienterad, affärsmässig, ansvarstagande och hängiven genomförare med hög arbetskapacitet som drivs av att tillsammans med andra skapa resultat och som ser värdet och vikten av gott ledarskap. Konsulten är van vid att arbeta med styrelse och ledning och att arbeta med många kontakter på olika nivåer i en organisation. Konsulten är van vid att kombinera strategiskt och operativt arbete.

Uppdrag: Konsulten är intresserad av interims uppdrag på heltid, 3–12 månader, i första hand som ledare inom bank- och finans, men konsulten är också intresserad och nyfiken på uppdrag inom andra branscher.


 

MANAGEMENTKONSULT INOM BANK & FINANS SAMT IT.

Konsult som har lång erfarenhet inom det finansiella området och att verka som managementkonsult inom IT- och Finansområdet. Konsulten är även en mycket van projektledare.

Har mycket stora kunskaper kring att sätta strategier för produktutbud och övrig verksamhet inom Bank/finans, har tidigare haft en roll som strategiansvarig för en Svensk Bank. Konsulten har mångårig erfarenhet från att sitta med i ledningsgrupper och är van att leda förändringsarbeten.

Konsulten har även varit vd för ett mindre bolag inom finansområdet.

Konsulten har dubbla examina som ingenjör och ekonom, har mycket lätt för IT, teknik och att koppla det mot affären.

Uppdrag: Passar för roller som CIO, Produktchef, Enhetschef inom Bank. Vill gärna ha uppdrag som är mer än 3 månader.


 

SENIOR AFFÄRSDRIVEN CFO

Konsulten har lång erfarenhet som finansdirektör/CFO på en svensk/Nordisk nivå, har även verkat som t.f. vd under en längre period i ett av bolagen.

Detta är en mycket affärsorienterad och lönsamhetsdriven person

Konsulten har verkat i flera olika branscher och har gjort flera effektiviseringsprojekt och omorganisationer för att få ut maximal nytta och lönsamhet. Har bland annat för ett stort återförsäljarled gjort en transformation från en gammal administration till en modern finansavdelning.

Konsulten har en lång erfarenhet att verka i ledningsgrupper och att ha personalansvar. Gillar att kunna vara med och påverka strategiskt och kombinera det med mer operativt Hands-on arbete.

Uppdrag: Uppdrag i svenska eller internationella bolag, inga problem med resor. Har tidigare arbetat utomlands.


 

SENIOR CFO/BUSINESS CONTROLLER MED SPETSKOMPETENS INOM FMCG OCH E-COMMERCE

Konsulten startade sin finansiella karriär i ett av Sveriges större teknik/telekomföretag och arbetade bland annat en period i USA. Har under åren haft roller som Head of Controlling, Finance manager och CFO.

Konsulten har verkat i många branscher under karriären, men de senaste åren har varit fokuserade mot FMCG och ett par större företag samt några mindre start-up företag.

Konsulten är mycket affärsorienterad och gillar att vara med kring upphandlingar och utveckling av erbjudanden, bidra med prisanalyser etc.

Konsulten motiveras av att vara med och bidra strategiskt liksom mer hands-on. Har drivit flera projekt där resultaten blivit: Start av ett Nordic Shared Services finance center, implementerat nya system för organisation etc.

Har lång erfarenhet av att hantera månadsrapportering, budget och forecasting.

Uppdrag: Vill verka i roller som CFO, Finansdirektör, Head of Business Control i affärsorienterade företag.


 

MYCKET ERFAREN VD SOM HAR STORA KUNSKAPER INOM DIGITALISERING

Konsulten har mer än 10 års VD-erfarenhet från E-handel och IT-distribution. Dessförinnan har konsulten lång erfarenhet från roller som marknads- och försäljningsdirektör, främst från IT-relaterade branscher.

Konsulten har omfattande erfarenhet av alla försäljningskanaler, från kvalificerad Key Account-försäljning, återförsäljare och inte minst online-kanalen. Har lika delar B2B/B2C-erfarenhet. Har även genomfört ett antal stora projekt inom främst IT och logistik och har hög strategisk förståelse och inte minst erfarenhet av exekvering av strategiska initiativ. Konsultens arbetserfarenheter är främst inom fysiska produkter men känner sig inte främmande för tjänstesektorn.

Uppdrag: Konsulten rekommenderas för organisationer som är inne i en digital transformering och är lämpad som VD för mindre eller medelstora organisationer. Är även öppen för roller Sälj-/Marknadsrelaterade roller i lite större organisationer. Detta är en stark kommunikatör och som har stor vana av förhandlingar på C-level och styrelsenivå. Uppdrag gärna i Stockholmsområdet.

 


VD/AFFÄRSUTVECKLARKONSULT MED INTERNATIONELL ERFARENHET SOM FÅR SAKER ATT HÄNDA

Konsulten har en bakgrund inom sälj och marknad samt åtta års arbete som vd. Har mer än 20 års strategisk och operativ erfarenhet av att utveckla affärer. Dessutom har konsult en gedigen erfarenhet av internationellt arbete inom både försäljning och inköp.

Konsulten är specialiserad på att driva förändringsprocesser i syfte att utveckla affärsverksamheter. Tack vare sin analytiska förmåga och långa erfarenhet från olika branscher, från produkt- såväl som tjänsteföretag inom både B2C och B2B, kan konsult snabbt sätta sig in i en verksamhet och analysera dess kort- och långsiktiga leveransförmåga. Har arbetat inom större, internationella koncerner såväl som på mindre, mer entreprenöriella familjeföretag vilket vidare gör att konsult känner sig hemma i de flesta organisatoriska miljöer. Till sin natur är det en jordnära, prestigelös person som drivs av att skapa verklig och bestående förändring. Är nyfiken och utmanar gärna ödmjukt ”gamla sanningar”. Är inkluderande och får lätt med sig sin omgivning på det som ska göras. Vill ni ha en driven affärsman van vid att leda förändringsarbete, då kan denna konsult vara rätt resurs att ta in för er.

Uppdrag: Konsulten är företrädesvis intresserad av uppdrag på 100% och är öppen såväl för kortare som längre uppdrag. I Stockholm eller Mälardalen. Konsulten talar och skriver: svenska, engelska, tyska och ungerska.


 

MYCKET ERFAREN VD MED TUNG BAKGRUND FRÅN FMCG OMRÅDET

Konsulten har en lång erfarenhet inom FMCG och detaljhandel, bla som VD för den svenska verksamheten i ett av världens största varumärken, VD för stort bryggeriföretag och Sortimentsdirektör inom detaljhandelskedja, där konsulten bla var ansvarig för EMV. Stor erfarenhet av större förändringar inom up resp downsizing genom bla att anställa flera hundra personer i rollen för att säkra efterfrågan, men också stänga två fabriker för känt varumärke för att få lönsamhet. God marketing kunskap efter många år inom stort amerikanskt FMCG företag, bla som marknadschef. Har interims erfarenhet även för mindre bolag 50/100 milj. Styrelseerfarenhet från 13 bolag.

Styrkan är att få saker gjorda, men med ett mänskligt ansikte. Den breda kunskapen skapar en trygghet i organisationen och konsulten är van att skapa bra företagsledningar och utveckla medarbetarna.

Uppdrag: Konsulten kan ta uppdrag upp till heltid, men är flexibel för andra lösningar. Han har som ett exempel jobbat som rådgivare 2 dagar i månaden, för ett detaljhandelsföretag under närmare tre år.


 

EN INTERNATIONELLT ERFAREN CHEF INOM FÖRSÄLJNING, MARKNADSFÖRING OCH AFFÄRSUTVECKLING

Konsulten har 30 års erfarenhet av internationell försäljning och säljledning, har i roller under 15 år haft ansvar för den totala marknadsföringen och ett ledaransvar i 3 världsdelar.

Konsulten har mycket starka kunskaper i att hantera komplexa budgetar, sätta strategier, säljplaner, hitta metoder och marknadsföringsvägar att maximera försäljningen. Van att coacha säljpersonal både på plats och på distans.

Konsulent har lång erfarenhet av att verka i och gentemot ledningsgrupper.

Konsulten har ofta blivit inbjuden av olika branschorganisationer och då för att föreläsa inför stora grupper av beslutsfattare, i Tokyo, Shanghai, Madrid, Miami och Mexico City som några exempel. Har mycket bra presentationsförmåga och är språkmässigt stark i engelska.

Konsulten har verkat inom branscherna IT, logistik och transport.

Uppdrag: söker roller inom försäljning, marknadschef eller andra affärsorienterade roller, söker roller i Skåne, Göteborg, Stockholm samt i Danmark. Är en van resenär, har rest mer än 200 dagar i tjänsten de senaste åren så han har inget emot att resa i tjänsten.


 

SENIOR PROJEKTLEDARE MED PMO ERFARENHET

Konsulten är en mycket erfaren projektledare med PMI certifiering.

Har en lång erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling. Kommer senast från en roll som Head of PMO inom ett bolag inom tillverkningsindustrin och där konsulten hade chefskap för ett flertal medarbetare.

Konsulten har tidigare byggt upp en PMO verksamhet för ett större finansiellt bolag och även varit ansvarig för affärs- och verksamhetsstödet inom koncernen.

Har även erfarenhet från statlig verksamhet och där ansvarat för att arbetet ska fortgå i enlighet med ITIL och ansvarat för upphandling och kontrakt samt säkerställde att LOU följdes.

Konsulten är van att ansvara för stora uppdrag där det handlar om strategisk utvecklings- och förändringsarbete.

Konsulten är mycket van att presentera inför större grupper. Har talat på seminarier, varit kursledare inom projektledning, facilitator, workshopledare och mentor för projektledare

Uppdrag: Projektledarroller, ledarroller eller andra angränsande områden- Gärna i Stockholmsområdet


 

KONTAKT:

Vill ni veta mer om varje konsultprofil eller vill diskutera andra Interimsroller i vårt nätverk? Då är ni välkomna att höra av er till:

Joakim Folmer-Hansen, ansvarig för Interim Management på Jurek

Joakim.folmerhansen@jurek.se, 073-987 97 22

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall