Om Jurek – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
om jurek rekrytering och bemanning om jurek rekrytering bemanning

Om Jurek Rekrytering & Bemanning

Vi har alltid haft målsättningen att kunna erbjuda de bästa konsulterna och rekryterna inom juridik, ekonomi, marknad, HR och management. Det målet har vi uppnått med marginal.

Vi vet att vi kan erbjuda rätt person på rätt plats. Men också att vi gör det på rätt tid och till rätt pris.

Vi ställer högra krav på oss själva, men också på våra kunder, våra konsulter och våra rekryter. Hos Jurek räcker det inte att ha ett CV som imponerar. Hos oss måste du som konsult förstå vad kunden vill uppnå, vad förutsättningarna är för en rekrytering och hur kulturen fungerar på varje företag du blir erbjuden en plats hos. Och kunderna måste förstå vad de faktiskt beställer.

Vi jobbar alltid individuellt med varje kund. Det spelar ingen roll om det är en kortvarig bemanningslösning med en student eller en chefsrekrytering via Executive Search. Vi anpassar vårt team och vår lösning för varje enskilt uppdrag. Vi ser alltid till att rätt kompetens finns på plats i hela processen.

Våra konsulter och rekryter får alltid personlig coachning när det behövs. Nöjda medarbetare och konsulter ger nöjda kunder. Varje uppdrag är unikt och viktigt.

Vi har haft samma inställning sedan Jurek grundades 2006 och vi kommer ha samma inställning om 10 år. Vi är stolta över vad vi gör och vi vet att vi är bland de absolut bästa på alltid pricka rätt – att skapa Perfect Match

Historik

Jurek grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är idag en av de absoluta marknadsledarna på rekrytering och bemanning inom juridik, ekonomi, marknad, HR och management.

Sedan starten har Jurek expanderat med specialområdena Jurek Executive Search för chefs- och specialistrekryteringar samt Jurek Student med inriktning på uthyrning av studenter för analyser, marknadsundersökningar och andra kortare uppdrag.

Jurek fortsätter att växa i snabb takt och har utsetts till Gasell-företag av Dagens Industri fem år i rad, 2014-2018.

Ledning

X

Utbildning
Kandidatexamen Finansiell ekonomi år 2000,
Ek.Magister Internationell ekonomi, Stockholm Universitet 2003

Tidigare
Gruppchef Skandiabanken, företagsansvarig Swedbank & grundare av flera företag,  b la Arya Fastigheter, Life Event och Jurek Rekrytering & Bemanning AB.

Shervin Razani, CEO
X

Utbildning
Fil. Mag. Uppsala Universitet 2010

Nuvarande
Head of Operations med ytterst ansvar för bemannings- och rekryteringsverksamheten i Stockholm samt för regionerna Syd och Väst. Anställd på Jurek sedan 2010.

Sara Molin, Head of Operations
X
Johannes Schiölde, Head of Business development
X
Jessica Svensson, Head of Finance
X
Daniel Johansson, Head of Sales

Styrelse

styrelse.jpg
X

Utbildning
Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola, 1983.
Nuvarande
Konsult och investerare privat och med egna bolagen Holmic International AB, Lilla Tuff AB och Vintro AB. 
Tidigare
Grundare, finanschef & VD inom bolag i främst IT- och outsourcing. Verksam i Sverige inom bl a GoExcellent, Invest in Sweden, Datasvar Support & Europachef Sykes Inc.

Johan Holm
Styrelseordförande
X

Utbildning
Jur. kand, Lunds Universitet 1976
Advokat (ledamot av Sveriges advokatsamfund), 1982
Nuvarande
Advokat, Magnus Wallander Advokat AB, Stockholm.
Ledamot av disciplinnämnden för Sveriges Advokatsamfund. 
Tidigare
Tingsnotarie, hovrättsfiskal; biträdande jurist Mannheimer & Zetterlöf, delägare Mannheimer & Zetterlöf, delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå, exekutiv delägare & VD, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, delägare Roschier Advokatbyrå. Ledamot i huvudstyrelsen; Sveriges Advokatsamfund.

Magnus Wallander
Styrelseledamot
X

Utbildning
Kand. examen PAO, Stockholms Universitet 1998. Arbetsrätt och företagsekonomi, Stockholms Universitet.
Ledarutveckling; UGL, Situationsanpassat ledarskap mfl
Nuvarande
HR Director Abbvie AB
Tidigare
HR Director TDC AB (numera Tele2), HR Director Northern Europe Transcom AB, HR Direktör Poolia koncernen, HR Chef Setterwalls Advokatbyrå, HR chef Distillers på Vin&Sprit, HR Manager Manpower Business Solutions.

Louise Anderberg
Styrelseledamot
X

Utbildning
Jur Kand, Uppsala universitet, 1995
Ek mag, Uppsala universitet, 1995

Nuvarande
Rådgivare, entreprenör och investerare. Grundare och styrelseordförande i Cordial AB och Forefront Consulting AB. Styrelseuppdrag i Sverige och Norge.

Tidigare
EU-kommissionen, Ernst & Young Management Consulting

 

Linus Malmberg
Styrelseledamot
X

Utbildning
Kandidatexamen Finansiell ekonomi 2000
Ek Magister Internationell ekonomi Stockholm Universitet 2003

Tidigare
Gruppchef Skandiabanken, företagsansvarig Swedbank & grundare av flera företag,  b la Arya Fastigheter, Life Event och Jurek Rekrytering & Bemanning AB.

Shervin Razani
VD
kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Jurek följer en hårt kvalitetspolicy i allt sitt arbete. Detta för att få förutsägbara resultat i varje uppdrag, såväl gentemot våra kunder som våra konsulter.

Grunden för all för all vår kvalitetssäkring är JQS – Jurek Quality System. Alla våra anställda utbildas inom de olika delarna i JQS och vi har återkommande uppföljningar för att se att alla rutiner följs.

De centrala delarna i JQS innebär i praktiken bland annat att vi alltid:

 • Föreslår kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.
 • Matchar rätt kandidater till rätt uppdrag efter kundens kravprofil
 • Att vi hanterar klagomål och synpunkter inom 24 timmar.
 • Att alla våra rekryteringskonsulter och konsultchefer är certifierade att utföra personlighets- och lämplighetstester.
 • Att vi säkerställer att det inte sker någon diskriminering eller särbehandling av de som söker en position.
 • Att vi kvalitetssäkrar varje del i verksamheten och att alla våra processer sker i enlighet med etiska regelverk, miljöpolicy samt PUL.
 • Att vi alltid har högsta möjliga sekretess gentemot kunder, anställda och kandidater.

Jurek mäter och utvärderar kontinuerligt alla delar i vårt kvalitetsarbete.

Utsedd kvalitetsansvarig

Johannes Schiölde
Head of Public & Business Development
johannes.schiolde@jurek.se

Miljöpolicy

Jurek  har som ambition att alltid utgå från en optimerad resursförbrukning och miljöanpassad verksamhet. Miljöpåverkan vägs in i alla verksamhetens delar, såväl vad gäller inköp och förbrukning som i de tjänster och produkter vi levererar.

Vår målsättning

 • Verksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart miljömässigt företagande.
 • Jurek har i ständigt fokus att utveckla sitt miljöarbete för att minimera klimatpåverkan.

Hur vi förverkligar målen

 • Effektivisera energianvändningen och när det är möjligt alltid använda förnyelsebara energikällor.
 • Verka för en bättre källsortering på arbetsplatserna.
 • Minska pappersförbrukning och undvika engångsmaterial.
 • Alltid beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet.
 • Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av förbrukad elektronik.
 • Minimera resor i arbetet samt att i största möjliga mån alltid resa kollektivt för att minimera miljöpåverkan.
 • Verka för en ökad kompetensen i miljöfrågor hos personalen.

Samtlig personal har ansvar för att miljöpolicyn följs.

Utsedd miljöansvarig

Johannes Schiölde
Head of Public & Business Development
johannes.schiolde@jurek.se

 

Kontaktpersoner

Shervin Razani, CEO
Tel: 08-525 01 800
shervin.razani@jurek.se

Sara Molin, Head of Operations
Tel: 08-525 01 800
sara.molin@jurek.se

Johannes Schiölde, Head of Public & Business Development
Tel:08-525 01 800
johannes.schiolde@jurek.se

Daniel Johansson, Head of Sales Stockholm
Tel:08-525 01 800
daniel.johansson@jurek.se

Elin Kaber, Regional Manager Väst
Tel:031-712 83 54
elin.kaber@jurek.se

Sara Lassesson, Regional Manager Syd
Tel:040 602 76 40
sara.lassesson@jurek.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall