KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Om Jurek Rekrytering & Bemanning

Vi har alltid haft målsättningen att kunna erbjuda de bästa konsulterna och rekryterna inom juridik, ekonomi, marknad, HR och management. Det målet har vi uppnått med marginal.

Vi vet att vi kan erbjuda rätt person på rätt plats. Men också att vi gör det på rätt tid och till rätt pris.

Vi ställer högra krav på oss själva, men också på våra kunder, våra konsulter och våra rekryter. Hos Jurek räcker det inte att ha ett CV som imponerar. Hos oss måste du som konsult förstå vad kunden vill uppnå, vad förutsättningarna är för en rekrytering och hur kulturen fungerar på varje företag du blir erbjuden en plats hos. Och kunderna måste förstå vad de faktiskt beställer.

Vi jobbar alltid individuellt med varje kund. Det spelar ingen roll om det är en kortvarig bemanningslösning med en student eller en chefsrekrytering via Executive Search. Vi anpassar vårt team och vår lösning för varje enskilt uppdrag. Vi ser alltid till att rätt kompetens finns på plats i hela processen.

Våra konsulter och rekryter får alltid personlig coachning när det behövs. Nöjda medarbetare och konsulter ger nöjda kunder. Varje uppdrag är unikt och viktigt.

Vi har haft samma inställning sedan Jurek grundades 2006 och vi kommer ha samma inställning om 10 år. Vi är stolta över vad vi gör och vi vet att vi är bland de absolut bästa på alltid pricka rätt – att skapa Perfect Match

Historik

Jurek grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är idag en av de absoluta marknadsledarna på rekrytering och bemanning inom juridik, ekonomi, marknad, HR och management.

Sedan starten har Jurek expanderat med specialområdena Jurek Executive Search för chefs- och specialistrekryteringar samt Jurek Student med inriktning på uthyrning av studenter för analyser, marknadsundersökningar och andra kortare uppdrag.

Jurek fortsätter att växa i snabb takt och har utsetts till Gasell-företag av Dagens Industri 2014, 2015 2016 och 2017

Ledning

X

Utbildning
Kandidatexamen Finansiell ekonomi 2000
Ek Magister Internationell ekonomi Stockholm Univeristet 2003

Tidigare
Gruppchef Skandiabanken, företagsansvarig Swedbank, grudare av flera företag,  b la Arya Fastigheter, Life Event och Jurek Rekrytering & Bemanning AB.

Shervin Razani, CEO
X

Utbildning
Fil. Mag. Uppsala Universitet 2010

Nuvarande
Head of Operations med ytterst ansvar för bemannings- och rekryteringsverksamheten i Stockholm samt för regionerna Syd och Väst. Anställd på Jurek sedan 2010.

Sara Molin, Head of Operations
X
Johannes Schiölde, Head of Business development
X
Jessica Svensson, Head of Finance
X
Daniel Johansson, Head of Sales

Styrelse

X

Utbildning
Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola, 1983.

Nuvarande
Konsult och investerare igenom Holmic International AB. Grundare och styrelseledamot i kundservicekoncernen GoExcellent Group. Andra styrelseuppdrag.

Tidigare
Grundare, finanschef och/eller VD inom bolag i främst IT- och outsourcingsektorn. Verksam inom bl a Kontorsutveckling/Esselte, Datasvar Support, Sykes Inc. och Invest in Sweden.

Johan Holm
Styrelseordförande
X

Utbildning
Jur kand, Lunds Universitet 1976
Advokat (ledamot av Sveriges advokatsamfund), 1982

Nuvarande
Advokat och delägare i Roschier Advokatbyrå, Stockholm.
Ledamot av disciplinnämnden för Sveriges Advokatsamfund.

Tidigare
Hovrättsfiskal,  Hovrätten för Västra Sverige, biträdande jurist Mannheimer & Zetterlöf, delägare Mannheimer & Zetterlöf, delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå, exekutiv delägare och VD, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Magnus Wallander
Styrelsemedlem
X

Utbildning
Kand examen PAO, Stockholms Universitet 1998
Arbetsrätt och företagsekonomi, Stockholms Universitet
Ledarutveckling; UGL, Situationsanpassat ledarskap

Nuvarande
HR Director TDC AB

Tidigare
HR Director, Northern Europe Transcom AB, HR Direktör, Poolia koncernen, HR Chef, Setterwalls Advokatbyrå, chef Distillers på Vin och Sprit, HR Manager Manpower Business Solutions 2000-2007.

Louise Anderberg
Styrelsemedlem
X

Utbildning
Jur Kand, Uppsala universitet, 1995
Ek mag, Uppsala universitet, 1995

Nuvarande
VD och grundare av managementrådgivaren Cordial Business Advisers AB Konsult, entreprenör och investerare Styrelseordförande i Forefront Consulting Group, ledamot av styrelsen för Italienska Handelskammaren.

Tidigare
EU-kommissionen i Bryssel och Ernst & Young Management Consulting.

 

Linus Malmberg
Styrelsemedlem
X

Utbildning
Kandidatexamen Finansiell ekonomi 2000
Ek Magister Internationell ekonomi Stockholm Univeristet 2003

Tidigare
Gruppchef Skandiabanken, företagsansvarig Swedbank, grudare av flera företag,  b la Arya Fastigheter, Life Event och Jurek Rekrytering & Bemanning AB.

Shervin Razani
VD

Kvalitetspolicy

Jurek följer en hårt kvalitetspolicy i allt sitt arbete. Detta för att få förutsägbara resultat i varje uppdrag, såväl gentemot våra kunder som våra konsulter.

Grunden för all för all vår kvalitetssäkring är JQS – Jurek Quality System. Alla våra anställda utbildas inom de olika delarna i JQS och vi har återkommande uppföljningar för att se att alla rutiner följs.

De centrala delarna i JQS innebär i praktiken bland annat att vi alltid:

 • Föreslår kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.
 • Matchar rätt kandidater till rätt uppdrag efter kundens kravprofil
 • Att vi hanterar klagomål och synpunkter inom 24 timmar.
 • Att alla våra rekryteringskonsulter och konsultchefer är certifierade att utföra personlighets- och lämplighetstester.
 • Att vi säkerställer att det inte sker någon diskriminering eller särbehandling av de som söker en position.
 • Att vi kvalitetssäkrar varje del i verksamheten och att alla våra processer sker i enlighet med etiska regelverk, miljöpolicy samt PUL.
 • Att vi alltid har högsta möjliga sekretess gentemot kunder, anställda och kandidater.

Jurek mäter och utvärderar kontinuerligt alla delar i vårt kvalitetsarbete.

Utsedd kvalitetsansvarig

Johannes Schiölde
Head of Public & Business Development
johannes.schiolde@jurek.se

Miljöpolicy

Jurek  har som ambition att alltid utgå från en optimerad resursförbrukning och miljöanpassad verksamhet. Miljöpåverkan vägs in i alla verksamhetens delar, såväl vad gäller inköp och förbrukning som i de tjänster och produkter vi levererar.

Vår målsättning

 • Verksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart miljömässigt företagande.
 • Jurek har i ständigt fokus att utveckla sitt miljöarbete för att minimera klimatpåverkan.

Hur vi förverkligar målen

 • Effektivisera energianvändningen och när det är möjligt alltid använda förnyelsebara energikällor.
 • Verka för en bättre källsortering på arbetsplatserna.
 • Minska pappersförbrukning och undvika engångsmaterial.
 • Alltid beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet.
 • Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av förbrukad elektronik.
 • Minimera resor i arbetet samt att i största möjliga mån alltid resa kollektivt för att minimera miljöpåverkan.
 • Verka för en ökad kompetensen i miljöfrågor hos personalen.

Samtlig personal har ansvar för att miljöpolicyn följs.

Utsedd miljöansvarig

Johannes Schiölde
Head of Public & Business Development
johannes.schiolde@jurek.se

 

Kontaktpersoner

Shervin Razani, CEO
Tel: 08-525 01 800
shervin.razani@jurek.se

Sara Molin, Head of Operations
Tel: 08-525 01 800
sara.molin@jurek.se

Johannes Schiölde, Head of Public & Business Development
Tel:08-525 01 800
johannes.schiolde@jurek.se

Daniel Johansson, Head of Sales Stockholm
Tel:08-525 01 800
daniel.johansson@jurek.se

Elin Kaber, Regional Manager Väst
Tel:031-712 83 45
elin.kaber@jurek.se

Sara Lassesson, Regional Manager Syd
Tel:040 602 76 40
sara.lassesson@jurek.se

VÄLKOMMEN