Varför lockas allt fler till Offentlig Sektor? Maria von Sterneck på Jurek Public har svaren. – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
jurek offentlig sektor

Varför lockas allt fler till Offentlig Sektor? Maria von Sterneck på Jurek Public har svaren.

Det finns fortfarande en hel del ogrundade fördomar mot att arbeta inom den offentliga sektorn och ofta är det just förutfattade tankar och idéer som gör det svårt att locka personer från det privata näringslivet. Jureks mål är att bidra med kompetens för att skapa balanserade och affärsdrivna avdelningar på organisationer överallt och det gäller självklart även för Jureks Public! Vi tänker hela tiden utanför boxen för att bygga dynamiska arbetsplatser på kommuner och landsting.

Att rekrytera inom offentlig sektor är inte svårt om man hela tiden väljer kandidater som redan jobbar inom den sfären. Men hur utmanar man situationen? Hur lockar man istället kandidater från den privata sektorn? Med det som drivkraft så närmar sig Jurek Public 400 tillsättningar där allt fler av dessa uppdrag fyllts ut med nytt, friskt blod från den privata sektorn.

Maria von Sterneck är rekryteringsansvarig på Jurek Public och svarar på frågor om hur vi lyckats locka allt fler från det privata näringslivet till offentlig sektor.

Varför är det så viktigt att mixa sektorerna?

Jag har märkt av att det ofta är olika typer av affärstänk beroende på vilken sektor du arbetar i. När man blandar personer med olika utgångspunkter och affärsdriv utmanar man förutsättningarna och skapar något ännu bättre tillsammans. För Jurek har det varit en framgångsfaktor att erbjuda våra kunder nytänkande kompetenslösningar.

Vad är den vanligaste fördomen mot offentlig sektor?

Att det skulle vara tryggt, tråkigt och omodernt. Så är absolut inte fallet, det är tvärt om spännande att jobba i exempelvis kommunen. För att konkurrera med erbjudanden från den privata sektorn så ligger den offentliga sektorn snarare i framkant vad gäller att haka på nya trender. De har helt enkelt tvingats bli snabbare än näringslivet för att kunna attrahera kompetens. Det gör att det är inspirerande att jobba i kommunen! De jobbar exempelvis både agilt och aktivitetsbaserat i allt större utsträckning. Vi på Jurek Public har verkligen satsat på att förmedla detta till våra kandidater inom den privata sektorn och det har verkligen gett resultat. Det handlar om att sudda ut fördomar och uppmärksamma vilka möjligheter som faktiskt finns om man öppnar dörren till den offentliga sektorn.

Varför är det viktigt att bli av med fördomarna mot offentlig sektor?

Fördomar hindrar ny, viktig arbetskraft från att söka sig till offentlig sektor. Självklart finns det precis samma utmaningar här som i den privata sektorn, vilka kräver en ny typ av kompetens och expertis. Digitaliseringen är en viktig fråga för båda sektorerna, i offentlig sektor handlar det bland annat om att kommunicera med sina medborgare i en snabbt föränderlig värld. Behovet av specifikt kunnande har därmed ökat och man är i behov av ny kompetens!

Vad är ditt bästa tips för att locka personer från privat till offentlig sektor?

Dels så vågar Jurek Public utmana våra samarbetspartners och ifrågasätter ofta om det faktiskt behövs personer med statlig erfarenhet. Vi vill alltid bredda möjligheten att hitta rätt kompetens! Vidare så har Jurek Public tagit fasta på vad som motiverar den kommande generationen. De är betydligt mer värdestyrda och lägger stor vikt vid samhällsnytta även i arbetslivet. Vi ser till att fånga kandidaterna tidigt, på mässor och genom innehåll och visa vilket värde det skapar att arbeta inom den offentliga sektorn.

Tack!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall