Titlar på marknadsavdelningen igår, innebär inte detsamma som idag – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
e1c017b385477aaff09c64c4220da191

Titlar på marknadsavdelningen igår, innebär inte detsamma som idag

Monia Letmark arbetar som Rekryteringskonsult hos oss på Jurek inom affärsområdet Marknad. Hon har en gedigen erfarenhet från såväl marknadskommunikation som rekrytering och har arbetat i Sverige, Tyskland och England. Som marknadsförare i grunden har Monia arbetat som bland annat Sales & Marketing Director och som Digital Account Manager på mediabyrå. Denna erfarenhet har hon stor nytta av i arbetet med att matcha kandidat med kund. Och nu är det dags att vi får ta dela av hennes trendspaning!

Att marknad hör till de snabbast utvecklande och föränderliga branscherna är kanske ingen nyhet. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen har allt fler arbetsroller och titlar tillkommit. Moderna titlar som Social Media Manager, Digital Director, Online Content Creative och så vidare, skvallrar om att allt mer fokus läggs på det digitala området. Dessa titlar används frekvent inom vissa delar av branschen men det är inte bara där den nya och uppdaterade kompetensen går att finna.

Vi ser att allt fler företag letar efter digital kompetens att rekrytera till sina interna marknadsavdelningar. En del av förklaringen till detta är att vi som konsumenter har vant oss vid att kommunikation ska ske allt snabbare. Som en följd av detta har företag nu ett större behov att ha digital kompetens internt, för att på så vis slippa mellanhanden av till exempel en webbyrå i kommunikation mot målgruppen. Däremot är det här titlarna skiljer sig åt! Marknadsavdelningar rekryterar inte lika ofta till de nya moderna – ”flashiga”- titlarna, utan behåller snarare de traditionella. Detta resulterar i att en roll som exempelvis Marknadskoordinator idag kan innebära nya utmaningar och arbetsuppgifter. Den som anställs till denna roll behöver allt oftare ha lika bra koll och kunskap kring sociala medier, SEO och online marknadsföring som till exempel en Digital Communications Manager. Rollerna på marknadsavdelningar går därmed allt oftare att beskrivas som hybridroller, och de faktiska arbetsuppgifterna är annorlunda mot vad titeln traditionellt inneburit.

Det är av stor vikt att vi som rekryterar har kunskap om detta och vad de nya hybridrollerna och olika titlar innebär! Det är på så vis vi kan avgöra vilken kompetens en kandidat faktiskt besitter och att enbart se till vilka titlar som finns uppskrivna på ett CV räcker inte. För att kunna tillsätta rätt kompetens på rätt plats behöver vi ha kunskap om vilka roller och titlar som överlappar varandra, och det är tydligt att erfarenhet av marknadsföring i de digitala kanalerna är lika efterfrågat av marknadsavdelningar som av byråerna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall