Shervin Said Q2 2017 – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
f1f1ff0dc7ab713d5be28f6741dd9765

Shervin Said Q2 2017

– KONSTEN ATT SE POTENTIAL I ALLA TALANGER

Ordet talang används ofta i det vardagliga språket och kan ibland vara svårt att sätta i ett professionellt sammanhang på grund av sitt breda användningsområde. För oss på Jurek är en Talang någon med potential.

Det innebär att alla arbetsföra är en talang. Ofta använder man bara ordet Talang när man beskriver någon med vissa specifika färdigheter, med en viss utbildning i en viss ålder. Urtypen är en nyutexad ung arbetsvarg utan förpliktelser från familj.

Den här attityden börjar sakta förändras på marknaden, men den finns fortfarande där. Men vi måste bli bättre på att se det breda spektrat av talanger och vara beredda på att anställa bortom vår bekvämlighetszon. Här handlar det om att våga. Våga bryta mönster och våga ge och ta chanser.

I Jureks värld är det vår nyckel till framgång – att vi ser potentialen hos alla som är gediget intresserade och engagerade i sina uppgifter – oavsett om man är 20 eller 70 år. Det visar sig gång på gång att de satsningar vi gör som ligger utanför den så kallade normen blir betydligt mer lojala och resultatorienterade än den klassiska urtypen av talang.

När man blandar människor med olika erfarenhet och olika åldrar tenderar det att skapa en betydligt starkare gruppdynamik. Det blir helt enkelt inte samma känsla av konkurrens.

Jurek har sett ett tydligt skifte under Q1 2017. Det är alltfler företag som breddar sina vyer – ser bortom åldersnojja och ”rätt erfarenheter”. Kan det vara så att vi är påväg mot att se och nyttja potentialen i landets alla talanger? Ett stort steg i rätt riktning menar vi på Jurek.

Shervin Razani
Grundare och VD Jurek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall