Möt juristerna bakom Jurek Law i Göteborg! – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
Åsa och Niclas

Möt juristerna bakom Jurek Law i Göteborg!

Åsa Dahlberg, rekryteringskonsult, och Niclas Martinsson, researcher, arbetar på vårt kontor för region väst i Göteborg. Båda två har en jur.kand i ryggen och erfarenhet av att arbeta som jurister vilket de tar tillvara på när de rekryterar och searchar kandidater inom sektorn till våra kunder i Göteborg med omnejd. Läs här om deras erfarenheter, vad de ser som utmanande med att rekrytera inom juridik samt vilka trender de ser framöver!

Hej Åsa och Niclas! Berätta om era bakgrunder: 

Åsa – Jag har varit verksam jurist i flera år, och i åtta år arbetade jag som bolagsjurist för ett globalt teknikutvecklingsföretag. Men de senaste två åren har jag arbetat på Jurek region väst som rekryteringskonsult, då främst med roller inom juridik.

Niclas – Jag har en jur.kand. från Lunds Universitet och arbetade efter det på en humanjuridisk byrå här i Göteborg, och sedan ett år tillbaka jobbar jag som researcher här på Jurek! Jag och Åsa arbetar nära varandra i juristrekryteringarna.  Jag kartlägger marknaden och söker aktivt upp, kontaktar och telefonintervjuar kandidater som är intressanta, och sedan är det Åsa som håller i djupintervjuerna.

 

Vad är utmaningen med rekrytering av just jurister idag?

Åsa – Jurister är typiskt sett inte så lättrörliga, och det handlar därför om att ha ett brett nätverk och arbeta uppsökande för att hitta och attrahera rätt kandidater till uppdraget.

Nic­las – Ja, och särskilt svårt är att rekrytera från byrå till byrå. Ofta efterfrågar kunden en 2- till -3årig jurist, vilket kan bli en utmaning då många jurister vill stanna på en byrå i minst tre år för att få sin advokattitel, och om de är intresserade att byta arbetsgivare efter det går flera över till att arbeta på bolag istället. Här borde byråer i större utsträckning tänka på vad de kan erbjuda kandidater för att locka över dem!

Åsa – Sedan är såklart en del rättsområden så smala att utbudet är för litet. I Göteborg kan det exempelvis vara svårt att hitta bra kandidater inom compliance. Därmed är att searcha och headhunta kandidater enormt viktigt, så jag och Niklas kompletterar verkligen varandra bra där!

 

Ser ni några trender eller förändringar i branschen/för yrket framöver?

Niclas – För att knyta an till utmaningen att hitta compliancejurister så är det även en tydlig trend vi ser att efterfrågan av dem ökar. Företagen har allt mer börjat inse vikten av en oberoende regelefterlevnadsfunktion, detta i samband med nya EU-direktiv och hårdare riktlinjer från bland annat Finansinspektionen. På sätt och vis handlar ju all juridik om regelefterlevnad men att efterfråga en person som helhjärtat ägnar sina dagar åt att bevaka ny lagstiftning och att implementera och se till att företagets anställda följer alla regelverk och riktlinjer är helt klart något som blir allt vanligare.

Åsa – Definitivt! De jurister som är verksamma inom compliance har absolut större möjligheter att välja arbetsgivare med omsorg. Jag tycker mig även se att det blir allt vanligare att kunder efterfrågar jurister med 3-5 års yrkesverksamhet, vilket (som vi var inne på tidigare) kan vara svårt eftersom jurister byter jobb mer sällan än inom andra yrkeskategorier.

 

Vad tror ni är den största behållningen av att ni är jurister som rekryterar jurister?

Åsa – Att vi kan ”juridikbranschen”! Då jag själv har arbetat som jurist inom flera olika verksamheter har jag en bred erfarenhet, och därmed förståelse för vilka krav och förväntningar som kan finnas på jurister inom olika roller.

Niclas – Och att man kan ”juristspråket”, samt har förståelse för de gängse karriärvägarna för en jurist. Ur mitt perspektiv som researcher är det minst lika viktigt att förstå kandidatens behov som att förstå företagets. Genom att visa att jag förstår kandidatens yrkesmässiga situation upplever jag att det är lättare att bygga förtroende.

 

Vad är era bästa råd till en jurist som funderar på att söka sig vidare?

Åsa – Uppdatera ditt CV och kontakta oss på Jurek, och sök de tjänster som du tycker verkar spännande!

Niclas –Ett annat tips är också att om du vill öka dina chanser att själv bli headhuntad bör du ha en LinkedIn-profil där det är tydligt vilka rättsområden du har expertis inom. Det är vad vi researchers tittar efter.

Tack!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall