Marketing Insight – Lön – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
06cc412c5c773a599647ac653e5da11b

Marketing Insight – Lön

Jurek har ständigt örat mot marknaden och träffar hundratals kandidater varje vecka som hjälper oss att kartlägga de senaste trenderna och tydliga förändringar på marknaden.

 

– HUR HAR UTVECKLINGEN SETT UT LÖNEMÄSSIGT INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN?

Vi bad respektive affärsområdesexpert att svara på denna fråga baserat på sin upplevelse av marknaden.

 

 

JURIDIK:

Ser vi till affärsområdet Juridik så kan vi konstatera att det är kandidatens marknad. Det är allt svårare att rekrytera jurister på grund av kandidatbristen vilket i sin tur lett till en lönepress uppåt. Många byråer måste helt enkelt locka med högre löner för att vara med och slåss om de bästa juristerna. Stigande löner är med andra ord en tydlig trend när det kommer till affärsområdet Juridik.
– Helena Woodcock, Affärsområdesansvarig Jurek Juridik

 

 

EKONOMI:

Ekonomi är Jureks största affärsområde och här kan vi se en tydlig trend som pekar på att utbildning ger bättre betalt. Kandidatbristen inom området ekonomi har nämligen pressat lönerna uppåt de senaste åren. I och med detta har vi märkt att även nyexaminerade och de som är i början av sin karriär kan begära markant högre löner och även få igenom det. Kandidaterna är ofta med i flera olika processer samtidigt och kan således jämföra olika erbjudanden som ett sätt att förhandla lön.
– Malin Sjöström, Affärsområdesansvarig Jurek Ekonomi

 

 

PUBLIC SECTOR:

Inom affärsområdet Public Sector kan vi se en tydlig trend där lön inte längre är lika viktigt. Åtminstone inte den enskilt viktiga komponenten. Inom flera affärsområden har vi noterat att allt fler värdesätter mjuka värden när det kommer till anställning. Inslag som samhällsnytta och flexibilitet har blivit viktiga inslag och det är således inte bara lön som är den största moroten. Denna trend är extra tydlig när det kommer till affärsområdet Public Sector.
– Eva Meyer, Affärsområdesansvarig Jurek Public Sector

 

HR:
HR är det område där det inte finns lika tydliga ramar om vart man bör ligga rent lönemässigt. Det skiljer sig otroligt mycket från person till person och från bransch till bransch. Något vi sett under en längre tid är att HR överlag fått en högre status och ökningen har fortsatt under 2017. Med ökad status följer även ökade löner vilket är en tydlig trend inom affärsområdet HR.
– Sara Molin, Affärsområdesansvarig HR

 

MARKNAD:
Inom många affärsområden har vi kandidatbrist, men så är inte fallet inom Marknad. Här är det desto fler som är ute efter samma jobb och därav följer inte samma uppåtgående lönetrend. Allt fler börjar sin karriär genom en oavlönad praktikplats. Det har helt enkelt blivit viktigt att samla på sig meriter för att ha en chans att synas bland de sökande. Det är något som är en tydlig trend för just affärsområdet Marknad.
– Nina Grundström, Affärsområdesansvarig Administration

 

ADMINISTRATION:
Inom affärsområdet Administration ser vi att det överlag finns en ökad efterfrågan på personal. Det gäller allt ifrån mer juniora roller till assistenter på Executive-nivå. Det vi specifikt har noterat är att lönerna på kvalificerade administratörer har ökat då dessa roller har fått utvidgat ansvar.
– Nina Grundström, Affärsområdesansvarig

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall