LONDON CALLING – SCC Edition – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
d6687bfed87d0753a55815d08cae34bb

LONDON CALLING – SCC Edition

Peter Sandberg arbetar som Managing Director på Svenska Handelskammaren i Storbritannien med målet att stärka de svensk-brittiska affärsrelationerna. SCC i Storbritannien är en av de största, äldsta och mest aktiva utlandshandelskammaren i Storbritannien med betydande insyn i oron som finns på den brittiska arbetsmarknaden just nu i och med hotet om en hård Brexit. Anousheh Abuhamzeh, Head of Recruitment UK, fick chansen att ställa några frågor till Peter med fokus på arbetsmarknadens utveckling.

 

– Hur ser du på rörlighet kring svensk arbetskraft i UK, ser man några trender i och med Brexit?
Viktigt att påpeka att Brexit inte hänt ännu, dvs det har inte fått någon praktisk inverkan på svenskar eller andra EU-medborgares rörlighet ännu. Vi har sett att många försökt genomföra rekrytering av Européer före ett potentiellt utträde för att undvika eventuella komplikationer i det korta perspektivet. Vid Brexit – beroende på avtal – kommer det att få en inverkan på den fria rörligheten. Mycket tyder på att det kommer att bli ett annat ansökningsförfarande för svenskar som vill komma hit, men att det kommer att behovsprövas med arbetsgivaren som utgångspunkt. Britterna är måna om att inte strypa tillgången på kvalificerad arbetskraft.

 

– Finns det en oro för utvecklingen på arbetsmarknaden för svenskar i och med Brexit? Sticker finansbranschen ut?
Brexit medför oro, framförallt pga ovetskapen om vad som väntar. Vi vet inte vilket avtal – eller om det blir ett avtal för den delen – som kommer att träda i kraft, eller när. Planeringen är det som är utmanande just nu, det medför naturligtvis oro. Enligt det avtal som Theresa May tog fram, skyddas de européer som finns här redan. Vid ett oavtalat utträde vet vi inte exakt vad som kommer att hända. Mycket av oron bygger dock också på vad som händer med konjunkturen vid olika scenarion. Vi skall dock inte glömma att den brittiska ekonomin fortfarande truckar på och det finns ljusglimtar i det större perspektivet. Finansbranschen fick tidigt se över dess exponering vid ett eventuellt utträde och många finansbolag har gjort förändringar för att se över sitt hus. London står dock fortfarande starkt som finanshjärtat i Europa.

 

– Fördelar med ett svenskt nätverk i London?
Storbritannien är oerhört viktigt för Sverige. Nästan samtliga svenska storbolag har någon form av närvaro här, de flesta företagen har någon form av finansiering kopplad hit och det är Sveriges näst största befolkning utanför Norden. Dvs det finns ett starkt svensk-brittiskt nätverk, som är redo att hjälpa svenska företag in på marknaden. Många har funnits här i decennier, många har startat bolag, många sitter på stora internationella bolag, eller viktiga multilaterala organisationer. På Svenska Handelskammaren knyter vi samman alla, vare sig de är entreprenörer eller storbolag, banker eller tech-unicorns, unga professionella eller VD:ar. Vi försöker skapa relevanta och meningsfulla forum, stora och små, och arbetar aktivt med att skapa värde för svensk-brittiska bolag. Det har vi gjort sedan 1906.

 

– Avslutningsvis, den viktigaste frågan av alla! Hur firade du midsommar i London?
Jag firade som brukligt i London med några utav mina vänner. Jag har bott här i femton år och har ett lojalt nätverk av britter och andra icke-svenskar som ser fram emot både sill, snaps och sång varje midsommar. Alltid trevligt att sprida svenska traditioner!

 

cbc3fa2a9ab214e4f3e497b5ddcaa2db
Peter Sandberg, Managing Director SCC

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall