Interimslösningen, en fråga om kostnad kontra investering? – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
faee1a4e2da4e92d94abf3a11896a516

Interimslösningen, en fråga om kostnad kontra investering?

Joakim Folmer-Hansen arbetar som Manager för Jurek Interim, ett område där vi hjälper våra kunder att få in seniora konsulter för att lösa behov av både kortsiktig och mer långsiktig karaktär. Joakim har 20 års erfarenhet från rekryterings- och bemanningsbranschen och har arbetat i roller som Konsultchef, Key Account Manager, Business Development Manager och Search Consultant i flera olika bolag. De senaste åren har han arbetat som Senior Search Consultant på Jurek Executive Search, där de mest erfarna och krävande tillsättningarna behandlas.

Behovet i organisationer och bolag av att ta in senior kompetens för tillfälliga uppdrag blir allt vanligare, vare sig det är som lösning för en senior roll eller vid förändringsarbeten i verksamheten. Fortfarande är interimslösningar vanligast inom de mer mogna marknaderna som ekonomi och finans, HR och IT. Men vi ser även en tydlig ökning inom juridiken! En möjlig förklaring till detta kan vara att branschen till viss del är i förändring, fler och fler jurister startar egna bolag istället för att välja byrålivet av anledningar som exempelvis mer flexibilitet, eller att få möjlighet att utöva sin specialistkompetens. En trend vi även tycker oss se är att Secondment-marknaden tycks minska. Företag letar efter andra vägar för att täcka behovet vid exempelvis en föräldraledighet och då blir en interimskonsult ett alternativ. Bolag tycks ta tillfället i akt att istället hyra in en konsult med den efterfrågade juridiska kompetense, och för mer komplexa frågor fortsatt samarbeta med en advokatbyrå.

Ibland tycks förslaget om en interimslösning ge upphov till vissa frågetecken internt. Vill en person med så senior kompetens verkligen göra detta? Blir det inte en väldigt hög prisbild? Glöm då inte bort frågan kostnad kontra investering! Om man ser till att utnyttja kompetensen fullt ut, och de erfarenheter en interimskonsult har, så kan arbetet ofta göras på exempelvis 75% istället för heltid om en mer junior profil skulle göra jobbet. Det finns även möjlighet att utnyttja konsultens erfarenhet till att utveckla och förändra andra behov i organisationen. Varje konsult vi presenterar är vidtalade om uppdraget och dess innehåll. Skulle de inte vara intresserade presenterar vi inte konsulten för kund.

Det är också viktigt att komma ihåg att interimskonsulter inte är ute efter specifika titlar eller positioner inom ett företag. Istället snarare efter utvecklande och roliga uppdrag där de kan utöva sin kompetens och får vara med och bidra till positiv utveckling och förbättring, för att sedan gå vidare till nästa utmaning. Detta skapar ödmjukhet, och kanske främst den prestigelöshet som krävs för att kunna ta sig an komplexa och svåra uppdrag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall