Hon bygger morgondagens inflytelserika marknads- och kommunikationsavdelningar  – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
e4633617e75c499d89c4a7a4c1a1253a

Hon bygger morgondagens inflytelserika marknads- och kommunikationsavdelningar 

Marknads- och kommunikationsavdelningens roll har genomgått en betydande förändring i takt med digitaliseringens framfart och har på senare år kommit att få helt nya krav, men även en helt ny status. Idag handlar marknadsförarens jobb i allt större utsträckning om affärsutveckling, strategi och tillväxt. Tidigare ansåg man att det var försäljningschefens uppgift att utvärdera försäljningssiffror, men idag är det faktiskt marknadsförarna som sitter inne på viktiga insikter om kunder. En tydlig trend är följaktligen att kommunikation- och marknadsavdelningen får allt mer inflytande och det är mer vanligt än ovanligt att kommunikationschef och marknadschef ingår i ledningsgruppen.

En effekt av marknadskommunikatörens förhöjda ställning är att marknads- och kommunikationsavdelningen växer i snabb takt. Det dyker hela tiden upp nya roller för att underlätta marknadskommunikatörens jobb. Några titlar som dykt upp på senare år är bland annat:

Chief Digital Officer, SEO/SEM specialist, Digital Marketing Lead, Online Marketing Manager, Brand and Insight Manager, Digital Marketing Coordinator, E-commerce Specialist, Digital Manager, Content Marketeer, Social Media Manager, Innovation Manager, CRM-specialist, Community Manager

För att möta alla spännande utmaningar inom området har Jurek storsatsat och välkomnar Lotta Köhler med en unik erfarenhet och insikt inom kommunikation, marknad och media. Lotta har arbetat i olika marknads- och kommunikationsroller inom flera olika branscher innan hon var med och byggde Sense Talents med fokus på specialistrekrytering och hyrlösningar inom kommunikation, marknad och media. Sedan årsskiftet är Sense Talents en del av Jurek och Lotta arbetar med att hjälpa företag och byråer med den stora utmaningen – att hitta och behålla rätt medarbetare inom kommunikation och marknad.

 

– Hur kom det sig att du tog steget från kommunikationschef till headhunter?

Jag märkte hur arbetsprocessen förändrades under min tid som marknads- och kommunikationschef. Marknadsfunktionen har tvingats anpassa sig till helt nya förutsättningar och krav, det är en stor utmaning att bygga en funktionell och modern marknads- och kommunikationsavdelning idag. Inte minst för att hitta rätt medarbetare och sedan behålla kompetensen i bolaget. Jag insåg helt enkelt att jag hade samlat på mig många insikter som kan hjälpa företag att bygga en modern kommunikations- och marknadsavdelning och dessa kunskaper tog jag med mig in i rekryteringsbranschen.

 

– Hur går du tillväga för att bygga den moderna marknadsavdelningen?

Med min egen erfarenhet från olika roller inom området i kombination med att ha försett företag och byråer med talanger inom kommunikation, marknad och media de senaste 10 åren så vet jag vilka utmaningar som finns. Jag vet vilken kompetens och vilka styrkor som krävs för att komplettera dagens marknads- och kommunikationsavdelningar och jag har lärt mig vikten av att hitta rätt medarbetare för att bygga framgångsrika företag. I mitt jobb måste man vara oerhört lyhörd för vad kunden vill med sin rekrytering, både kortsiktigt och långsiktigt. I takt med att tjänsterna inom marknadskommunikation har blivit allt mer specialiserade så är det tydligt att en riktig behovsanalys, kvalitativt researcharbete och rätt nätverk är helt avgörande för att hitta rätt person till rätt uppdrag.

 

Lotta Köhler

– 18 års erfarenhet från marknadsavdelningar med roller som bl a marknadschef och
kommunikationschef

– 10 års erfarenhet från specialistrekrytering och hyrlösningar inom
marknadskommunikation och media

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall