Digitalisering av ekonomirutiner. Ett hot eller möjlighet? – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
Mari Jehrlander ekonom rekrytering

Digitalisering av ekonomirutiner. Ett hot eller möjlighet?

Mari Jehrlander arbetar hos Jurek som rekryteringskonsult inom Jurek Finance – den funktion som rekryterar inom ekonomi. Mari har en gedigen bakgrund inom rekrytering och kompetensförsörjning, vilket hon arbetat med de senaste 14 åren. Innan dess har hon arbetat som ekonomichef, redovisningskonsult och även drivit redovisningsbyrå. Med sin erfarenhet från att arbeta som ekonom och samtidigt med förståelse för kunden och organisationers behov har hon den kompetens som krävs för att skapa the Perfect Match mellan kandidat och arbetsgivare.

I samtal med kandidater och kunder har Mari märkt att samma ämne ofta återkommer, nämligen digitaliseringens påverkan på ekonomifunktionen och nu får vi ta del av hennes tankar kring ämnet!

 

I dialog med personer som jobbar inom ekonomi stöter vi inte allt för sällan på motstånd och tveksamheter till att digitalisera och automatisera ekonomirutiner. Ofta tycks det bero på en rädsla för att bli överflödig, och att ekonomiyrket på sikt kan komma att helt tas över av AI och systemtekniska lösningar.

Då kan vi ställa oss frågan hur grundat i verkligheten detta egentligen är? En första missuppfattning sker redan i att det skulle vara en utveckling som ännu inte startat. Det stämmer inte, vi kan snarare se att vi befinner oss mitt i den. Många av de större internationella bolagen har redan övergått till automatiserad redovisning och ekonomistyrning som till stora delar sköts av system. Det är troligen bara en tidsfråga innan det är fullt utvecklat även på mellanstora och mindre bolag.

Detta behöver däremot inte betyda att ekonomifunktionen och ekonomipersonal försvinner och blir överflödiga. Snarare tycks det resultera i en mer affärsnära ekonomroll som möjliggör att man verkligen får arbeta med att stötta och utveckla affärerna. Istället för att sitta med tidskrävande rutinuppgifter ges möjlighet till mer utvecklande och varierande arbete. Rollen blir därmed ofta mer kommunikativ och social! Istället för att sitta ensam arbetar man närmare resten av organisationen.

Däremot medför såklart denna digitalisering nya krav. Både på ekonomen och arbetsgivaren. Som ekonom idag behöver du ha ett stort intresse för just system och hur de fungerar på finansavdelningen och övrigt i organisationen. Det är viktigt att inte vara rädd eller uppleva förändring som något svårt, utan istället vara öppen för att lära mer. Även seniora ekonomer kommer att behöva utveckla sig och lära nytt senare i karriären, och här är det viktigt att inte se detta som något negativt utan som att man adderar ytterligare kompetens till en redan gedigen sådan. Ofta grundar detta sig i personliga egenskaper och att du är självsäker i din yrkesroll.

Automatisering ställer likväl krav på arbetsgivare och ledare. Att många mindre bolag inte har tagit klivet över in till de nya systemen grundar sig allt som oftast i resursbrist, man har inte tid för utbildning i nya system. Men det sistnämnda är viktigt att prioritera! Utveckling och systemkunskap uppstår inte av sig självt. Som arbetsgivare är det viktigt att prioritera tid för utbildning och lärande, samt att ha en förståelse för att alla inte har lika lätt för förändring. Tar man hänsyn till detta ökar chanserna betydligt för att man får en smidig systemimplementering där medarbetarna känner sig trygga och delaktiga.

I det stora hela medför automatisering och digitalisering enorma utvecklingsmöjligheter för både företag och medarbetare. Tänk på fördelarna med att exempelvis kunna se bokslut uppdateras i realtid och vilket enormt stöd det utgör för styrningen av affären. Det är där ekonomen har sin fortsatta roll och utvecklingsmöjlighet, att arbeta med ekonomistyrning för att konkret och handfast kunna stötta affären. Då blir ekonomens roll verkligen det stöd och support som företaget behöver, och blir inte heller utkonkurrerad av AI-lösningar.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall