Den privata sektorn har mycket att vinna på att se till den offentliga – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
9a1865cf6d8e01cf670f3fc16979d01e

Den privata sektorn har mycket att vinna på att se till den offentliga

 

Johannes Schiölde arbetar hos Jurek som Head of Business Development och är även ämnesområdeschef för Jurek Public, den del av vår verksamhet som arbetar med kompetensförsörjning till offentlig sektor. Nu är det dags för oss att få ta del av hans trendspaning!

Att rekrytera till offentlig sektor kräver kunskap och erfarenhet om förutsättningarna och kanske främst om vad som skiljer från den privata. Att det finns skillnader sett till rekrytering är såklart inte förvånande med tanke på de olika förutsättningarna det offentliga Sverige har jämfört med det privata. Vi som arbetar med rekrytering möter även ofta fördomen att det skulle vara svårare att attrahera och den önskvärda kompetensen till offentlig sektor.

Men stämmer detta överens med verkligheten? Precis som för de flesta branscher, delvis på grund av högkonjunkturen, råder kandidatbrist. Verksamheter får därmed svårare att finna och attrahera den efterfrågade kompetensen och olika verksamheter trycker därmed på olika faktorer. Inom privat sektor kan vi se att exempelvis personliga förmåner eller geografiskt läge väger tungt för en potentiell kandidat. Men inom offentlig sektor går det att tyda en annan trend. Vi kan se att det är en yngre generation som söker sig till arbeten inom det offentliga. Det är personer som är samhällsintresserade och ser ett värde i att arbeta för samhällsnyttan och tar därmed ett aktivt val att göra detta. I kombination med detta kan vi även tydligt se tre styrkor som finns inom ett flertal organisationer i offentlig sektor som attraherar denna kandidatgrupp. Detta att de arbetar utefter en tillitsbaserad styrningsmodell – en värderingsbaserad, att de ofta arbetar i framkant med digitala verktyg och kanske främst att dessa organisationer aktivt arbetar med employer branding.

Kanske har det på grund av vissa problem som funnits inom organisationer i offentlig sektor skapats ett dåligt rykte om att arbeta i dessa verksamheter. Men det finns flera goda exempel på när det negativa vänts till en fördel och man handfast tagit tag i problem genom mindre snack och mera verkstad. Genom detta lyckas man attrahera kompetens och verksamheter inom offentlig sektor genomsyras ofta av ett nytänkande.

Att just arbeta med dessa tre faktorer är vad vi tycker oss se driver denna positiva utveckling. Skulle ytterligare fler organisationer anamma detta kommer intresset hos kandidater att öka vilket gör det enklare att attrahera en efterfrågad kompetens. Verksamheter inom den privata sektorn har mycket att vinna genom att våga ta efter mer från det offentliga Sverige, och inte enbart tvärtom. Vår förhoppning är även att vi kan börja titta efter bredare kompetens. Rätt attityd och förändringsbenägenhet blir allt mer viktigt framför att ha en specifik kompetens eller utbildning. Vi vill hjälpa offentlig sektor att se till framtiden och de behov som man kan se där, framför att tävla om den gamla kompetensen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall