Den eftertraktade – och affärsdrivna – bolagsjuristen – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
e591c26d8dcf9f4fd3fb80fbd33241a5

Den eftertraktade – och affärsdrivna – bolagsjuristen

Helena Woodcock arbetar hos Jurek som Senior Rekryteringskonsult och är Business Manager för Jurek Law. Med över 20 års erfarenhet av arbete som jurist både på advokatbyrå och bolag har hon god insyn i och förståelse för alla parter i rekryteringsprocessen. Helena har även arbetat flera år som chefsjurist med uppdrag i ledningsgrupper och styrelser. I sitt arbete med att matcha kandidat med arbetsgivare kan Helena se hur branschen förändras, och vi får nu ta del av en spaning!  

 

Många möten, med såväl VD:ar som chefsjurister, inleds med orden – ”jag vill inte ha en typisk jurist”. I stället efterfrågas en jurist som är drivande, skapar affärer och arbetar nära verksamheten. En som inte säger att ”nej, det går inte” utan i stället säger Ja! Och visar hur man ska gå tillväga. Uppenbarligen är alltså detta inte egenskaper eller förhållningssätt som idag förknippas med en typisk jurist.

Hur ska då juristen balansera uppgiften att inte bara identifiera legala risker och krav, utan också väga dessa mot bolagets mål och använda juridiken som ett verktyg för att understödja dessa? Att utifrån juridiken hjälpa till att formulera mål såväl som lösningar, och detta helst utan att ställa krav på tid för utredning – och gärna med ett enkelt och lättförståeligt beslutsunderlag? Ska juristen vara dålig på juridik? Knappast!

En dålig jurist ser ju inte alla frågeställningar och behöver därmed inte heller tillhandahålla en lösning. Tvärtom tycks det som efterfrågas snarare vara en superjurist! Någon som snabbt och enkelt ger affärsmässiga lösningar på mer eller mindre komplexa frågeställningar. Någon som är med och navigerar rätt inom en stundom komplex regelstyrd verksamhet och ger råd till VD och ledning. Detta kräver inte endast egenskaper som man traditionellt förknippat med en duktig jurist – en person med stor detaljkunskap och hög analytisk förmåga – utan också kapacitet att tänka kreativt och med förmåga att presentera ett begränsat och konkret underlag för beslutsfattaren.

Den bolagsjurist som bemästrar allt detta och som kan hantera rollen, kommer av förklarliga skäl att vara eftertraktad på marknaden. Men det kommer knappast att bli enklare att hitta jurister som kan möta dessa krav. Det är dock tydligt att vi som rekryterare behöver utforma kravprofil och urvalsprocess för att möta detta samt den komplexitet som ligger i kravet. Kanske är det även dags att överväga vilka förutsättningar som krävs för att skapa dessa superjurister. ­­

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall