Arbetsrättsjurist till Bolagets HR team sökes! – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se
3192c6f305949fc69c81cd92d25e7b60

Arbetsrättsjurist till Bolagets HR team sökes!

Ulriikka Uittomäki arbetar på Jurek Law som senior rekryteringskonsult och har varit en del av Jurekfamiljen sedan år 2008. Ulriikka har en jur. kand. från Stockholms Universitet och har sedan starten på Jurek arbetat med rekrytering, coachning och outplacement av jurister. Med drygt 20 års erfarenhet av arbete i specialistroller och chefsbefattningar inom näringslivet besitter hon en mycket god förståelse för olika uppdragsgivares behov och verksamhet. Nu är det äntligen dags att få ta del av Ulriikkas kunskap och trendspaning –  om att arbetsrättsjurister allt oftare rekryteras till bolags interna HR avdelningar!

En arbetsrättsjurist har traditionellt arbetat på arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer, eller advokatbyråer. Men nu kan vi tydligt se att detta börjar förändras och marknaden för en arbetsrättsjurist tycks breddas! Detta eftersom allt fler arbetsrättsjurister numera efterfrågas och rekryteras till bolagens HR-team.

HR frågorna förändras och arbetsrättens juridiska frågeställningar blir alltmer komplexa och det är för att möta denna komplexitet som vi ser ett utökat behov av jurister inom arbetsrätt i HR teamet. Men är detta verkligen annorlunda nu gentemot förr? Ulriikka tror att detta beror bland annat på flexibiliteten på arbetsmarknaden och olika typer av arbetsförhållanden. Detta ställer höga krav på den juridiska kunskapen och på förmågan att fatta juridiska beslut.

Det finns även ett antal fördelar med detta! Då arbetsrättsjuristen enbart hanterar de arbetsrättsliga regelförhållandena ger det i sin HR-specialisterna möjlighet att fokusera på sina frågeställningar. Och när vi som människor får arbeta med det som vi gör bäst brukar det leda till nöjda medarbetare. Juristen kan hantera fackliga förhandlingar, kollektivavtalsförhandlingar när sådana är tillämpbara, samt agerar ombud vid en eventuell tvist medan HR-rollen kan fokusera på mer renodlade personalfrågor. Är det ett större bolag med kollektivavtal får du även en medarbetare som är van att förhandla. Detta skapar en HR avdelning som blir komplett och även en större marknad av arbetstillfällen för arbetsrättsjurister, samt en möjlighet att utvecklas inom rollen.

Som jurist och som rekryterare av jurister de senaste 10 åren ser Ulriikka positivt på denna utveckling! Bolag tycks verkligen gynnas av att anställa en arbetsrättsjurist, både ekonomiskt men också ur ett medarbetarperspektiv. Det är att våga satsa på HR, vilket i slutändan ger goda resultat för organisationen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall