Tillgängliga kandidater Juni – Göteborg – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga kandidater Juni – Göteborg

 

Låt Jurek hjälpa er att hitta er nästa medarbetare!

Här nedan presenterar vi några utvalda profiler som finns tillgängliga i Jureks nätverk i Göteborg just nu. Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är på jakt efter någon av föreslagna kandidater eller om ni vill ha hjälp att hitta något helt annat. Nedan presenterar vi först ett antal kandidater inom ekonomi, sedan Administration och sedan HR. Kom ihåg att vi även kan hjälpa er hitta kandidater inom andra affärsområden, som juridik och marknad!

 


KANDIDATER EKONOMI

 

Driven REDOVISNINGSEKONOM med erfarenhet från fastighetsbranschen söker nya utmaningar:

Kandidaten har en filosofie examen i företagsekonomi och har arbetat en tid som ekonomiassistent. Då kandidaten tycker om att ta ansvar övergick tjänsten efter en kort tid till en roll som redovisningsekonom. Har därmed arbetat med löpande redovisning och har helhetsansvar över kunder och deras ekonomi. Kandidaten har erfarenhet av budget- och bokslutsarbete, skattedeklarationer, lön etc.

 

 

 

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Bokslut
 • Deklarationer
 • Kundbesök
 • Visma, Billbox, MS Office

Tillgänglighet: Med en månads uppsägningstid

Pris: 455 kr/tim


Erfaren CONTROLLER med erfarenhet från IT:

Kandidaten är utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring samt har en magister i management. Påbörjade sin karriär som ekonomiassistent och har erfarenhet av löpande bokföring, inbetalning, bevakning av betalningspåminnelser, leverantörsreskontra etc. Har haft roller som redovisningsekonom och IT Controller. Kandidaten har även arbetat som Business Partner Controller med fokus på sälj

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Löpande bokföring
 • Prognos
 • Analys
 • Utveckla affärsplaner
 • Månadsrapportering
 • Statistik
 • Projektuppföljning

Tillgänglighet: 3 månaders uppsägning

Pris: 640 kr/tim


Karismatisk EKONOMIASSISTENT söker nya utvecklingsmöjligheter:

Kandidaten har i längre utsträckning arbetat med administration, koordination och kundservice. Började efter en redovisningskurs arbeta mer med fakturering, orderhantering, löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra etc. Kandidaten har arbetat både som service koordinator och ekonomiassistent och trivs med att arbeta med siffror i kombination med service.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Kund- och leverantörsreskontra
 • In- och utbetalningar
 • Projektassistans
 • Fakturering och orderhantering
 • Kundbemötande
 • Avstämningar
 • Visma Business, Mobigo, MS Office

Tillgänglig: Början på juli

Pris: 390 kr/tim


Trevlig EKONOMIADMINISTRATÖR med god systemvana:

Kandidaten har länge arbetat med administration och EDI-samordning. Har erfarenhet att arbeta med inriktning mot IT och har arbetat i stor utsträckning med ordar och fakturahantering, processutveckling och inköp etc. Kandidaten arbetar idag som ekonomiassistent och hanterar fakturering, attestering av tidrapporter, hantering av reseräkningar etc.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Fakturahantering
 • Processutveckling
 • Inköp
 • Hantering av reseräkningar
 • Attestering av tidrapporter
 • EDI-samordning
 • Agresso, SAP, MS Office

Tillgänglig: Om ca 1 månad

Pris: 440 kr/tim


KANDIDATER ADMINISTRATION

 

ADMINISTRATIV KOORDINATOR med erfarenhet av projektledning:

Kandidaten tar snart examen i företagsekonomi med inriktning management. Kandidaten har tidigare arbetat inom kundtjänst och reception. Kandidaten har även arbetat som administrativ koordinator och projektledare i en internationell organisation.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Schemaplanering
 • Posthantering
 • Lättare redovisning
 • Kundtjänst
 • Koordineringar av utbildningar
 • EDB, Navigator, Visma, SPCS Statistiks, MS Office

Tillgänglig: Juli/Augusti

Pris:  385 kr/tim


Erfaren KOORDINATOR med erfarenhet som kundtjänstchef:

Kandidaten har arbetat en längre tid med administration och kundservice. Började i reception och övergick sedan till en mer koordinerande roll. Har arbetat med orderhantering, statistik, kontering av fakturor bokningar, arrangemang etc. Kandidaten har även varit ansvarig för kundtjänstpersonalen och stöttat i alla möjliga typer av interna ärenden.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Statistik
 • Kontering av fakturor
 • Bokningar
 • Kundtjänst
 • Inköp av kontorsmaterial
 • Hogia, lite Visma, MS Office

 

Tillgänglig: 2 månader 

Pris:  410 kr/tim


Mångsidig SYSTEM ADMINISTRATÖR med erfarenhet av utvecklingsprojekt:

Kandidaten har erfarenhet av att arbeta som konsult och har arbetat mycket med systemadministration. Kandidaten har även haft titlar som utvecklare, mätvärdesoperatör, first line support, supportingenjör, Data Processer, HR Analyst & Administrator. Har erfarenhetsmässigt arbetat mycket med att validera och analysera data, projektadministration, deltagit i utvecklingsprojekt etc. Kandidaten trivs med att arbeta med administration med fokus på system – gärna med HR som inriktning. Känner sig bekväm med engelska och har på tidigare uppdrag haft många internationella kontakter.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Analysera data
 • Projektadministration
 • Utvecklingsprojekt
 • Ta fram rapporter
 • First line support
 • SAP, Visma, MS Office, CRM-system, vana av att arbeta i många olika system.

Tillgänglig: Omgående 

Pris:  425 kr/tim


KANDIDATER HUMAN RESOURCES

 

Erfaren SENIOR HR BUSINESS PARTNER med erfarenhet av chefskap:

Kandidaten är utbildad personalvetare och har arbetat många år med HR-relaterade frågor. Kandidaten har arbetat med rekrytering och som utvecklingsledare samt i roller som HR-specialist och HR Manager. Med erfarenhet av budget- och personalansvar, fackliga förhandlingar, rörliga lönemedel, projektledning, stöd till chefer och medarbetare, arbetsrätt, riskanalyser, medarbetarundersökningar och olika former av projekt etc har denna kandidat en bred kunskapsbas och har arbetat i olika branscher.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Personalansvar
 • Budget
 • Fackliga förhandlingar
 • Chefsstöd
 • Change Management
 • Projektkartläggning
 • Kompetenskartläggning
 • Maconomy, Cognos, MS Office

Tillgänglig: Augusti 


Mångsidig HR & SUSTANABILITY DIRECTOR med internationell erfarenhet:

Kandidaten är haft titlar som COO, HR & Sustainability director, CEO etc. Kandidaten har arbetat mycket med utveckling, där fokus har varit att utveckla processer och starta upp verksamheter från grunden. Arbetet har varit både operativt och strategiskt och förekommit i projektform. Kandidaten är analytisk och har en passion för att utveckla och implementera då kandidaten vill se lösningar och innovation samt skapa engagemang. Kandidaten talar engelska, italienska, spanska och franska flytande och föredrar att arbeta i internationella organisationer.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Organisationsutveckling
 • Utveckling av Business modeller
 • Arbete i projektform
 • Uppstart av verksamheter
 • Strategiska planer

Tillgänglig: Augusti, eventuellt redan i Juli 

Geografiskt intresserad av Göteborg med omnejd samt öppen för uppdrag även i Stockholm


Ansvarsfull HR-ADMINISTRATÖR redo för nya utmaningar:

Kandidaten har en bakgrund som receptionist och har nu utbildat sig till personalvetare. Kandidaten har under sina studier arbetat som HR-konsult och har hos kund stöttat med personal- och löneadministration. Kandidaten har även arrangerat evenemang och har arbetat med att skapa kontakter i en projektledande roll.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Personal- och löneadministration
 • Projektledning
 • Anordna event
 • Kundservice
 • Administration
 • MS Office, Outlook, Hogia, Agresso etc

Tillgänglig: Juni 

Pris:  425 kr/tim


KONTAKT:

Har ni hittat en profil som passar eller vill ni ha hjälp att hitta en annan kandidat? Hör av er till er kontaktperson på Jurek eller så når ni oss på:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall