Tillgängliga kandidater från Jurek interim – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga kandidater från Jurek interim

Låt Jurek hjälpa er att hitta er nästa kandidat inom området INTERIM.

Att använda interimslösningar som en del av personalstrategin ger ett kostnadseffektivt verktyg som ökar organisationens flexibilitet.
Interimslösningar kan vara ett alternativ i flera olika situationer, till exempel:

Under pågående rekryteringsprocess:

I väntan på att en rekryteringsprocess ska slutföras, eller då den aktuella personen för positionen inte kan komma loss genast kan en interimslösning förhindra att ärenden blir liggande för länge.

Vid tillfälligt behov av specifik kompetens:

En extern konsult kan bidra med erfarenhet och kompetens i ett specifikt projekt där den efterfrågade specialistkompetensen inte finns inom organisationen.

Vid förändringsprocesser eller omorganisationer:

När er organisation ska göra en större förändringsresa kan specialistkompetens krävas på flera positioner för att säkerställa att kursändringen får bästa möjliga resultat. När den nya organisationen är på plats tar förvaltande chefer med långsiktigt engagemang över.

En tillfällig chef har sällan eller aldrig tid att växa in i rollen. Under en begränsad tid ska de vara på plats i organisationer som är i förändring. Det kräver erfarenhet, både av branschen och av att hantera olika situationer. Vi har ett stort antal interims chefer och kvalificerade specialister i vårt nätverk och att de är specialiserade på den typen av uppdrag beror till stor del på att interim management är deras medvetna karriärval. Alla våra konsulter har lång dokumenterad erfarenhet av att arbeta på såväl specialistnivå som på ledningsnivå i olika branscher och med olika kompetensområden.


AFFÄRSLEDNING


KONSULT FÖR VD- OCH LEDNINGSUPPDRAG:

Konsulten är en utpräglad ledare med stor erfarenhet från ledande roller som vd, projektledare och investeringsansvarig.

Personen är mycket affärsinriktad och har tidigare arbetat i internationell miljö. Samtliga uppdrag har varit inom affärsrörelser i stark tillväxt och med tekniktung verksamhet. Konsulten är stark inom förändringsledning, digitalisering, strategiska vägval och säkerhetskritiska processer. Konsulten har förmågan att snabbt se till helheten och uppnår resultat genom stort fokus på kommunikation och teamarbete. Personen har tidigare arbetat på några av Sveriges mest framgångsrika tillväxtföretag.

UPPDRAG:
Konsulten är intresserad av uppdrag som är på 50 – 100 %, kan ta kortare uppdrag och enstaka insatser. Vill ni ha en stark och ödmjuk ledare med driv och vana att hantera många olika frågor, då är denna konsult en resurs att ta in för er!

Språk: svenska och engelska.
Ort: Stockholm och internationella uppdrag.
Tillgänglig: Uppdrag till sista augusti, sen ledig.


VD MED STOR ERFARENHET AV OMFATTANDE FÖRÄNDRINGSLEDNING:

Konsulten har en omfattande erfarenhet från ledning av komplexa organisationer inom hälso- och sjukvård samt omsorgsområdet. Detta efter 12 års arbete som VD med uppdrag för landstingsdriven sjukvård, kommunal omsorg och med ansvar för flera privata vårdaktörer. Konsulten har också arbetat inom apoteksbranschen och med handikapphjälpmedel, samt har haft olika strategiska positioner inom läkemedelsindustrin.

Konsulten har en god erfarenhet av att skapa tillväxt genom affärs- och verksamhetsutveckling i både stora som små bolag (20 – 400 MSEK). Personen driver alltid en aktiv personalpolitik för att säkerställa god arbetsmiljö med trygga verksamheter, med målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare och tillse kontinuitet. Har implementerat processtyrning genom ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt godkänd standard på ett flertal företag. Har ett brett kunnande i strategisk och operativ planering från tidigare arbete som strategisk planeringschef. En bred erfarenhet av dialog och samverkan med kommuner, landsting, myndigheter och stora företag samt en god förståelse och vana av samarbete med politiskt styrda organisationer.

UPPDRAG:
Konsulten rekommenderas speciellt för organisationer som står inför eller är inne i större förändrings- och utvecklingsresor. Rekommenderas också för uppdrag som ställer extra stora krav på ett tryggt, tydligt och involverande ledarskap. Behöver ni en driven person som är van att leda i komplexa situationer, då är denna konsult rätt resurs att ta in!

Språk: svenska och engelska.
Ort: Stockholm, Sverige och Norden.
Tillgänglig: Uppdrag t.o.m. juni och är därefter tillgänglig.


INTERNATIONELLT ERFAREN CHEF OCH AFFÄRSJURIST MED INTRESSE AV BOLAGSFRÅGOR, AFFÄRER SAMT AFFÄRSRELATIONER OCH SAMARBETEN:

Konsulten är en erfaren ledare, affärsförhandlare och relationsbyggare med internationell kompetens och med gedigen affärsjuridisk och kommersiell bas.

Konsulten har erfarenhet från mindre företag, offentligt finansierad verksamhet, ledande bolag inom flyg och försvarsindustrin, industri, energi och infrastruktur. Likväl av kund- och myndighetskontakter inom en rad olika branscher/verksamheter och företagsformer, såsom statliga FoU organ, transport, finans, industri, kärnkraft och vattenkraft, EU kommissionen och europeiska och nationella forskningsinstitut, universitet, tillväxtföretag, noterade bolag samt världsomspännande koncerner. Sammantaget känner sig konsulten hemma i de flesta organisatoriska miljöer.

Konsulten är en person med gedigen chefsvana och med mångårig erfarenhet från internationella och regionala affärer och ledningsfrågor på alla nivåer inom industriell högteknologisk verksamhet och FoU. Konsulten sätter stort värde vid det goda ledarskapet och intar ett seriöst och etiskt korrekt förhållningssätt i alla led. I konsultens tidigare befattningar har kontinuerligt arbetats med ett tydligt strategiskt fokus och med visionsutveckling, både på organisatorisk ledningsnivå som operativt och individuellt nära medarbetaren. Konsulten är noggrann och kommunikativ, affärsdriven, ambitiös och en prestigelös ledare och jurist som uppskattar nya utmaningar.

Konsulten har strategisk och operativ erfarenhet av att utveckla affärer internationellt när det gäller industrisamarbeten, komplexa projekt, avveckling och överlåtelse av verksamhet. Vidare att sätta strategier, förhandling och säljplaner, hitta metoder, minimera risk och maximera försäljning, reducera kostnader på inköp, försäljning och inköpsförhandlingar, kommersiella och arbetsrättsligafrågor och förhandlingar, affärsjuridisk rådgivning, bolagsfrågor. Konsulten har erfarenhet av att leda specialister, genomföra organisationsförändringar, utföra riskbedömningar, affärsförhandlingar, hantera kommersiella tvister, upprätta och granskning av avtal, M&A och regulatoriska frågor samt ansvarat och förberett tvistemålsprocesser med goda resultat.

UPPDRAG:
Konsulten är intresserad av interims uppdrag på heltid, 6–12 månader eller längre, i första hand som ledare inom försäljning, inköp, juridik, affärsområdeschef, VD eller andra affärsorienterade roller/rådgivare. Främst i tillväxtbolag, gärna med fokus på export, eller inom bolag med verksamhet inom infrastruktur. Konsulten är dock även intresserad och nyfiken på uppdrag inom andra branscher såväl inom privat näringsliv eller offentligt finansierad verksamhet.

Språk: svenska och engelska.


SENIOR KONSULT MED SPETSKOMPETENS INOM STRATEGI OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, STARK BAS INOM FINANS OCH CONTROLLING:

Konsulten har mångårig chefserfarenhet från ett av Sveriges mest framgångsrika internationella storföretag och har arbetat med strategisk utveckling, affärsplaner och affärsutveckling där digitalisering och verksamhetsarkitektur varit en naturlig del. En förändringsledare!

Konsulten startade sin karriär inom det finansiella området och har byggt upp och arbetat som chef för Shared services Centres, ansvarat för Controlling och Incentives programs. Har också varit verksam inom inköpsområdet. Konsulten har lett både stora generalistorganisationer och små specialistorganisationer och har vid flertalet tillfällen lyfts fram för sitt ledarskap och sin förmåga att få medarbetarna att växa. Konsulten har också arbetat utomlands.

Konsulten är verksamhets- och affärsorienterad, van att leda och arbeta i ledningsgrupper och har en stark förmåga i att bryta ner affärskritiska mål till operationellt genomförbara leveranspaket.

Konsulten har ett positivt synsätt, är handlingskraftig och jordnära och sätter sig snabbt in i det som är nyckelfrågor i verksamheten, vill inspirera till meningsfulla samarbeten. Konsulten motiveras av att vara med och bidra strategiskt lika väl som att arbeta mer hands-on. Personen vill vara med och utveckla verksamheten där det behövs, men likväl leverera någonting konkret.

UPPDRAG:
Vill verka i roller som strategichef, verksamhetutvecklingschef, operativ chef, CFO i förändringsorienterade företag, eller företag där förändring behöver inledas.

Språk: svenska och engelska.


EKONOMI /FINANS


CFO MED FOKUS PÅ AFFÄREN:

Konsulten har erfarenhet från att arbeta med såväl mindre snabbväxande företag som större internationella koncerner. Personen har erfarenhet av att aktivt delta i ledningsgruppsarbete, strategiarbete och kommittéer, och har erfarenhet av personalansvar.

Konsultens gedigna erfarenhet finns i den finansiella sektorn, men har även arbetat i tjänstesektorn samt inom industri. Konsulten har effektiviserat såväl ekonomiavdelningar som övriga stabsavdelningar, samt tagit bolag till börsen. Konsulten drivs av tillväxt och förändringsarbete, vill göra ett avtryck och bidra till utveckling! Personen drivs av förbättringsåtgärder, lönsamhetsfokus samt att vara en nära del av affären och har goda ledaregenskaper samt drivs av att coacha medarbetare.

UPPDRAG:
Utmanande CFO roller, VD roller samt affärsnära roller med personalansvar.

Språk: svenska och engelska.


CFO MED BRETT OPERATIVT ANSVAR OCH INTERNATIONELL ERFARENHET:

Konsulten har flera års erfarenhet som CFO inom avancerad teknisk produktion, utveckling och internationell försäljning. Konsulten har även arbetat som ekonomichef för internationella börsbolag inom försäljning och tjänster. Inom ekonomiområdet är konsulten bekväm med totalansvar för redovisning, rapportering, budgetering samt ekonomiskt ledarstöd i börsbolag.

Konsulten har omfattande erfarenhet som verksamhetschef och operativ chef inom teknikintensiva och digitala branscher, med starkt driv mot kundvärde där rollen kännetecknades av förändringsarbete mot mätbara mål. Konsulten trivs med att operationalisera strategi och att få saker att hända. Personen har åtta års internationell erfarenhet och lika många års aktivt agerande i ledningsgrupp. Likväl erfarenhet som personalansvarig, men också av att leda team från olika avdelningar genom förändringsprojekt.

UPPDRAG:
Konsulten söker arbete som affärsnära CFO i internationella tekniska bolag med hög ambitionsnivå som vill att finansfunktionen ska stödja utveckling och tillväxt genom bra analyser och beslutsunderlag. Ekonomifunktioner som kombinerar finansiellt fokus och operativt arbete är också av intresse.

Språk: svenska och engelska.


SENIOR CFO MED SPETSKOMPETENS INOM FÖRVÄRV OCH INTEGRATION:

En CFO med särskilda kunskaper och erfarenheter från förvärv, integration, avyttringar och omstruktureringar samt workout i både noterade och onoterade bolag.

Konsulten har arbetat som CFO i flera branscher, som IT-Consulting, service och tjänstebolag, transport samt bygg och fastighet. Som CFO har konsulten en gedigen erfarenhet från att arbeta i ledningsgrupper samt som styrelsesekreterare och är därför väl förtrogen med styrelsearbete.

UPPDRAG:
Är intresserad av uppdrag som interim CFO men även som projektledare för större projekt, gärna i samband med företagstransaktioner, integrationer eller nyetableringar.

Språk: svenska och engelska.


NOGGRANN FASTIGHETSEKONOM OCH LEDARE:

Konsulten har arbetat som fastighetsekonom i 25 år och har startat upp och drivit upp en fastighetsförvaltningsrörelse under den tiden. Personen är inriktad på att beskriva och ta fram bl.a. processer, rutiner och systemsamband gällande ekonomisk fastighetsförvaltning kopplat till affären.

Konsulten har arbetat med internationella aktörer såsom stora utländska banker vilka har agerat finansiärer/delägare i stora fastighetsinvesteringar. Personen är mycket strukturerad och noggrann, och är bra på att analysera och skapa goda förutsättningar för beslut etc.

UPPDRAG: 
Konsulten är intresserad av uppdrag som är max på 50 %, kan ta kortare uppdrag och enstaka insatser. Vill ni ha en noggrann fastighetsekonom med vana att hantera många olika frågor, då kan denna person vara den ni söker!

Språk: svenska och engelska.
Ort: Stockholm
Tillgänglig: Uppdrag från 1 september – 15 december


CFO/ SENIOR CONTROLLER MED ERFARENHET SOM EKONOMICHEF, CONTROLLER OCH EKONOMIANSVARIG: 

Konsulten har mångårig erfarenhet från interimsuppdrag som ekonomichef, controller och ekonomiansvarig. Personen kan sköta en ekonomiavdelning från ”ax till limpa” – från bokföring, via budget och bokslut till analys och rapportering. Konsulten är strukturerad och analytisk.

Konsulten har bred IT-erfarenhet och har genom sin programmeringskompetens bidragit till att effektivisera processer och förbättra säkerheten inom ekonomifunktionen hos många uppdragsgivare, som att programmera bort manuella rutiner. Personen har haft uppdrag inom skilda branscher, bland annat hos företag inom finans (bank, fondbolag, fondadministration), fastighetsbranschen och även från tillverkande företag inom exempelvis fordonsindustrin.

UPPDRAG:
Konsulten är flexibel när det gäller längd på uppdrag och omfattning; från kortare (en månad) till längre (6 – 12 månader) uppdrag är av intresse. Omfattning från 25% till 100%.

Språk: svenska och engelska.
Tillgänglighet: konsulten har ett uppdrag som löper till 18-05-31 och är därefter tillgänglig.
Ort: baserad i Stockholm, men uppdrag tas i hela landet.


ANALYTISK OCH STRUKTURERAD EKONOMICHEF/ CONTROLLER/ REDOVISNINGSCHEF:

Konsulten har mångårig erfarenhet som civilekonom med redovisning och rapportering som specialisering, både på börsbolag och onoterade bolag inom olika branscher. Personen har bred erfarenhet från hela ekonomiflödet med löpande redovisning, månadsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, skatter och inkomstdeklarationer samt momsredovisning och rapportering.

Konsulten är en mycket strukturerad och noggrann person som är bra på att analysera och strukturera för att förbättra och förenkla rutiner och processer!

UPPDRAG:
Konsulten har arbetat i roller som revisor (”Big Four”), controller, Redovisningsansvarig, redovisningschef och ekonomichef och är nu intresserad av att fortsätta jobba operativt med redovisning, bokslut och rapportering.

Språk: svenska och engelska.
Tillgänglig: Omedelbart


 MARKNAD OCH KOMMUNIKATION


EXPERT INOM PR OCH MARKNADSFÖRING:

Med gedigen ekonomutbildning och specialistkunskap inom marknadsföring, kommunikation och PR har konsulten erfarenhet av att leda och strukturera arbetet på marknadsavdelningar! Detta i olika branscher och på företag med verksamhet i flera länder, både strategiskt och operativt.

Under konsultens tid på en av landets ledande PR-byråer bidrog denna till att byrån, av kunderna, blev framröstad som ”Årets PR-byrå”. Har vunnit Svenska Designpriset och två gånger blivit nominerad för bästa digitala pressrum. En reklamkampanj härom året blev också uppmärksammad i pressen och ingår i Nordiska Museets samlingar med motiveringen ”en spegling av samtiden”.

Konsultens framträdande personliga egenskaper är att vara positiv och lösningsorienterad med en stor portion civilkurage, kreativ, affärsmässig, strukturerad, effektiv och alltid med ett skratt nära tillhands!

UPPDRAG:
Vill ni ha en driftig, inspirerande och trygg marknadschef som brinner för att utveckla verksamheten och människorna, då kan denna person vara en resurs för er!

Språk: engelska och svenska. Även goda kunskaper i tyska och franska.
Ort: Stockholm, Södertälje
Tillgänglig: Omgående


KOMMUNIKATIONSANSVARIG/ MARKNADSCHEF MED BRED BAKGRUND:

Konsulten kommer närmast från rollen som kommunikationsdirektör i ett officiellt svenskt bolag med internationell verksamhet. Är specialist på Sveriges varumärke och har stor vana av kommunikation i gränslandet mellan det privata och det offentliga.

Med en bakgrund inom både kommunikation, marknadsföring och försäljning är konsulten van att identifiera affärsmål, sätta sig in i komplexa sammanhang och ta grepp om kommunikationen. Konsulten har exempelvis arbetat fram en affärs- och kommunikationsstrategi för en ny stadsdel norr om Stockholm, genomfört en om positionering av en bransch i Sverige samt hjälpt nystartade bolag att få fart på marknadsföring och sälj.

Konsulten har förmågan att hålla tempo i korta och långa arbeten och att engagera andra. Det finns goda referenser från konsultens ledarskap! Exempel på uppdrag som konsulten åtar sig är när företagsledning eller kommunikationsavdelning är i behov av utveckling eller kvalitetssäkring av dess kommunikation, befinner sig i kris eller helt enkelt är i behov av en tillfällig ledare.

Exempel på konkreta uppgifter som konsulten kan vara behjälplig med är att göra genomlysning av befintligt kommunikationsarbete för att se om något behöver justeras för bättre effekt, utforma bolagets kommunikationsstrategier, utföra taktiska arbeten inom PR och public affairs, att levandegöra varumärken, förfina internkommunikation eller leda det dagliga kommunikationsarbetet.

UPPDRAG:
Tillgänglig för hel- eller deltidsuppdrag som interims kommunikationschef, alternativt som konsult/rådgivare i enstaka specialuppdrag inom kommunikation.

Språk: svenska och engelska.


KONTAKT:

Har ni hittat en profil som passar eller vill ni ha hjälp att hitta en annan kandidat? Hör av er till er kontaktperson på Jurek eller så når ni oss på:

  • Tel. 08-525 018 00
  • Mail: info@jurek.se
  • Kontaktperson:
    Joakim Folmer-Hansen, Manager Interim
    Joakim.folmerhansen@jurek.se
    073-987 97 22

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall