Tillgängliga kandidater inom Juridik – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga kandidater inom Juridik

db7eb56292afa2573f90423a1b314a82

Jurek Law är ett av våra största specialistområden. Vi har uppdragen och vi har konsulterna. Vi specialiserar oss på bolagsjuridik och täcker upp all kompetens som behövs inom området. Vi vågar påstå att vår databas med jurister håller högsta möjliga klass och vi arbetar dagligen med att proaktivt söka upp kandidater och underhålla vårt nätverk. Här nedan vill vi presentera ett antal av de kandidater vi har tillgängliga i vårt nätverk i Stockholm just nu som samtliga letar efter nya möjligheter i sitt yrkesliv.

Är någon av profilerna intressant eller letar ni efter något helt annat? Vi kan hjälpa er oavsett. Kontakta oss gärna via formuläret längst ner på denna sida!


Senior Jurist med erfarenhet från affärsledning

Kandidaten har jur.kand. från 1992 och varit verksam i ett flertal roller som Senior Corporate Legal Counsel, Group General Counsel och slutligen President & CEO samt har även drivit eget konsultfirma. Genom åren har arbetsuppgifterna förändrats men kandidaten har alltid sett till att vara involverad och ha en fot kvar i juridiken. Kandidaten har lång erfarenhet inom olika rättsområden och har bland annat varit ansvarig och delaktig i processer och tvistemål, transaktioner, både nationella och internationella, samt tillståndsfrågor och regelefterlevnad.

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
 • Avtalsrätt, entreprenadrätt, M&A
 • Verksamhetsutveckling
 • Riskanalyser från olika typer av avtal
 • Ansvar för utbildningar och omvärldsbevakningar

Tillgänglig: Omgående


Bolagsjurist med erfarenhet av projektledning

Kandidaten tog sin juristexamen 2016 och har sedan dess arbetat på byrå främst med kapitalmarknad och publik M&A. Kandidaten har arbetat nära klienterna och har under senaste året varit projektledare och också haft ett handledaransvar för byråns yngre jurister. Kandidaten drivs av att arbeta med projekt från ax till limpa och ha nära kontakt med ledning och styrelse vilket gör att hen känner sig väldig involverad i projekten. Efter att ha varit på en advokatbyrå i några år vill nu kandidaten ha en mer verksamhetsnära roll och vill därför arbeta som bolagsjurist.

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
 • Kapitalmarknad & M&A
 • Transaktioner såsom börsnoteringar, emissioner och offentliga uppköpserbjudanden
 • Löpande rådgivning i samband med bolagsstämmor och incitamentsprogram

Tillgänglig: Med 3 månaders uppsägningstid


Advokat med fokus på GDPR och tvistelösning

Kandidaten har jur.kand. från 2013 och är notariemeriterad. Kandidaten har erfarenhet av att arbeta på en mindre advokatbyrå i ca fem år och har också tidigare erfarenhet av att jobba med projektledning. Kandidatens huvudfokus har varit GDPR och tvistelösning inom flera olika rättsområden för såväl myndigheter som företag, där bland annat komplexa avtals- och skadeståndsfrågor kommit ifråga.

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
 • Corporate Commersial, tvistlösning
 • GDPR & IT-rätt
 • Förhandling av personuppgiftsbiträdesavtal
 • Rådgivning till klienter med ett kommersiellt perspektiv

Tillgänglighet: Fr.o.m januari 2020


Bolagsjurist med fördjupning i fastighets- och bolagsrätt. 

Kandidaten tog sin juristexamen 2012 och har under utbildningen läst fördjupningskurser inom fastighetsrätt och bolagsrätt. Kandidaten är notariemeriterad och har erfarenhet av att jobba både som konsult och som jurist på advokatbyrå med fokus på transaktionsjuridik. Kandidaten ser nu fram emot en bolagsjuristroll där hen får vara en del av verksamheten och arbeta nära affären.

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a följande:
 • Fastighetsrättslig rådgivning
 • Bolagsrätt, entreprenad och tvister
 • Upprättande och förhandling av avtal

Tillgänglighet: Med 1 månads uppsägningstid


Mångsidig bolagsjurist letar efter nya möjligheter 

Kandidaten har en affärsjuridisk masterexamen från 2016 och även läst 30 poäng inom ekonomi. Kandidaten har arbetat som bolagsjurist sedan dess och har varit med och satt juristfunktonen på kartan i organisationen. Kandidaten har varit kontaktperson i personuppgiftsfrågor, kravställer på nya system så att de är säkra, upprättar biträdesavtal, privacy- och cookiepolicies, och tycker det är väldigt roligt att visa verksamheten värdet av att ha en juristfunktion. Sedan maj 2019 arbetar kandidaten som Head of Quality, Security and CSR, men vill nu arbeta i en mer renodlad bolagsjuristroll.

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a följande:
 • Upprätta och förhandla kommersiella avtal som ramavtal och leverantörsavtal
 • Projektledning av implementeringen av GDPR i flera länder
 • Erfarenhet av att arbeta som DPO

Tillgänglighet: Med 2 månaders uppsägningstidNi kan självklart även höra av er till er kontaktperson på Jurek, eller så når ni oss på:

Tel. 08-525 01 800 

Mail: info@jurek.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall