Tillgängliga kandidater inom Compliance i Stockholm! – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga kandidater inom Compliance i Stockholm!

09d5a9b83dd98582a3f4e84e674a1440

Jurek Law har stärkt upp inom Compliance!

Kanske har du sett nyheten om vårt senaste tillskott inom Jurek Law? Elin Psilander är vår specialist inom Compliance och har arbetat inom området sedan 2008. Hon har erfarenhet från såväl storbank, nischad bank samt erfarenhet från att driva eget inom området Compliance. I och med detta är vi nu ännu vassare på att matcha rätt kandidat med arbetsplats inom Compliance.

Vi vill för dig nu presentera ett antal av de tillgängliga konsulter vi har på området Läs om dem här nedan. Vill du kontakta oss för att få reda på mer? Fyll i kontaktformuläret längst ner på sidan eller hör av dig till din kontaktperson hos oss!


Compliance officer med erfarenhet inom startup-bolag

Konsulten har arbetat med startup-bolag i expansiva verksamheter samt har gedigen erfarenhet inom finansiell compliance från bank, fond- och försäkringsbolag. Konsulten är tillgänglig för uppdrag på 3–6 månader på 100% alternativt längre uppdrag med en omfattning på 70–80%.

 

 


Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
 • Kapitalförvaltning
 • Finansiella system såsom Bloomberg, Reuters, SimCorp och Wizer
 • Värdepappersregelverken
 • Projektledning av större projekt inom governance, risk & compliance
 • Intern och extern utbildning inom finansiella regelverk

Tillgänglig: Omgående

Kostnad: 1450 kr/tim


Senior manager inom Legal & Compliance

Konsulten har ett förflutet i olika finansiella bolag som såväl bolagsjurist, Compliance Officer och VD. Konsulten har arbetat med personuppgiftslagen (PuL) och GDPR i olika projekt och stadier. Bland annat har konsulten projektlett stora implementeringsprojekt, genomfört ett antal GAP-analyser och hjälpt till att ta fram styrande dokument anpassade för olika verksamheter. Konsulten är registrerad hos Datainspektionen som Dataskyddsombud (DSO) i en medelstor bank.

 

 

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
 • VP-bolag/Fond & Bank
 • Intern styrning och kontroll
 • Intressekonflikter
 • GDPR
 • MiFID II
 • AML
 • IDD

Tillgänglig: Inom 1 månad

Kostnad: 1600-1800 kr/tim


Senior Compliance officer

Konsulten har en juristexamen från Göteborgs universitet och har främst arbetat med bank och finans och kapitalmarknadsrätt. Konsulten har en 10års erfarenhet av att arbeta på bank och driver sedan 2017 sin egen juristfirma. Under sin karriär har konsulten haft olika roller och ansvarsområden, men har alltid arbetat nära compliance.

 

 

 

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
 • Projektledning: implementering av större regelverksprojekt
 • Rådgivning inom kapitalmarknadsrätt, familjerätt och hästjuridik.
 • Offentligrätt: offentlighets-och sekretessfrågor

Tillgänglighet: Fr.o.m november 2019

Pris: 1650 kr/tim


Compliance officer inom den finansiella sektorn

Konsulten tog ut sin examen 2018 men har arbetat sedan 2013 med regelefterlevnad inom den finansiella sektorn. Har främst arbetat med kreditmarknads- och värdepappersbolag. Konsulkten är tillgänglig för uppdrag på 6-12 månader.

 

 

 

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a följande:
 • Compliance och regelverksefterlevnad
 • Kapitaltäckningsrapporter
 • Kontroll av interna styrdokument
 • Avtalshantering

Tillgänglighet: Omgående

Pris: 640 kr/timNi kan självklart även höra av er till er kontaktperson på Jurek, eller så når ni oss på:

Tel. 08-525 01 800 

Mail: info@jurek.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall