Tillgängliga kandidater HR – Göteborg – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga kandidater HR – Göteborg

Tillgängliga kandidater HR

Tillgängliga kandidater inom HR!

I somras, den 15e augusti för att vara exakt, var vi på Jurek glada att få meddela förvärvet av rekryteringsföretaget ID Entity! ID Entity har sedan starten 2007 fokuserat på kompetensförsörjning enbart inom HR – och har därmed ett rekordstort nätverk av HR-kandidater, för alla typer av positioner inom området.

ID Entity har sedan en månad tillbaka flyttat in hos Jurek i Stockholm, och även om bolaget utgår från just Stockholm, leder förvärvet till att Jureks erbjudande inom HR stärks för samtliga regioner och kontor! Vi är därmed glada att här få presentera ett urval av tillgängliga kandidater inom HR i och runt Göteborg.

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är på jakt efter någon av föreslagna kandidater eller om ni vill ha hjälp att hitta något helt annat. Kom ihåg att vi även kan hjälpa er hitta kandidater inom andra affärsområden, som Juridik, Ekonomi, Marknad och Administration!


HR-GENERALIST med god kännedom av löneadministration:

Kandidaten har arbetat i många år som löneadministratör och har gjort lön för mer än 500 personer. Kandidaten har nu riktat in sig på HR-relaterade frågor, arbetar idag som en generalist och har gedigen erfarenhet av rekrytering och introduktion för nyanställda. Kandidaten är involverad i förbättringsprocesser och arbetar mycket hands on i operativa HR-frågor. Nu lockar det att bredda sin kunskap inom HR och kandidaten känner att det är dags att lämna löneadministrationen.

 

 

Kandidaten har erfarenhet inom följande: 

 • Rekrytering,
 • Chefsstöd, 
 • Onboarding, 
 • Förbättringsprocesser, 
 • Löneadministration
 • Operativa och strategiska HR-frågor

Pris: 600 kr/tim

Tillgänglig: Med 1 månad uppsägningtid


Erfaren HR-KONSULT med god kunskap inom affärsutveckling:

Kandidaten har en gedigen erfarenhet av HR-frågor och har arbetat dels som chef i olika befattningar samt är diplomerad coach inom motiverande ledarskap. Kandidaten har arbetat med HR både strategiskt och operativt samt har haft personalansvar. Kandidaten har arbetat med frågor som berör systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering samt utveckling av policys och personalhandböcker. Kandidaten har implementerat värdegrunder med långsiktig hållbarhet samt arbetat med att starta upp hälsoprojekt för att främja de anställdas välmående. Kandidaten har en passion för att arbeta med personalrelaterade frågor och har varit ytterst involverad i utveckling av både organisation samt medarbetare.

Kandidaten har erfarenhet inom följande: 

 • Personal- och budgetansvar
 • Kompetensutveckling
 • Operativt och strategisk utveckling av verksamheten
 • Affärsutveckling/omvärldsbevakning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Coachning av chefer och ledningsgrupper.

Pris: 1000 kr/tim

Tillgänglig: OmgåendeDriven och strategisk 
HR GENERALIST med internationell erfarenhet:

Kandidaten är utbildad personalvetare och började arbeta med HR redan under sin studietid. Kandidaten har sedan arbetat både med rekrytering och HR-frågor i bred utsträckning. Genom sin karriär har kandidaten erfarenhet av arbetsuppgifter som fackliga förhandlingar, on-boarding, omplacering, avveckling, kompetensutveckling, omorganisering samt implementering av nya system, kommunikation för HR processer, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Kandidaten har arbetat både strategiskt och operativt, är van vid dynamiska organisationer med många kontaktytor både lokalt och internationellt. Kandidaten föredrar att arbeta med att utveckla strategier och genomföra projekt och har en god förmåga att ta initiativ för att lösa eventuella problem som kan tänkas uppstå.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Rekrytering,
 • Fackliga förhandlingar
 • Projektledning
 • Driva processer/Process Development
 • Stötta chefer och medarbetare
 • Strategiskt och operativt HR-arbete.

Pris: 540 kr/tim

Tillgänglig: Med 1 månad uppsägningtid


Ambitiös HR-PARTNER med erfarenhet av ekonomi:

Kandidaten har genom sin karriär arbetat mycket med både ekonomi och HR. Kandidaten har i grunden en kandidatexamen i ekonomi och marknadsföring och har arbetat i många som CFO. Länge har kandidaten arbetat i en kombinerad roll där både ekonomi och HR-relaterade frågor har varit i fokus. Nu känner kandidaten att nya utmaningar lockar, gärna med fokus på HR-processer främst. Kandidaten har arbetat med löneadministration, rekrytering, compensation & benefits, employer branding etc. Speciellt employer branding, organisationskultur och värderingar är viktiga för kandidaten vilket gör att kandidaten i kombination med affärsutveckling skulle trivas bra i ett tillväxtbolag. Kandidaten kan tänka sig att arbeta 50–100%.

Kandidaten har erfarenhet från följande: 

 • Löneadministration
 • Compensation & Benefits
 • Rekrytering
 • Employer branding
 • On-boarding/avveckling
 • Arbetsmiljö
 • Konflikthantering
 • Kompetensförsörjning
 • Chefsstöd
 • MS Office, Visma, Hogia, Sharepoint, Dynamics, Axapta, Navision

Pris: 768 kr/tim

Tillgänglig: Omgående


HR BUISNESS PARTNER tillgänglig omgående för ett kortare uppdrag:

Kandidaten är utbildad personalvetare och har i kombination med sina studier haft praktik för att utveckla sin praktiska erfarenhet. Kandidaten har kompletterat sin kandidatexamen och har en Masterutbildning i Human Resource Management samt har arbetat både med rekrytering och som HR Business Partner. Idag har kandidaten startat upp en egen firma med möjlighet att ta sig an ett kortare uppdrag på 75–100% omgående fram till januari 2019. Kandidaten har erfarenhet av rekrytering, stöttning av ledargrupp, budgetering, aktiviteter, varit involverad i pågående förändringsarbete etc. Kandidaten har även arbetat mycket med att se över rutiner, processer, effektivisera on-boarding och se över företagets personalomsättning etc.

Kandidaten har bland annat erfarenhet inom följande: 

 • Rekrytering
 • Compensation & Benefits
 • Förändringsarbete
 • Konflikthantering
 • Arbetsrätt
 • Talent Performance

Pris: 610 kr/tim

Tillgänglig: Omgående


Trevlig HR MANAGER söker nya utmaningar:

Kandidaten är utbildad personalvetare med ett intresse för marknadsföring och ekonomi. Kandidaten har arbetat mycket med rekrytering och har haft personalansvar samt har även erfarenhet som projektledare genom att ha tagit sig an ett större HR-projekt. Kandidaten har erfarenhet av att ordna utbildningar, arbeta med förhandlingar samt har även haft budget- och arbetsmiljöansvar. Kandidaten har arbetat mycket med strategiskt HR-arbete och med rekrytering, rehabilitering och förändringsarbete. Kandidaten har arbetat nära VD och ledningsgrupp samt har arbetat nära organisation för att utveckla rutiner och modeller.

 

Kandidaten har bland annat erfarenhet inom följande:

 • Operativa som strategiska HR-frågor
 • Utveckling samt implementering av HR-processer
 • Rekrytering
 • Rehabilitering
 • Fackliga förhandlingar
 • Stöttning av chefer.

Pris: 800 kr/tim

Tillgänglig: Inom 1 månad


 Ambitiös HR -KONSULT med kunskap kring verksamhetsutveckling:

Kandidaten är i botten utbildad ekonom men har under många år arbetat som HR Manager. Kandidaten har även erfarenhet av försäljning och har haft operativt ansvar för större verksamheter. Under sina år som HR Manager har kandidaten arbetat stöttande mot chefer och anställda, varit delaktig och skapat en HR-plattform, arbetat mycket med employer branding, on-boarding, struktur och medarbetarundersökningar. Kandidaten är inte främmande för att skapa struktur, personalplanera och arbeta strategiskt gentemot affärsplan och budget.

 

 

Kandidaten har bland annat erfarenhet inom följande:

 • Arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor
 • Utforma policys och personalhandbok
 • Stöd till chefer och medarbetare
 • Fackliga förhandlingar
 • Omorganisationer
 • Följa upp nyckeltal
 • Skapa utbildningsplattform

Pris: 850 kr/tim

Tillgänglig: Inom 1 månad


 


Ni kan självklart även höra av er till er kontaktperson på Jurek, eller så når ni oss på:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall