Tillgängliga kandidater hos Jurek Law – Göteborg – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga kandidater hos Jurek Law – Göteborg

På jakt efter er nästa Jurist?

Här nedan presenterar vi några utvalda kandidater inom Juridik som finns tillgängliga i Jureks nätverk i och runt Göteborg just nu. Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är på jakt efter någon av föreslagna kandidater eller om ni vill ha hjälp att hitta något helt annat. Kom ihåg att vi även kan hjälpa er hitta kandidater inom andra affärsområden, som Ekonomi, HR, Marknad och Administration!


Driven och ambitiös JURIST med erfarenhet av M&A

Kandidaten har en jur.kand-examen, är tingsmeriterad, arbetar idag på en affärsjuridik byrå och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Kandidaten har som sitt specialistområde M&A, och mångårig erfarenhet av, företagsöverlåtelser, joint ventures, investeringar och omstruktureringar. Kandidaten har även stor erfarenhet av att arbeta som projektledare och således att genomföra samt leda projekt med klientkontakt. Vidare har kandidaten stor vana av att arbeta mot flera olika branscher. Kandidaten är intresserad av att fortsätta arbeta med M&A och bolagsrätt, gärna inom större bolag och koncerner.

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
D&D-processer
Avtalsgranskningar
Upprättande av avtal inom M&A-processer

Språk: Svenska och engelska (flytande i tal och skrift)

Tillgänglighet: Med 3 månaders uppsägningstid, men kan vara flexibel

Pris: Vid förfrågan


Senior JURIST med bred erfarenhet från olika roller i en internationell miljö

Kandidaten har en LL.M Master of Laws, University of London/King’s College London år 2006. Efter examen har kandidaten mellan år 2006–2010 arbetat på advokatbyrå i både London och Litauen främst med konkurrensrätt, EU-rätt och dataskydd. Därefter har kandidaten arbetat som bolagsjurist i en internationell koncern med ansvar för delar av verksamheten i Norden. I rollen som bolagsjurist har kandidaten arbetat med bl. a. bolagsrätt, compliancefrågor, avtalsgranskningar, juridiska frågor kopplade till sälj och reklam, IP-frågor, arbetsrätt, interna policys och utbildningar. I dagsläget arbetar kandidaten på advokatbyrå främst med dataskydd och arbetsrätt. Kandidaten är intresserad av att arbeta som jurist hos ett internationellt bolag och gärna inom området Compliance.

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
Compliance
Kommersiella avtal
Policys och utbildningar

Språk: Engelska, ryska, litauiska (flytande), svenska (lättare konversationsspråk)

Tillgänglighet: Med 1 månads uppsägningstid

Pris: Vid förfrågan


JURIST med erfarenhet från Global Mobility Services

Kandidaten har examen från Affärsjuridiska masterprogrammet med tysk inriktning vid Linköpings Universitet samt har också studerat juridik under ett år vid universitet i Tyskland. Efter examen har kandidaten arbetat vid revisionsbyrå både i Tyskland och Sverige med inriktning mot skatterätt och socialförsäkring främst inom området Global Mobility Services. Kandidaten har arbetat med allt från fåmansbolag till stora internationella koncernen. Vidare är kandidaten van vid att ge rådgivning till exempelvis VD, olika HR-funktioner och arbetstagare med olika nationaliteter och frågor inom bl. a. fasta driftställen, sjukpenning, föräldrapenning, inkomstbeskattning, registreringar etc. Kandidaten är intresserad av att arbeta hos advokatbyrå eller bolag inom sina kompetensområden.

Kandidaten har erfarenhet inom bl. a. följande:
Fasta driftställen
Arbetsgivare vars arbetstagare flyttar från eller till Sverige
Inkomstbeskattning

Språk: Svenska, engelska och tyska (flytande i tal och skrift)

Tillgänglighet: Med 2 månaders uppsägningstid

Pris: Vid efterfrågan


ADVOKAT med omfattande erfarenhet av sjö- och transporträtt samt management- och ledningsarbete

Kandidaten har en jur.kand.-examen, har även studerat och arbetat utomlands, är tingsmeriterad, arbetar sedan många år tillbaka på en av våra större affärsjuridiska byråer och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Kandidaten har, utöver sedvanligt arbete som advokat inom bland annat sjö- och transporträtt, varit ansvarig för gemensamma resurser internt och ledningen av de centrala stabsfunktionerna samt även för strategi- och policyarbete. Vidare har kandidaten även varit ansvarig och projektägare av ett antal centrala utvecklingsprojekt inom exempelvis IT och Compliance. Kandidaten har också vana av att fungera som en extern bolagsjurist för sina klienter och således ge rådgivning inom många juridiska och affärsmässiga områden för hela verksamheten. Kandidaten är intresserad av en bred roll i en koncern där kandidaten får arbeta med ledningsgrupp och stabsfunktioner samt att bygga verksamheter framåt.

Kandidaten har erfarenhet inom bl.a. följande:
Sjö-och transporträtt
Allmän affärsjuridik
Ledningsarbete
Projektägare av utvecklingsprojekt

Språk: Svenska och engelska (flytande i tal och skrift)

Tillgänglighet: Med 1 månads uppsägningstid

Pris: Vid förfrågan


Duktig och engagerad PARALEGAL söker utmaningar

Kandidaten har utbildat sig till paralegal på en yrkeshögskola och har innan dess arbetat mycket med administration. Bland annat i rollen som VD-assistent med uppgifter som bokning av möten, ansvar för konferensarrangemang, seminarier och interna/externa kontakter. I samband med sin paralegalutbildning, som inkluderade praktik, fick kandidaten praktisk arbetslivserfarenhet på en advokatbyrå och har sedan dess arbetat som paralegal på advokatbyrå. Kandidaten har erfarenhet av korrekturläsning, avtalsgranskning, kontakt med domstolar och myndigheter, distribution av protokoll, koordinering av möten etc. Vidare har kandidaten erfarenhet av rättsutredningar med inriktning mot fastighetsbranschen, research kring fastigheter och tomträtter, upprättande av konkursbouppteckningar och förvaltarberättelser samt kontakter med lantmäteriet och länsstyrelsen.

Kandidaten har erfarenhet inom bl. a. följande:
Upprättande och framtagande av dokument
Handläggning av likvidationsuppdrag
Förberedelser inför avtalsskrivningar
Hantera nyhetsutskick
Konkursbokföring

Tillgänglighet: Med 1 månads uppsägningstid

Pris: 525 kr/tim


Trevlig och erfaren JURISTASSISTENT söker spännande utmaningar

Kandidaten har en lång erfarenhet som juristassistent och har arbetat både på advokatbyrå och hos företag. Kandidaten har erfarenhet av att stötta jurister och chefer med administrativa frågor, rapportering och ekonomiska uppföljningar. Kandidaten har assisterat i juridiska ärenden, upprättat dokument, haft kontakt med myndigheter etc. Vidare är kandidaten van vid att ansvara över andra och har även hanterat vissa HR-relaterade frågor.

Kandidaten har erfarenhet inom bl. a. följande:
Assistera jurister
Korrekturläsning av dokument
Fakturering
Kontakt med myndigheter
Assisterande vid upprättande av bouppteckningar
Hantera lagfartsansökningar
Ekonomiska uppföljningar
MS Office, Maconomy

Tillgänglighet: Med 1 månads uppsägningstid

Pris: 480 kr/tim


Noggrann PARALEGAL med erfarenhet av ekonomi & GDPR

Kandidaten har en bakgrund inom ekonomi och har sedan omskolat sig till paralegal. Studerade på YRGO som inkluderade två LIA-perioder där kandidaten har erfarenhet från både en humanjuridisk- och affärsjuridisk byrå. Kandidaten har sedan sin examen arbetat som paralegal i kombination med ekonomi och har erfarenhet av att stötta jurister inom bl.a. straffrätt och fastighetsrätt och med bevakning av rättsfall, hantering och utredning av immaterialrättsliga frågor samt sammanfattning av rättsreferat. Vidare har kandidaten arbetat mycket med avtalsgranskning och ansvarat för GDPR etc.

Kandidaten har erfarenhet inom bl. a. följande:
Administration
Bevakning av rättsfall
Immaterialrätt
Fastighetsrätt
Avtalshantering
Löpande bokföring
Reseräkningar
Maconomy, IFS; Filemaker, MS Office

Tillgänglighet: Med 1 månads uppsägningstid

Pris: 460 kr/timNi kan självklart även höra av er till er kontaktperson på Jurek, eller så når ni oss på:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall