Tillgängliga kandidater från Jurek London! – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga kandidater från Jurek London!

I början av mars i år öppnade vi på Jurek upp vårt första utlandskontor i London! Vårt primära fokus med etableringen är att vi på plats kan träffa riktigt seniora kandidater som har funderat på eller planerat att flytta tillbaka till Sverige i och med Brexit. Dessa kandidater har riktigt vassa profiler och redan efter tre veckor på plats har vi funnit ett stort antal av kandidater, tillgängliga och intresserade av nya jobb och uppdrag! Här vill vi för dig presentera ett urval! 

Läs mer om vår satsning i London här!

Finansiell analytiker med inriktning mot TMT från Citibank i London

Kandidaten har en BSc i Business and Economics från Uppsala Universitet (2016) samt en examen i Master of Engineering från KTH i Stockholm (2018).

Under studieperioden har kandidaten innehaft två traineetjänster vid dels Nordea Capital Markets samt ett kreditmarknadsbolag i Stockholm. Efter avslutad examen påbörjade kandidaten en roll som specialist vid ett Private Equity bolag, även det i Stockholm. Bolaget är inriktat mot investeringar inom Europa och bland kunderna finns såväl offentliga som privata pensionsfonder samt rena förmögenhetsfonder.

Sedan 2018 arbetar kandidaten som finansiell analytiker vid Citibank i London. Personen har med tanke på sin tekniska bakgrund inriktning mot investeringar inom teknologi, media och telekom och täcker där Norden som branschområde.

Kandidaten har som målsättning att återvända till Sverige under tidig höst 2019 alternativt början av 2020 och är intresserad av roller inom fondbolag samt andra finansiella bolag, gärna även startupbolag. Det som driver kandidaten är en roll där personen får bidra med den kunskap och erfarenhet som hen har med kombinationen av teknik och finans.

Kandidatens breda erfarenhet av den europeiska finansbranschen gör personen till en stark profil för roller inom bankväsendet samt finansiella bolag i Sverige. 

Tillgänglighet: från och med augusti 2019.

Finansiell analytiker med inriktning mot räntepapper och derivat från investmentbank i London, med bakgrund från Goldman Sachs

Kandidaten har en BSc i Business Administration från Göteborgs Universitet (2010) och läser för närvarande, parallellt med sitt arbete en Master inom finans vid London Business School.

Under studietiden hade kandidaten en traineetjänst vid Goldman Sachs i London, med inriktning mot räntor och makroekonomi. Efter avslutad examen tillträdde hen rollen som analytiker vid banken och var då främst inriktad med arbetet mot hedgefonder. Kandidaten har sin specialisering mot Rates Sales och har innehaft rollen som ansvarig för denna roll vid BNP Paribas i London, efter sin tid på Goldman Sachs.

Sedan 2017 arbetar kandidaten som Head of Nordic Rates vid en av de större investmentbankerna i London. Personen är ansvarig för de nordiska ränteprodukterna och har ett team om 3 medarbetare som hen är ansvarig för. Bland kunderna kan nämnas hedgefonder och asset management-bolag.

Kandidaten har som målsättning att återvända till Sverige under 2019 alternativt början av 2020 och är intresserad av roller inom fondbolag samt andra finansiella bolag, gärna även inom Private Equity-sidan. Det som driver kandidaten är en roll där personen får bidra med den kunskap och erfarenhet som hen har och där personen får vara med och utveckla det finansiella arbetet med ett entreprenöriellt synsätt.

Kandidatens långa och breda erfarenhet av den europeiska finansbranschen gör personen till en stark profil för roller inom bankväsendet samt finansiella bolag i Sverige. Personen kan tänka sig bolag baserade i såväl Stockholm som Göteborg.

Tillgänglighet: hösten 2019 och framåt.

Data analyst med inriktning mot techbranschen från finansiellt bolag i London

Kandidaten har en BSc i Business and Economics från Uppsala Universitet (2014) och har även läst en Msc i Investments and Financial Risk Management vid Kingston University i London.

2016 tillträdde kandidaten rollen som Equity Analyst vid sin nuvarande arbetsplats, ett internationellt finansbolag i London. I denna roll arbetade kandidaten med att ta fram och sälja finansiell data till bolagets kunder (till stor del banker). Sedan början av 2017 arbetar kandidaten som Data Analyst, en mer teknisk roll med inriktning mot techbranschen vid samma arbetsplats. Arbetet innebar till stor del projektledning av Equity Analysts som genomför samma roll som kandidaten tidigare haft. Kandidaten beskriver rollen som en kombination av teknik och finans, något som hen trivs bra med. Kandidaten arbetar i det tekniska verktyget Pyton och samarbetar i sin roll med såväl ingenjörer, säljare och produktansvariga vid bolaget.

Kandidaten är nu intresserad av nya karriärmöjligheter hemma i Sverige och ser gärna sig själv i en roll där hen får möjlighet att kombinera sina finansiella kunskaper med sitt tekniska intresse. Potentiella framtida arbetsgivare skulle kunna vara såväl banker som mindre bolag, gärna inom fintech-sektorn.

Kandidatens breda erfarenhet av den europeiska finansbranschen gör personen till en stark profil för roller inom bankväsendet samt finansiella bolag i Sverige.

Tillgänglighet: 1 månads uppsägningstid, tillgänglig från slutet av april 2019.

Finansiell analytiker med inriktning mot corporate actions från investmentbank i London med bakgrund från Bloomberg LP.

Kandidaten har en BSc i Business and Economics från Uppsala Universitet (2012) och har även läst fristående kurser i skatterätt, kommersiell rätt samt insolvensrätt vid samma lärosäte (2013).

Efter examen tillträdde kandidaten rollen som Equity Corporate Actions Analyst vid Bloomberg L.P i London. Rollen innebar ett projektledningsansvar inom avdelningen för Corporate Actions och personen har ansvarat för börsrelaterade frågor med inriktning mot den skandinaviska marknaden. En stor del av arbetet har inneburit ett tätt samarbete med bolagets Tech-team där kandidaten har varit med och byggt upp det strukturella underlaget för arbetet med intern struktur och ledning.

Sedan 2017 arbetar kandidaten vid en av de största investmentbankerna i London. Personen är fortsatt inriktad mot Corporate Actions och har ett specifikt ansvar för projektledning inom roller mot värdepappersbranschen.

Kandidaten har som målsättning att återvända till Sverige under 2019 och är intresserad av roller inom bank, asset management, fondbolag samt andra finansiella bolag. Det som driver kandidaten är en roll där personen får bidra med den kunskap och erfarenhet som hen har med sig från åren i London.

Kandidatens breda erfarenhet av den europeiska finansbranschen gör personen till en stark profil för roller inom bankväsendet samt finansiella bolag i Sverige.

Tillgänglighet: från och med maj 2019.

Associate med inriktning mot Loans and Aquisitions från Citibank i London

Kandidaten har en BSc i Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm (2013).

Under studietiden hade kandidaten två traineetjänster vid två olika investmentbanker i London, där personen främst var inriktad mot Capital Markets.

Sedan drygt 5 år tillbaka arbetar kandidaten inom teamet för Loans and Aquisitions vid CitiBank i London. Personen är inriktad mot den nordiska marknaden och leder arbetet mot den svenska marknaden inom Capital Markets. Bland kunderna kan nämnas SEB Capital Markets i Sverige. Kandidaten har en mycket god kännedom om den europeiska lånemarknaden och drivs av att få arbeta processdrivet i kombination med praktiskt säljarbete.

Kandidaten har som målsättning att återvända till Sverige under 2019 och är intresserad av roller inom bank, fondbolag samt andra finansiella bolag, gärna även mindre bolag inom den finansiella sektorn. Det som driver kandidaten är en roll där personen får vara med och utveckla det finansiella arbetet framåt, och bidra med den erfarenhet som personen har kring europeiska lånestrukturer.

Kandidatens långa och breda erfarenhet av den europeiska finansbranschen gör personen till en stark profil för roller inom bankväsendet samt finansiella bolag i Sverige.

Tillgänglighet: hösten 2019 och framåt.

Finansiell analytiker med inriktning mot värdepapper- och fondstrukturer från investmentbank i London

Kandidaten har en BSc i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm (2015) samt en examen i finansiell matematik och teknisk fysik från KTH i Stockholm (2015).

Under studietiden genomförde kandidaten ett flertal traineeroller vid olika storbolag samt banker såväl i Stockholm som London. Bland dessa kan nämnas Sony Ericsson, Deutsche Bank samt Vattenfall.

Direkt efter examen tillträdde kandidaten en tjänst som Associate vid en av de större investmentbankerna i London. Personen arbetar med frågor rörande värdepapper samt fondstrukturer och har under sina 4 år vid investmentbanken innehaft ett projektledande ansvar och fått en mycket god inblick in det regulatoriska och strukturella arbetet kring hedgefonder. Rollen har även inneburit att kandidaten haft hand om egna fondstrukturer på ett operativt samt strategiskt plan.

Kandidaten har som målsättning att återvända till Sverige i april 2019 och är intresserad av roller inom bank, asset management eller hedgefond, alternativt även private equity-bolag. Den typ av roller kandidaten är främst intresserad av är front office-funktioner som gärna får inkludera säljansvar men som inte är fullständigt säljfokuserade, utan som har en stark akademisk prägel.

Kandidatens breda erfarenhet av den europeiska finansbranschen gör personen till en stark profil för roller inom bankväsendet samt finansiella bolag i Sverige.

Tillgänglighet: från och med mitten av april 2019.

Intresserad? Antingen av kandidaten beskriven ovan eller vill du höra mer om vår etablering och vad det kan innebära för er?

Kontakta David Sundström, Sales Representative UK på Tel. +46 72-288 18 81 eller david.sundstrom@jurek.se 

Eller Anousheh Abuhamzeh, Head of Recruitment UK på Tel. +46 766 33 14 42 eller anousheh.abuhamzeh@jurek.se

 

 

 

 

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall