Tillgängliga Jurister i Göteborg – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga Jurister i Göteborg

 

Låt Jurek hjälpa er att hitta er nästa JURIST

Här presenterar vi några profiler inom juridik som finns tillgängliga i vårt nätverk just nu.

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är på jakt efter någon av föreslagna kandidater eller om ni vill ha hjälp att hitta något helt annat. Vi hjälper även till att hitta kandidater inom Juridik, HR, Administration och Marknad.


SENIOR JURIST MED BRED ERFARENHET FRÅN BÖRSNOTERADE BOLAG:

Kandidaten har en juristexamen från Göteborgs Universitet, tidigare erfarenhet som advokat vid större affärsjuridisk byrå och har senast arbetat som chefsjurist i börsnoterade globala bolag. Kandidaten har arbetat brett inom flertalet rättsområden och har varit ansvarig för koncerners legala funktion, att bygga upp och implementera legala strategier, policys och processer samt har stor erfarenhet av transaktionsrelaterad juridik. Kandidaten har bl. a. utbildat samt stöttat sälj-och inköpsorganisationer med juridisk rådgivning kring kommersiella och bolagsrättsliga frågor. Kandidaten trivs i en bred roll innefattande såväl strategiskt som operativt arbete och tänkbara ansvarsområden kan, förutom helhetsansvar, vara t.ex. en division/verksamhetsgren eller geografiskt område.

Kandidaten har erfarenhet inom bl. a. följande:

 • Regelverk börsnoterade bolag
 • IR-frågor
 • Finansiering
 • Förvärv/avyttringar
 • Kommersiella avtal

Tillgänglighet: Omgående

Pris: Vid efterfrågan


DEDIKERAD JURIST MED LÅNG ERFARENHET AV FINANSIELL JURIDIK I INTERNATIONELL MILJÖ: 

Kandidaten har en magisterexamen från Affärsrättsliga programmet, Internationella Handelshögskolan, Jönköping. Kandidaten har under många år arbetat inom finansiell juridik med fokus på lån, derivat och cash management i privat organisation. Kandidaten har även stor erfarenhet av gränsöverskridande finansieringslösningar, transaktioner med skatteeffekter, compliancefrågor såsom penningtvätt, anti-korruption och sanktioner samt en gedigen bakgrund inom leasing och avbetalningsköp. Kandidaten har också arbetat med bolagsrättsliga dokument, styrelsebeslut, årsstämmor och fullmakter för nordiska bolag. Kandidaten har i sina roller varit ansvarig för olika geografiska områden i en internationell miljö.

Kandidaten har erfarenhet inom bl. a. följande:

 • Finansiell juridik
 • Transaktioner
 • Bolagsrättsliga dokument

Tillgänglig: Omgående

Pris: Vid efterfrågan


TREVLIG JURISTASSISTENT SÖKER SPÄNNANDE UTMANINGAR:Kandidaten har läst till Juristassistent/paralegal på en yrkeshögskola och hade i samband med sina studier omfattande praktik. Kandidaten har arbetat som åklagaradministratör och har haft arbetsuppgifter som diarieföring, mottagande av besökare och samtal, kontakt med myndigheter, posthantering, resebokningar, supportat IT-avdelningen samt arbetat med vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter. Kandidaten har även erfarenhet av ärendehandläggning samt har agerat ombud i kontakt med exempelvis miljöförvaltningen.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Diarieföring
 • Hantera bankförfrågningar
 • OCR-tolkningar
 • Ärendehandläggning
 • Administration
 • Assisterat kring IT-frågor
 • Kontakt med myndigheter
 • MS Office, Cåbra

Tillgänglig: 2 veckors uppsägningstid

Pris: 360 kr/h


DRIVEN PARALEGAL REDO FÖR NYA UTMANINGAR: 

Kandidaten har under många år arbetat som teckenspråkstolk och har nu valt att byta riktning och utbildat sig till Paralegal. Kandidaten har även läst en fördjupad grundkurs i juridik samt har praktisk erfarenhet av arbete från en Advokatfirma. Kandidaten har arbetat med rättsutredningar, varit involverad i aktiva fall med klienter, arbetat fokuserat på GDPR, hanterat transaktioner och bolagsaffärer. Kandidaten söker nu efter nya utmaningar med juridisk inriktning där det finns goda utvecklingsmöjligheter.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:

 • Arbete kring GDPR
 • Rättsutredningar
 • Upprätta aktieböcker
 • Upprätta avtal
 • Hantera transaktioner
 • Bistå med hjälp vid aktiva fall
 • MS Office, Worksite

Tillgänglighet: 1,5 månad

Pris: 400 kr/h


KONTAKT:

Har ni hittat en profil som passar eller vill ni ha hjälp att hitta en annan kandidat? Hör av er till er kontaktperson på Jurek eller så når ni oss på:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall