Tillgängliga ekonomichefer i Göteborg! – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

Tillgängliga ekonomichefer i Göteborg!

Här nedan presenterar vi ett antal ekonomiprofiler som finns tillgängliga i vårt nätverk just nu, samtliga med erfarenhet som ekonomichefer. Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är på jakt efter någon av föreslagna kandidater eller om ni vill ha hjälp att hitta något helt annat. Vi hjälper även till att hitta kandidater inom Juridik, HR, Administration och Marknad.

Vill du läsa mer om Jurek Finance? Klicka här! [PDF]

tillgänglig kandidat
EKONOMICHEF med erfarenhet inom fastighetsbranschen och koncernredovisning:

Kandidaten har sedan 2004 arbetat med ekonomi och började sin karriär inom revision för att därefter börja arbeta som koncernredovisningsekonom med fokus på fastigheter. Kandidaten har fortsatt vara verksam inom fastighetsbranschen och har sedan 2015 varit på olika bolag som bland annat tf VD samt CFO. I dessa roller har kandidaten ansvarat för bolagets ekonomifunktion, haft personalansvar, tagit hem all redovisning från en extern redovisningsfirma, upphandling samt implementering av bolagets system med mera. Kandidaten har erfarenhet av varierande storlek på bolag och är öppen för såväl mindre som större bolag. Att vara med och bygga upp någonting nytt och utveckla och förbättra processer är någonting som skulle vara en rolig utmaning för kandidaten samt någonting som kandidaten gjort tidigare.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:
 • Koncernredovisning inom fastighetsbranschen
 • Implementering av system
 • Lönsamhetsanalyser
 • Rapportering till ledning & styrelse
 • Finansieringsfrågor
 • Budget & Prognos
 • Ledningsgruppsarbete
 • Personalansvar

TILLGÄNLIG: Omgående

PRIS: 1200 kr/tim


tillgänglig kandidat
Erfaren EKONOMICHEF / CONTROLLER intresserad av spännande uppdrag:

Kandidaten har arbetat med ekonomi sedan 1994 i varierande befattningar och roller men med controller/CFO-positioner som en röd tråd genom hela karriären. Kandidaten har vana av att driva samt utveckla ekonomiavdelningar och har varit den som ansvarat för månadsbokslut, budget, prognosprocesser samt analyser och rapportering av utfall till ledningsgrupp. Kandidaten har agerat bollplank och rådgivare till chefer och ut i verksamheten. Kandidaten är van att driva förändringsarbete och har varit med under omorganiseringar.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:
 • Ansvara för månadsbokslut, analys, prognos och rapportering till verksamhet, ledning och styrelse
 • Måltavla process och uppföljning av KPIer, bland annat lager, försäljning, produkt- och kund lönsamhet.
 • Förändringsarbete
 • Hantering av prislistor till kund.
 • Ad-hoc analyser och stöd till verksamheter
 • Rådgivande till chefer och verksamheter.

TILLGÄNGLIG: Omgående

PRIS: 1100 kr/tim


Driven EKONOMICHEF/CONTROLLER med stort engagemang söker nya utmaningar:
tillgänglig kandidat

Kandidaten är en kompetent och engagerad person med 15 års erfarenhet från strategiska roller inom finans så som Ekonomichef, Business Control och Corporate Control. Kandidaten har även 14 års erfarenhet av ledarskap för chefer och medarbetare.

Kandidaten gillar att arbeta verksamhetsnära och nå resultat tillsammans och genom andra, kommunicera och informera samt utveckla arbetssätt och processer för att nå effektivitet i det dagliga arbetet. Kandidaten beskriver sig själv som prestigelös, strukturerad och ser alltid till att vara på toppen av frågor.

 

Kandidaten har erfarenhet inom följande:
 • Finansiella analyser, uppföljning och nyckeltal
 • Processägare av investering, prissättning och planering
 • Implementering av förändringsarbete
 • Chefsstöd
 • Säkerställande av lönsamhet genom att förse ledning och styrelser med finansiell analys, uppföljning och nyckeltal. Identifiera problem, föreslå och driva korrigerande åtgärder
 • Genomlysning av finansiella och strategiska planer för att identifiera risk och möjligheter
 • Initiera, driva & delta i förändringsprojekt, omorganisationer, globalisering, ny styrmodell och effektiviseringar

TILLGÄNGLIG: Omgående

PRIS: 1200 kr/tim


tillgänglig kandidat
EKONOMICHEF med gedigen erfarenhet inom tjänsteproducerande företag:

Kandidaten har en lång och bred erfarenhet av roller som ekonomichef samt även HR-chef. Kandidaten tar sig gärna an utmaningar där det handlar om att skapa, styra upp eller utveckla befintliga organisationer. Då kandidaten har gedigen erfarenhet av bolag som arbetar inom tjänstesektorn är detta något kandidaten har bred kompetens inom och gärna fortsätter arbeta med. Kandidaten trivs bra i en roll där det finns utrymme för att inspirera och leda andra och har ett stort affärsfokus, driv och engagemang för sina arbetsuppgifter.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:
 • Intern och extern redovisning
 • HR-frågor och löneadministration
 • Månads-/årsbokslut
 • Koncernbokslut
 • Budget, prognoser, cash management
 • Ledningsgruppsarbete
 • Analys, nyckeltal, kalkylering, ekonomisk styrning

TILLGÄNGLIG: Omgående

PRIS: 1100 kr/tim


tillgänglig kandidat
EKONOMICHEF med bred erfarenhet av olika typer av bolag:

Kandidaten har ett stort engagemang och driv för ekonomifrågor. Kandidaten har arbetat i flera olika bolagsformer så som riskkapitalägda, börsnoterade, ägarstyrda med mera. Kandidaten trivs dock bäst i de medelstora bolagen som inte är helt färdigutvecklade där det finns potential att driva och utveckla såväl företag som medarbetare framåt. Dock så är inte bolagets storlek det viktigaste utan att det är en spännande och utmanande roll där man får möjlighet till att kavla upp ärmarna lite.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:
 • Bokslutsarbete
 • Skatt
 • Koncernrapportering
 • KPI:er
 • Målstyrning
 • Månads-,kvartals-, och årsbokslut
 • Ledningsgrupps- och styrelsearbete

TILLGÄNGLIG: omgående, intresserad av uppdrag om minst 3 månader

PRIS: 1200 kr/tim


 EKONOMICHEF med HR-kunskaper som har lång erfarenhet av hotell och retailbranschen:
tillgänglig kandidat

Kandidaten har sedan 1998 arbetat med ekonomi och började sin karriär inom redovisning. Sedan dess har kandidaten arbetat inom varierande branscher som bygg, media samt länge inom retail- samt hotellbranschen där kandidaten varit ekonomichef och även axlat rollen som redovisningsansvarig. Kandidaten har god vana av att arbeta med personalfrågor och har i perioder även haft personalansvar. Kandidaten har utöver ekonomi arbetat med rekrytering, löneadministration, pensions- och försäkringsfrågor samt konflikthantering. Kandidaten uppskattar en hög arbetsbelastning och gillar att flera projekt på gång parallellt. Kandidaten beskriver sig själv som rak och ärlig i sin kommunikation och räds inte nya utmaningar.

Kandidaten har erfarenhet inom följande:
 • Självständigt månads- och årsbokslut
 • Budgetering
 • Prognostisering
 • Uppföljning av resultat och projekt
 • Nyckeltal, analys och ekonomisk styrning
 • Ledningsgruppsarbete
 • HR-relaterade arbetsuppgifter

TILLGÄNGLIG: Omgående

PRIS: 800 kr/tim

 Annars är du såklart varmt välkommen att kontakta din kontaktperson på Jurek eller ringa oss direkt!

Tel. 031-712 83 40.

KUNGSGATAN 17, 411 19 Göteborg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall