test kandidat – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

test kandidat

Låt Jurek hjälpa er att hitta er nästa kandidat inom området INTERIM.

Att använda interimslösningar som en del av personalstrategin ger ett kostnadseffektivt verktyg som ökar organisationens flexibilitet.
Interimslösningar kan vara ett alternativ i flera olika situationer, till exempel:

Under pågående rekryteringsprocess:

I väntan på att en rekryteringsprocess ska slutföras, eller då den aktuella personen för positionen inte kan komma loss genast kan en interimslösning förhindra att ärenden blir liggande för länge.

Vid tillfälligt behov av specifik kompetens:

En extern konsult kan bidra med erfarenhet och kompetens i ett specifikt projekt där den efterfrågade specialistkompetensen inte finns inom organisationen.

Vid förändringsprocesser eller omorganisationer:

När er organisation ska göra en större förändringsresa kan specialistkompetens krävas på flera positioner för att säkerställa att kursändringen får bästa möjliga resultat. När den nya organisationen är på plats tar förvaltande chefer med långsiktigt engagemang över.

En tillfällig chef har sällan eller aldrig tid att växa in i rollen. Under en begränsad tid ska de vara på plats i organisationer som är i förändring. Det kräver erfarenhet, både av branschen och av att hantera olika situationer. Vi har ett stort antal interims chefer och kvalificerade specialister i vårt nätverk och att de är specialiserade på den typen av uppdrag beror till stor del på att interim management är deras medvetna karriärval. Alla våra konsulter har lång dokumenterad erfarenhet av att arbeta på såväl specialistnivå som på ledningsnivå i olika branscher och med olika kompetensområden.


AFFÄRSLEDNING


KONSULT FÖR VD- OCH LEDNINGSUPPDRAG:

Konsulten är en utpräglad ledare med stor erfarenhet från ledande roller som vd, projektledare och investeringsansvarig.

Personen är mycket affärsinriktad och har tidigare arbetat i internationell miljö. Samtliga uppdrag har varit inom affärsrörelser i stark tillväxt och med tekniktung verksamhet. Konsulten är stark inom förändringsledning, digitalisering, strategiska vägval och säkerhetskritiska processer. Konsulten har förmågan att snabbt se till helheten och uppnår resultat genom stort fokus på kommunikation och teamarbete. Personen har tidigare arbetat på några av Sveriges mest framgångsrika tillväxtföretag.

UPPDRAG:
Konsulten är intresserad av uppdrag som är på 50 – 100 %, kan ta kortare uppdrag och enstaka insatser. Vill ni ha en stark och ödmjuk ledare med driv och vana att hantera många olika frågor, då är denna konsult en resurs att ta in för er!

Språk: svenska och engelska.
Ort: Stockholm och internationella uppdrag.
Tillgänglig: Uppdrag till sista augusti, sen ledig.


VD MED STOR ERFARENHET AV OMFATTANDE FÖRÄNDRINGSLEDNING:

Konsulten har en omfattande erfarenhet från ledning av komplexa organisationer inom hälso- och sjukvård samt omsorgsområdet. Detta efter 12 års arbete som VD med uppdrag för landstingsdriven sjukvård, kommunal omsorg och med ansvar för flera privata vårdaktörer. Konsulten har också arbetat inom apoteksbranschen och med handikapphjälpmedel, samt har haft olika strategiska positioner inom läkemedelsindustrin.

Konsulten har en god erfarenhet av att skapa tillväxt genom affärs- och verksamhetsutveckling i både stora som små bolag (20 – 400 MSEK). Personen driver alltid en aktiv personalpolitik för att säkerställa god arbetsmiljö med trygga verksamheter, med målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare och tillse kontinuitet. Har implementerat processtyrning genom ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt godkänd standard på ett flertal företag. Har ett brett kunnande i strategisk och operativ planering från tidigare arbete som strategisk planeringschef. En bred erfarenhet av dialog och samverkan med kommuner, landsting, myndigheter och stora företag samt en god förståelse och vana av samarbete med politiskt styrda organisationer.

UPPDRAG:
Konsulten rekommenderas speciellt för organisationer som står inför eller är inne i större förändrings- och utvecklingsresor. Rekommenderas också för uppdrag som ställer extra stora krav på ett tryggt, tydligt och involverande ledarskap. Behöver ni en driven person som är van att leda i komplexa situationer, då är denna konsult rätt resurs att ta in!

Språk: svenska och engelska.
Ort: Stockholm, Sverige och Norden.
Tillgänglig: Uppdrag t.o.m. juni och är därefter tillgänglig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall