CFOs som letar efter nya uppdrag – Jurek Rekrytering & Bemanning
KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

CFOs som letar efter nya uppdrag

853cb360abb7a3c16ff253f0e7d52816

Det finns många tillfällen då en interimslösning är att föredra framför en mer permanent rekrytering. Exempelvis vid en akut vakans, en förändringsprocess eller vid genomförande av större projekt. En traditionell rekrytering är vanligast vid långsiktiga och planerade personalförändringar. Men under en kort utvecklingsfas eller en oväntad förändring är det oftast mer effektivt att använda tillfällig kompetens.

Idag används interimslösningar exempelvis som ett sätt att täcka upp när en traditionell chefsrekrytering tar lång tid, vid föräldraledigheter och när företag expanderar eller avvecklas. Vi skräddarsyr en lösning utifrån ert kompetensbehov. Det är ett smidigt upplägg där vi står för allt praktiskt som löneutbetalningar och försäkringar.

På Jurek är vi extra stolta över vårt nätverk av underkonsulter som är redo att ta sig an nya uppdrag och som är vana att på kort tid sätta sig in i nya arbetsplatser och uppgifter. Det gör att vi alltid kan lösa era behov snabbt samtidigt som ni får rätt kompetens på rätt plats.

Nedan vill vi presentera ett antal av våra underskonsulter inom affärsområdet Finance. Samtliga konsulter är redo för nya uppdrag och alla har erfarenhet och kompetens för att täcka upp eller anta en roll som CFO. Har ni ett behov av en interim lösning? Läs om nedan konsulter och kontakta oss via formuläret längst ner på sidan!


tillgänglig kandidat
Kommunikativ CFO med specialistkunskap inom fastigheter

Denna kandidat har en masterutbildning i internationellt företagande från Uppsala Universitet samt en civilekonomexamen från Växjö Högskola med inriktning redovisning och finansiering. Hen har en bakgrund inom revision och är auktoriserad revisor. Kandidaten har en god erfarenhet av koncernredovisning, implementering av både K3 och IFRS samt komplex redovisning och främst riktat mot fastighetsbranschen. Hen har de senaste 20 åren haft roller som ekonomichef och CFO för både medelstora bolag samt koncerner. Hen har god vana vid att hantera personalansvar och har även god vana vid förvärv av bolag samt avknoppningar. Kandidaten uppfattas som en god kommunikatör och positiv chef som lägger stor vikt vid att utveckla personal och organisationer. Tidigare kollegor beskriver hen som en god chef och som är mån om att hitta tid för sin personal och skapa en utmanande miljö. Kandidaten söker roller som CFO / Koncernredovisningsansvarig. Tidsspann på 3-4 dagar i veckan.

 

Konsulten har erfarenhet inom följande:
 • Revision: Privat sektor
 • Redovisning: Årsbokslut, Koncernredovisning
 • Personalansvar
 • Regelverk: K2, K3, IFRS
 • Styrelsearbete

TILLGÄNGLIG: Flexibel

KOSTNAD: 1700 kr/tim


tillgänglig kandidat
Positiv och energisk CFO med bakgrund inom redovisning

Kandidaten har en civilekonomexamen från Skövdes Universitet med inriktning internationell ekonomi, därefter har hen även läst en master från Stirling University med inriktning strategisk verksamhetsstyrning. Hen kommer senast från en roll som director global decisions för en koncern inom retail. Kandidatens huvudsakliga arbetsuppgifter har varit fokuserade på att förenkla och förbättra bolagets intäktströmmar från royaltys till en modell fokuserat mot försäljning. Hen har haft en rad olika roller i organisationen och har både jobbat som finance manager och global controller. Hen har varit involverad i att implementera IFRS och trivs bäst i roller där man får möjligheten att gå ner och grotta på detaljnivå. Kandidaten uppfattas som en energisk och glad person som brinner för sitt jobb och inte lägger någon prestige vid titlar. Tidigare kollegor beskriver kandidaten som en effektiv och noggrann medarbetare som trivs med att jobba i team. Hen beskriver sig som en glad och positiv medarbetare som gillar att jobba med digitaliseringar och effektiviseringar. Kandidaten söker roller som CFO, Group Accounting, Redovisningsspecialist och Senior Business Controller.

Konsulten har erfarenhet inom följande:
 • K2, K3 IFRS, US GAAP, SOX
 • Årsbokslut, Årsredovisning
 • Systemimplementering
 • Bygga upp ekonomifunktioner
 • SAP, Excel

TILLGÄNGLIG: Fr.o.m 15/2-2020

KOSTNAD: 1400 kr/tim


tillgänglig kandidat
Entreprenöriell CFO som fokuserar på tillväxtbolag

Kandidaten har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet med inriktning business administration och ekonomi. Kandidaten har en gedigen erfarenhet av roller som head of accounting, financial and controlling director samt vice president för en global koncern. Hens erfarenhet kommer främst från globala koncernerna men har de senaste åren mer fokuserat på att interima i tillväxtbolag. Kandidaten har en personlig koppling till Sydamerika och har genom åren tillbringat mycket tid i den regionen. Kandidaten har främst tagit sig an uppdrag där bolag vill ta sig in på den sydamerikanska marknaden. Uppdragens karaktär har varit av varierande art, men främst varit fokuserat kring marknads- och konkurrensanalys samt starta upp verksamheten. Kandidaten har även varit involverad vid en rad olika M&A uppdrag och jobbar idag med att hjälpa start up bolag inom health care att etablera sig i Brasilien. Kandidaten uppfattas som en positiv och driven person dom verkar trivas med att hålla på med många olika uppgifter. Tidigare kollegor beskriver hen som en god kommunikatör och en god människokännare. Kandidaten tar sig främst an uppdrag som CFO och gärna med inriktning tillväxt och IT.

Konsulten har erfarenhet inom följande:
 • Personalansvar & arbetsledning
 • Projektledning
 • Systemimplementering, processer och rutiner
 • M&A
 • SAP, Excel, Navision, Visma, Agresso, Hyperion, Cognos


TILLGÄNGLIG
: Omgående

KOSTNAD: 1700 kr/tim 


Varm och glad Interim CFO med god erfarenhet av M&A processen
tillgänglig kandidat

Kandidaten har en ekonomexamen från Stockholms universitet och har en bakgrund inom financial och business controller. Hen kommer senast från en roll som Group CFO för ett bolag inom finansiella tjänster där hen främst har jobbat med strategi och frågor rörande M&A. Hen har god vana vid personalansvar och har även suttit med i bolagets styrelse. Tidigare har kandidaten haft roller som CFO för entreprenörsbolag samt ett större bolag inom tidning och mediabranschen. Kandidaten uppfattas som en prestigelös och positiv person vars främsta egenskap är att driva processer. Hen är intresserade av roller som CFO och som styrelsemedlem.

Konsulten har erfarenhet inom följande:
 • Michael Berglunds Styrelseutbildning
 • Årsbokslut och Årsredovisning
 • P&L, budget och forcast
 • M&A processer
 • Hyperion, Enterprise, XOR,SPCS, Hogia, Edison, Navision, Mercur

TILLGÄNGLIG: Omgående

KOSTNAD: Vid förfrågan


tillgänglig kandidat
 Framåtlutad CFO med god erfarenhet av säljdrivna organisationer

Kandidaten har en master från Linköpings Universitet med inriktning business administration.  Hen kommer senast från en roll som CFO för den svenska och danska marknaden hos en av våra större biltillverkare. Kandidaten har god vana vid att jobba på internationella marknader där fokus har legat kring affären och strategin. Under åren har hen varit involverad vid att implementera SAP, se över kostnaderna och god vana vid att jobba mot produkter med låga marginaler. Kandidaten har även varit involverad vid en rad olika M&A processer samt due diligence rörande förvärven. Kandidaten uppfattas som en rak och framåtlutad person som bidrar med mycket energi. Kandidaten beskriver sig som en analytisk och driven person som inte räds att lyfta sina åsikter. Hen söker främst roller som Group business controller samt CFO, hen trivs bäst där det finns mycket och göra och tror sig komma bäst till pass i en producerande verksamhet.

 

Konsulten har erfarenhet inom följande:

 • M&A och Due diligence
 • SAP Implementering
 • Styrelsearbete
 • Budget och prognosarbete
 • SAP. Excel

TILLGÄNGLIG: Omgående

KOSTNAD: 1600 kr/tim Annars är du såklart varmt välkommen att kontakta din kontaktperson på Jurek eller ringa oss direkt!

Tel. 08-525 01 800

Biblioteksgatan 11, STOCKHOLM

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÄLKOMMEN

kartastockholm
kartagöteborg
kartamalmö
kartasundsvall