KONTAKT
X
STOCKHOLM
Biblioteksgatan 11
111 56 Stockholm
Tel. 08-525 01 800
info@jurek.se
MALMÖ
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tel. 040-602 76 40
info@jurek.se
GÖTEBORG
Kungsgatan 17
411 19 Göteborg
Tel. 031-712 83 40
info@jurek.se
SUNDSVALL
Storgatan 29
852 30 Sundsvall
Tel. 060-616 403
info@jurek.se

The Jurek Way

Nöjda kunder ger nöjda konsulter och kandidater – nöjda konsulter och kandidater ger nöjda kunder

Vår grundinställning är enkel. Vi vill erbjuda våra kunder bästa möjliga rekrytering och bemanningstjänst. För det krävs det att våra konsulter och kandidater är de bästa möjliga på marknaden.

Därför ställer vi höga krav på såväl konsulter som kandidater, men i gengäld erbjuder vi också bland Sveriges allra bästa möjligheter till roliga, utvecklande och lönsamma uppdrag och anställningar för alla inom vårt nätverk.

Jurek är nischade inom juridik, ekonomi, marknad och HR. Bland våra kunder finns Sveriges största företag, men också statliga myndigheter och många mellan och små företag. Kort och gott kan vi erbjuda alla typer av uppdrag och anställningar – i många fall roller som annars aldrig kommer ut på den öppna arbetsmarknaden.

 

Rätt person på rätt plats

Vi sätter stor heder i att alltid hitta rätt person till rätt plats. För oss innebär det mer än att ha rätt kvalifikationer på ett CV. Det innebär att man även passar in i företagskulturen och kan anpassa sig efter kundens visioner och målsättningar.

För att klara det erbjuder vi alltid ett stort stöd under hela rekryteringsprocessen. Våra rekryteringskonsulter coachar och guidar för att såväl du som vår kund ska vara nöjda.

 

Våra konsulter är vår viktigaste tillgång

För att erbjuda spetskompetens inom bemanning, oavsett om det är korta eller långa uppdrag, krävs det mycket av oss som arbetsgivare. Som konsult hos oss ska man alltid känna trygghet och stolthet att tillhöra Jureks stall av specialister.

Det innebär självklart att vi alltid måste ha intressanta och utvecklande uppdrag till våra konsulter. Det har vi. Genom många olika kunder och uppdrag får du som konsult omväxling i arbetsuppgifter och ett välfyllt CV under din tid hos oss.

Som anställd konsult hos oss får man också alltid möjligheten till utveckling och vidareutbildning. Våra konsultchefer coachar alla våra konsulter för att lyfta fram och utveckla styrkor hos dig som konsult, på samma gång som de arbetar aktivt för att hitta och stärka eventuella svagheter.

Vi tror på en personlig kontakt med alla våra konsulter. Vi tar oss tid och är tillgängliga. Vi tar ansvar. Konsulterna är vår viktigaste tillgång.

JUREK I SIFFROR

KONSULTER

LEDIGA TJÄNSTER

ORTER

MEDARBETARE

Shervin Say's

– KONSTEN ATT SE POTENTIAL I ALLA TALANGER

Ordet talang används ofta i det vardagliga språket och kan ibland vara svårt att sätta i ett professionellt sammanhang på grund av sitt breda användningsområde. För oss på Jurek är en Talang någon med potential.

Det innebär att alla arbetsföra är en talang. Ofta använder man bara ordet Talang när man beskriver någon med vissa specifika färdigheter, med en viss utbildning i en viss ålder. Urtypen är en nyutexad ung arbetsvarg utan förpliktelser från familj.

Den här attityden börjar sakta förändras på marknaden, men den finns fortfarande där. Men vi måste bli bättre på att se det breda spektrat av talanger och vara beredda på att anställa bortom vår bekvämlighetszon. Här handlar det om att våga. Våga bryta mönster och våga ge och ta chanser.

I Jureks värld är det vår nyckel till framgång – att vi ser potentialen hos alla som är gediget intresserade och engagerade i sina uppgifter – oavsett om man är 20 eller 70 år. Det visar sig gång på gång att de satsningar vi gör som ligger utanför den så kallade normen blir betydligt mer lojala och resultatorienterade än den klassiska urtypen av talang.

När man blandar människor med olika erfarenhet och olika åldrar tenderar det att skapa en betydligt starkare gruppdynamik. Det blir helt enkelt inte samma känsla av konkurrens.

Jurek har sett ett tydligt skifte under Q1 2017. Det är alltfler företag som breddar sina vyer – ser bortom åldersnojja och ”rätt erfarenheter”. Kan det vara så att vi är påväg mot att se och nyttja potentialen i landets alla talanger? Ett stort steg i rätt riktning menar vi på Jurek.

 

Shervin Razani
Grundare och VD Jurek

VÄLKOMMEN